Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne

Kategoria: Warunki pracy
Data: 05-09-2013 r.

Polskie Normy nie stanowią prawa pracy, a zgodnie z zapisem art. 5 ust. 3 ustawy z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169, poz. 1386 ze zm.) ich stosowanie jest dobrowolne. Jeżeli więc w danej normie zawarte są określone wymogi dotyczące bezpieczeństwa w firmie, jest to jedynie sugestia i podpowiedź dla pracodawcy odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w zakładzie pracy.

Przykładowo, zgodnie z zapisami PN-EN 15635:2010P Stalowe statyczne systemy składowania -- Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania użytkownik magazynu (jego właściciel) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób pracujących w magazynie, a także za utrzymanie jego wyposażenia w stanie technicznym zapewniającym bezpieczne warunki pracy.

Wiąże się to bezpośrednio z odpowiednim nadzorem nad stanem instalacji, a co za tym idzie, również ze wskazaniem osoby osobiście odpowiedzialnej za bezpieczeństwo urządzeń do składowania. Ale to nie oznacza wcale obowiązku wskazania osoby będącej odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa wyposażenia magazynu (tzw. PRSES – Person Responsible for Storage Equippment Safety).

 

Obowiązujące przepisy dotyczące bhp nie wprowadzają obowiązku powołania osoby będącej odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa wyposażenia magazynu. Odpowiedzialność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy w magazynach nie wynika z zapisów normy, ale z zapisów Kodeksu pracy, a w szczególności z art. 207 i art. 212 mówiących o tym, że pracodawca i osoby kierujące pracownikami powinni pracę i wyposażenie techniczne zakładu tak zorganizować, zabezpieczać i kontrolować, aby zapewnione było bezpieczeństwo osób w nim zatrudnionych. Sposoby wywiązania się z tych obowiązków pozostają więc w gestii pracodawcy.

Oczywiście, jeżeli norma wymaga (sugeruje), aby dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi magazynu (i składowanych towarów) były przeprowadzane kontrole i przeglądy systemu regałów przez osobę posiadająca odpowiednią wiedzę, to jest to podpowiedź dla pracodawcy, aby taką osobę powołać lub w zakresie obowiązków kierownika magazynu zapisać obowiązki i uprawnienia w tym zakresie.

Należy mieć na uwadze również to, że brak nadzoru nad eksploatacją systemu regałów i brak reakcji na nieprawidłowości może być przyczyną awarii systemu ze znacznymi stratami materialnymi i/lub wypadkiem przy pracy. Jeżeli zapisy normy były przywołane w umowie z dostawcą regałów (np. w karcie gwarancyjnej) to braki w zakresie spełnienia jej wymogów mogą być wykorzystane do przerzucenia odpowiedzialności za awarię systemu z jego producenta, montażysty na użytkownika.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24407 )
Array ( [docId] => 24407 )