Masy bitumiczne – wymagania bhp

Kategoria: Warunki pracy
Data: 07-08-2013 r.

Wytwórnia mas bitumicznych musi być odpowiednio oznakowana. Oznacza to, że przy bramie wjazdowej powinny znajdować się określenie samej wytwórni i jej właściciela, a także oznakowanie kierunku dróg na terenie samego zakładu.

Należy mieć na uwadze, że wytwórnię mieszanek bitumicznych mogą obsługiwać jedynie pracownicy z uprawnieniami i przeszkoleni (powinni oni też przejść stanowiskowe i okresowe szkolenie bhp oraz posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy).

 
Wymogi bezpieczeństwa przy wytwarzaniu mas bitumicznych kształtują przede wszystkim:
 • nierytmiczny tryb prac (roboty drogowe wykonuje się w czasie dobrej pogody, zwłaszcza w okresach bezdeszczowych),
 • eksploatacja ciężkiego sprzętu budowlanego i drogowego w otoczeniu wytwórni mas,
 • działanie przy wytwarzaniu mas szkodliwych substancji i towarzyszące mu zapylenie, hałas oraz wibracje.
Każde stanowisko pracy przy wytwarzaniu masy bitumicznej musi być wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa, którym w przypadkach zagrożeń można wstrzymać pracę całej wytwórni.
Wyłącznik taki powinien:
 • mieć grzybkowy kształt,
 • być wykonany w kolorze czerwonym.


Na terenie wytwórni należy uregulować ruch pojazdów, który ma być jednokierunkowy. Do zakładu trzeba zapewnić bezkolizyjny:

 • dowóz materiałów potrzebnych do produkcji (piasek, żwir, oleje),
 • odbiór gotowych mas drogowych.
Przed rozpoczęciem samej pracy pracowników trzeba zapoznać z:
 • ustawieniem i montażem agregatów oraz urządzeń, a także rozmieszczeniem przewodów zasilających, jak również okablowania elektroniczno-sterowniczego (włącznie z zabezpieczeniem i uziemieniem),
 • urządzeniami gwarantującymi bezpieczeństwo,
 • miejscami mogącymi stwarzać zagrożenie.

Ponadto należy sprawdzić, czy funkcjonują wszystkie urządzenia potrzebne do awaryjnego wyłączania maszyny (odnosi się to do wyłączników, czujników, zamknięć itp. oraz instalacji wyłączania awaryjnego w obrębie nagrzewnic i matryc do składowania asfaltu oraz paliw).
Hałdy kruszywa, w szczególności sfrezowanego asfaltu, zabezpiecza się przed wymywaniem, aby do gruntu nie przedostawały się szkodliwe substancje. Wskazane jest sytuować takie hałdy na podłożu z betonowych płyt.
Wszelkie miejsca:
 • składowania materiałów nie mogą być zagrożone przez obsługujące wytwórnię pojazdy,
 • w których pobierane są próbki, zawory sterownicze i zalewowe oraz zasuwy muszą być zaopatrzone w chroniące je przed deszczem pojemniki, które powinny być regularnie oczyszczane.

Trzeba także pamiętać, że tablice ostrzegawcze i informacyjne ustawia się w dobrze widocznych dla obsługi punktach.
Miejsce udzielania pierwszej pomocy powinno być:
 • znane i dostępne wszystkim pracownikom,
 • oznakowane białym krzyżem na zielonym tle (znak taki umieszcza się również na apteczce).

Operatorów wytwórni należy zaopatrzyć w środki porozumiewania się na odległość. W praktyce stosuje się:
 • telefony komórkowe,
 • krótkofalówki,
 • ewentualnie Internet (pocztę elektroniczną).

W wielu zakładach pracy eksploatowane są w pełni zmechanizowane wytwórnie mas bitumicznych typu AMMANN.
Są one:
 • odpowiednio oznakowane (między innymi mają kominy oznaczone barwami bezpieczeństwa i światłami lotniczymi, jak w przypadku wysokich budowli),
 • wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa (punktowy lub linkowy przy przenośnikach) na każdym stanowisku roboczym,
przez co spełniają główne wymogi bezpieczeństwa.
Odrębnym, występującym na szeroką skalę problemem w wytwórniach jest działanie różnego rodzaju przenośników taśmowych i kubełkowych, które należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych urządzeń.

Główne przyczyny wypadków przy ich obsłudze to:
 • upadek przemieszczanych materiałów,
 • zerwanie się elementów nośnych (np. taśm, lin, łańcuchów),
 • pochwycenie człowieka przez ruchome części przenośnika,
 • porażenie prądem elektrycznym.

W celu przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom należy przestrzegać następujących zasad:
 • chronić stanowiska pracy i drogi – za pomocą obudowań oraz osłon – przed skutkami zerwania się elementów nośnych, a także spadającymi ładunkami (przenośnik należy umieścić w odległości co najmniej 1 m od ścian, stanowisk pracy, jak również dróg komunikacyjnych),
 • uziemić metalowe części maszyn,
 • osłonić przewody elektryczne,
 • zapewnić dogodny i bezpieczny dostęp obsłudze przeprowadzającej kontrole, naprawy oraz czynności konserwacyjne,
 • nie zastawiać zbędnymi przedmiotami pomostów ładunkowych,
 • kontrolować codziennie stan techniczny przenośników (chodzi tu dokładny przegląd techniczny, zgodnie z wymogami producenta określonymi w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej, którego wyniki zapisuje się w książce kontroli).

Teren wokół przenośników powinien być równy i utwardzony, a miejsce pracy dobrze oświetlone (oświetlenie sztuczne nie może przy tym powodować u pracowników olśnienia wzroku).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24388 )
Array ( [docId] => 24388 )