W szatni dla pracowników powinno być 24°C

Kategoria: Warunki pracy
Data: 03-10-2013 r.

Obowiązujące przepisy bhp wprost nie określają minimalnych temperatur w pomieszczeniach szatni pracowniczych. Natomiast przepisy wskazują, że pomieszczenia higienicznosanitarne powinny być ogrzewane, oświetlone i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

W tej sytuacji należy skorzystać z zapisów zawartych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.), a w szczególności z tabeli zamieszczonej w § 134, w której określone zostały temperatury obliczeniowe dla ogrzewanych pomieszczeń w zależności od ich przeznaczenia lub sposobu wykorzystywania.

Temperatura obliczeniowa to temperatura, która powinna być zapewniona w pomieszczeniu poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród budowlanych i zastosowaniu źródeł ciepła o odpowiedniej mocy, z uwzględnieniem obliczeniowych temperatur zewnętrznych.

Dla pomieszczeń przeznaczonych do rozbierania i przeznaczonych na pobyt ludzi bez odzieży (np.: łazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, natryskownie) temperatura obliczeniowa określona w tabeli powinna wynosić24°Ci taką temperaturę powinien pracodawca zapewnić w szatniach, łaźniach i tym podobnych pomieszczeniach przeznaczonych do korzystania przez pracowników.

Podstawa prawna: § 1 ust. 3 Załącznika Nr 3 Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.)Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24423 )
Array ( [docId] => 24423 )