Wydatek energetyczny można obliczyć samodzielnie

Kategoria: Warunki pracy
Data: 15-11-2013 r.

Pracodawca ustala stanowiska pracy, na których pracownicy powinni otrzymywać posiłki profilaktyczne oraz określa szczegółowe zasady ich wydawania i warunki uzasadniające zapewnienie posiłków. Zasady te powinny być uzgodnione z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa to po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,

  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej10°Club wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej25°C,

  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Powyższy zapis oznacza, że nie tylko liczba godzin pracy, ale również ciężkość prac decydują o obowiązku wydawania lub niewydawania posiłków regeneracyjnych.

Sposób ustalenia stanowisk pracy w zakładzie, na których przysługują posiłki i napoje może być różny, np.:

  • zleca się pomiary wydatku energetycznego wyspecjalizowanemu laboratorium pomiarowemu na stanowiskach pracy, co do których istnieje domniemanie, że są związane ze znacznym wysiłkiem fizycznym,

  • dokonuje się pomiarów, np. przy użyciu Miernika Wydatku Energetycznego MWE obsługiwanego przez pracownika zakładu przeszkolonego w obsłudze miernika,

  • samodzielnie oblicza się wydatek energetyczny, np. metodą Lehmanna, polegającą na dokonaniu precyzyjnego chronometrażu czynności wykonywanych przez pracownika w ciągu zmiany roboczej (wliczając w to również przerwy), następnie dla poszczególnych czynności określa się przyjmowaną pozycję ciała i zakres wysiłku – obciążenia mięśniowego, a kolejnym krokiem jest, korzystając z odpowiednich tabel, znalezienie właściwych, dla danej czynności, wartości jednostkowego wydatku energetycznego. Wartości te sumuje się i przelicza na 8 godzinny czas pracy.

Po dokonaniu badań wydatku energetycznego może się okazać, że pracownik gospodarczy w jednym zakładzie powinien otrzymywać posiłki regeneracyjne przez cały rok, a w innym nie będą mu się należały nawet w okresie zimowym.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24442 )
Array ( [docId] => 24442 )