Wszystkie artykuły

  Warunki pracy 30.11.2020
  Ciężki wypadek przy pracy – od czego zależy jego kwalifikacja
  Czy uraz, w postaci złamanego żebra z przemieszczeniem a w konsekwencji przebite żebrem płuco, powoduje, że zdarzenie należy zakwalifikować jako ciężki wypadek przy pracy? Jeżeli tak, to ile sztuk protokołu powypadkowego należy sporządzić i dla kogo? Wpadek miał miejsce w czasie przerwy śniadaniowej.W omawianym przypadku opinię o kwalifikacji ciężkości wypadku (czy jest to ciężki ...

  Warunki pracy 11.05.2020
  Jak przygotować biuro do powrotu do pracy stacjonarnej?
  Co musi uczynić pracodawca aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom przy wykonywania pracy biurowej (praca stacjonarna w biurze) w czasie epidemii koronawirusa?W przypadku pracy administracyjno-biurowej, bez kontaktu pracowników z klientami, obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w czasie epidemii zbiegają się właściwie wedle przepisów do zapewnienia pracownikom: odstępów ...

  Warunki pracy 14.04.2020
  Czy w tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego uwzględniać pracowników administracyjnych?
  Czy w zakładowej tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego należy również uwzględnić przydział obuwia dla pracowników administracyjnych, którzy czasami pojawiają się na halach produkcyjnych, np. technolog czy konstruktor? Czy można przyjąć okres użytkowania takiego obuwia do zużycia?W odniesieniu do rozpatrywanej kwestii, przyznając pracownikom, którzy sporadycznie przebywają ...

  Warunki pracy 14.04.2020
  Jak potwierdzać obecność przy pracy zdalnej?
  W jaki sposób potwierdzić obecność na liście obecności w zakładzie, przy pracy zdalnej, lub co w niej wpisać?Pracodawca powinien poinformować pracowników, w szczególności o przyjętym zakładzie pracy sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy. Przepisy nie regulują sposobu prowadzenia listy obecności, w szczególności na odległość w przypadku powierzenia pracownikom pracy ...

  Warunki pracy 25.02.2016
  Awans na stanowisko specjalisty ds. bhp
  Czy po upływie roku pracy na 1/3 etatu na stanowisku starszego inspektora bhp uzyskuje się uprawnienia specjalisty? Czy niepełny etat ma wpływ na uzyskanie uprawnień i wydłuża to czas stażu ponad rok? Czy liczba pracowników w tym przypadku (ponad 200) ma wpływ na możliwość uzyskania uprawnień? Jakie korzyści wynikają z podniesienia kwalifikacji do rangi specjalisty?Przepracowanie roku ...

  Warunki pracy 14.01.2016
  Obuwie robocze w okresie zimowym
  Czy pracodawca, który zapewnia obuwie robocze do pracy na danym stanowisku, powinien uwzględnić porę zimową i zapewnić pracownikom obuwie zimowe, w sytuacji gdy pracownik przemieszcza się między budynkami? Przykładowo, raz na tydzień dostarcza materiały na polecenie słowne przełożonego. Czy wystarczy, że obuwie zostanie zmienione na takie, jakie posiada pracownik? Co, jeśli pracownik ...

  Warunki pracy 20.04.2015
  Czy pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie mogą pracować bez nadzoru
  Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mogą wykonywać pracę bez nadzoru zleceniodawcy. Jednak należy nadzorować i kontrolować ich warunki pracy, jeśli wykonują prace na terenie zakładu pracy lub w innym wskazanym miejscu.Obowiązek nadzorowania i kontroli warunków pracy zleceniobiorcy wynika z art. 304 § 1 Kodeksu pracy. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) ...

  Warunki pracy 20.04.2015
  Jak często należy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego
  W systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w sposób usystematyzowany oraz postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do skutecznej poprawy warunków pracy.Polska Norma PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego zaleca przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego ...

  Warunki pracy 17.04.2015
  Ekspozycja na promieniowanie laserowe – Wartość MDE
  Promieniowanie laserowe nie jest zdrowe dla człowieka. Ekspozycja na ten rodzaj promieniowania może grozić bardzo negatywnymi skutkami, np. poparzeniami czy uszkodzeniem oczu. Jednak są stanowiskach pracy, w różnych gałęziach i branżach gdzie wykorzystuje się laser. Z uwagi ten fakt określono parametr maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji człowieka na promieniowanie laserowe, czyli wartości ...

  Warunki pracy 27.02.2015
  Obciążenie psychiczne pracowników – jak je zbadać, ocenić
  Obciążenie psychiczne pracownika jest związane z ergonomią. Tak więc, może wynikać bezpośrednio z organizacji stanowiska pracy i organizacji samej pracy. Rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób można dowiedzieć się, czy warunki naszej pracy wpływają na nasz stan psychiczny? Obciążenie psychiczne powinno zostać ujęte również w ocenie ryzyka zawodowego. Wysiłek psychiczny związany ...