Wszystkie artykuły

  Warunki pracy 11.03.2021
  Rekompensata z tytułu wykonywanej pracy
  Na jakiej zasadzie można ubiegać się o tzw. rekompensatę za prace wykonywaną przed 2009 r. przy monitorze ekranowym? Jakie dokumenty szkoła powinna wystawić ubiegającemu się o to byłemu pracownikowi. Kto powinien ocenić, że pracownik pracował przy takim monitorze.OdpowiedźO rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ...

  Warunki pracy 10.02.2021
  Czy spółka, która ma 1 osobę na umowie o współpracę i 15 na zleceniu musi mieć służbę bhp?
  Jeżeli pracodawca nie zatrudnia w ogóle pracowników, nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, ale ma obowiązek stosowania wszystkich przepisów bhp odpowiednio do osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych, oraz zapewnienia właściwych warunków pracy oraz środków ochronnych – jeżeli są konieczne. Sprawdź także: Kiedy trzeba utworzyć służbę bhp, a kiedy można ...

  Warunki pracy 30.11.2020
  Ciężki wypadek przy pracy – od czego zależy jego kwalifikacja
  Czy uraz, w postaci złamanego żebra z przemieszczeniem a w konsekwencji przebite żebrem płuco, powoduje, że zdarzenie należy zakwalifikować jako ciężki wypadek przy pracy? Jeżeli tak, to ile sztuk protokołu powypadkowego należy sporządzić i dla kogo? Wpadek miał miejsce w czasie przerwy śniadaniowej.W omawianym przypadku opinię o kwalifikacji ciężkości wypadku (czy jest to ciężki ...

  Warunki pracy 11.05.2020
  Jak przygotować biuro do powrotu do pracy stacjonarnej?
  Co musi uczynić pracodawca aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom przy wykonywania pracy biurowej (praca stacjonarna w biurze) w czasie epidemii koronawirusa?W przypadku pracy administracyjno-biurowej, bez kontaktu pracowników z klientami, obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w czasie epidemii zbiegają się właściwie wedle przepisów do zapewnienia pracownikom: odstępów ...

  Warunki pracy 14.04.2020
  Czy w tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego uwzględniać pracowników administracyjnych?
  Czy w zakładowej tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego należy również uwzględnić przydział obuwia dla pracowników administracyjnych, którzy czasami pojawiają się na halach produkcyjnych, np. technolog czy konstruktor? Czy można przyjąć okres użytkowania takiego obuwia do zużycia?W odniesieniu do rozpatrywanej kwestii, przyznając pracownikom, którzy sporadycznie przebywają ...

  Warunki pracy 14.04.2020
  Jak potwierdzać obecność przy pracy zdalnej?
  W jaki sposób potwierdzić obecność na liście obecności w zakładzie, przy pracy zdalnej, lub co w niej wpisać?Pracodawca powinien poinformować pracowników, w szczególności o przyjętym zakładzie pracy sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy. Przepisy nie regulują sposobu prowadzenia listy obecności, w szczególności na odległość w przypadku powierzenia pracownikom pracy ...

  Warunki pracy 25.02.2016
  Awans na stanowisko specjalisty ds. bhp
  Czy po upływie roku pracy na 1/3 etatu na stanowisku starszego inspektora bhp uzyskuje się uprawnienia specjalisty? Czy niepełny etat ma wpływ na uzyskanie uprawnień i wydłuża to czas stażu ponad rok? Czy liczba pracowników w tym przypadku (ponad 200) ma wpływ na możliwość uzyskania uprawnień? Jakie korzyści wynikają z podniesienia kwalifikacji do rangi specjalisty?Przepracowanie roku ...

  Warunki pracy 14.01.2016
  Obuwie robocze w okresie zimowym
  Czy pracodawca, który zapewnia obuwie robocze do pracy na danym stanowisku, powinien uwzględnić porę zimową i zapewnić pracownikom obuwie zimowe, w sytuacji gdy pracownik przemieszcza się między budynkami? Przykładowo, raz na tydzień dostarcza materiały na polecenie słowne przełożonego. Czy wystarczy, że obuwie zostanie zmienione na takie, jakie posiada pracownik? Co, jeśli pracownik ...

  Warunki pracy 20.04.2015
  Czy pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie mogą pracować bez nadzoru
  Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mogą wykonywać pracę bez nadzoru zleceniodawcy. Jednak należy nadzorować i kontrolować ich warunki pracy, jeśli wykonują prace na terenie zakładu pracy lub w innym wskazanym miejscu.Obowiązek nadzorowania i kontroli warunków pracy zleceniobiorcy wynika z art. 304 § 1 Kodeksu pracy. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) ...

  Warunki pracy 20.04.2015
  Jak często należy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego
  W systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w sposób usystematyzowany oraz postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do skutecznej poprawy warunków pracy.Polska Norma PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego zaleca przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego ...