Uprawnienia do montażu oraz odbiór rusztowań metalowych

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Waldemar Klucha
Data: 08-05-2014 r.

Osoby montujące, demontujące rusztowania metalowe (aluminiowe, przejezdne) muszą posiadać uprawnienia montażysty. Wymagany jest również odbiór takiego rusztowania. Odbioru rusztowania dokonuje kierownik budowy lub uprawniona osoba (legitymującą się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, tak jak kierownik budowy).

Odbiór rusztowania można potwierdzić wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Grupa IV. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Lp.

Nazwa maszyny lub urządzenia

Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

     

III

II

I

1

2

3

4

5

6

16

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe

montaż

bez klasy

Osoby montujące, demontujące rusztowania metalowe powinny mieć uprawnienia montażysty, dotyczy to wszystkich rusztowań budowlanych metalowych np. aluminiowych, przejezdnych, fasadowych, itd.

Zgodnie z § 109 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia.

Użytkowanie rusztowania np. aluminiowego – przejezdnego, jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę (legitymującą się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej).

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności m. in.:

  1. użytkownika rusztowania;
  2. przeznaczenie rusztowania;
  3. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
  4. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
  5. datę przekazania rusztowania do użytkowania;
  6. terminy kolejnych przeglądów rusztowania.
Waldemar Klucha, specjalista ds. bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34818 )
Array ( [docId] => 34818 )