Rekompensata z tytułu wykonywanej pracy

Kategoria: Warunki pracy
Data: 11-03-2021 r.

Na jakiej zasadzie można ubiegać się o tzw. rekompensatę za prace wykonywaną przed 2009 r. przy monitorze ekranowym? Jakie dokumenty szkoła powinna wystawić ubiegającemu się o to byłemu pracownikowi. Kto powinien ocenić, że pracownik pracował przy takim monitorze.

Odpowiedź

 

O rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS występuje się do ZUS wraz z wnioskiem o emeryturę.

Uzasadnienie

Kwestie rekompensaty, o którą Pani pyta reguluje ustawa o emeryturach pomostowych. Według art. 21 tej ustawy rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat. Rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem pieniężnym, jest dodatkiem do kapitału początkowego co powoduje, że zwiększa ona podstawę obliczenia emerytury. Co istotne jednak – według art. 21 ust. 2 ustawy - rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Według art. 23 ust. 1 ustawy ustalenie rekompensaty następuje na wniosek ubezpieczonego o emeryturę składany do ZUS. Dokumentem wymaganym jest świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wystawione przez pracodawcę lub przez jego następcę prawnego.

Zapamiętaj!

Dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach składa się wraz z wnioskiem o przyznanie emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego zgłoszonym nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem ostatniego z warunków wymaganych do przyznania świadczenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924)

dr Patryk Kuzior

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41258 )
Array ( [docId] => 41258 )