Zagrożenia zawodowe w pralni

Kategoria: Warunki pracy
Data: 31-07-2013 r.

Praca w pralni – przy praniu wodnym lub chemicznym czyszczeniu wyrobów włókienniczych – stwarza zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi. Wynika to m.in. z eksploatacji urządzeń pralniczych zasilanych energią elektryczną, ze stosowania pary technologicznej i środków chemicznych, a także z obróbki bielizny oraz odzieży skażonych różnego rodzaju czynnikami, również biologicznymi.

Występujące w zakładach pralniczych zagrożenia bezpieczeństwa powodowane są przez:

 
 • czynniki mechaniczne – ruchome, głównie wirujące części maszyn i urządzeń, śliskie, czyli nierówne powierzchnie, a także ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia oraz odstępy),
 • prąd elektryczny.

Najlepszym sposobem ochrony przed takimi zagrożeniami jest dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia technicznego pralni, a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

W szczególności trzeba tu zwrócić uwagę na:

 • instalowanie i utrzymywanie maszyn we właściwym stanie technicznym oraz wykorzystywanie ich w zakresie i na warunkach określonych w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej,
 • zapewnienie pracownikom pełnej informacji o użytkowanych maszynach (instrukcje bhp, znaki i napisy na maszynie),
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw zgodnie z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną,
 • zlikwidowanie nierówności i ubytków posadzek,
 • niezastawianie dróg transportowych,
 • stosowanie obuwia ochronnego zapobiegającego poślizgowi,
 • wymianę (nie naprawę) spalonych bezpieczników topikowych i zastępowanie ich nowoczesnymi urządzeniami przeciwporażeniowymi,
 • właściwe używanie przenośnych urządzeń elektrycznych (lamp) zasilanych napięciem bezpiecznym (do 24 V),
 • nieużywanie zawilgoconych urządzeń lub gdy przewody je zasilające leżą w wodzie.

  Szkodliwości w pralni

  Czynniki szkodliwe, które występują w pralniach, to:

  • chemikalia (rozpuszczalniki organiczne, środki detaszerskie i wspomagające pranie wodne, detergenty),
  • oddziaływania fizyczne (podwyższona temperatura, wilgotność, oświetlenie),
  • czynniki biologiczne (mikroorganizmy).

  Czterochloroetylen

  Stosowane w procesie prania rozpuszczalniki organiczne stwarzają zagrożenie zdrowia pracowników pralni chemicznych. Powszechnie używany jest tu czterochloroetylen.

  W pomieszczeniach, w których zainstalowane są agregaty do czyszczenia w czterochloroetylenie, nie wolno:

  • palić tytoniu,
  • używać otwartego ognia,
  • instalować gazowych urządzeń grzewczych.

  Trzeba wiedzieć, że czterochloroetylen:

  • działa narkotycznie,
  • wywołuje zaburzenia przemiany materii,
  • powoduje uszkodzenia wątroby i nerek,
  • jest przyczyną nieżytów błon śluzowych, spojówek i oczu.

  Ponadto może wywołać na skórze:

  • dermatozy,
  • chroniczne egzemy.

  Warto także mieć na uwadze, że czterochloroetylen jest łatwo wchłaniany przez drogi oddechowe, a w małym stopniu przez skórę.

  Detergenty stosowane w pralni

  Również środki chemiczne stosowane w praniu wodnym zawierają substancje podrażniające lub żrące. Niektóre detergenty z enzymami wytwarzają pył, który wdychany powoduje podrażnienia dróg oddechowych, a nawet reakcję alergiczną.

  W pralniach komercyjnych pracuje się z chemikaliami o wysokiej koncentracji. Przemysłowe środki piorące zawierają znacznie więcej alkaliów w formie metakrzemianów, soli, a także sody kaustycznej w porównaniu do produktów wykorzystywanych do celów domowych.

  Ponadto mogą one zawierać substancje wybielające na bazie aktywnego chloru. Często w celu zapewnienia właściwej jakości procesu prania stosuje się środki wspomagające o właściwościach wybielająco-dezynfekujących, które mogą zawierać kwas octowy, nadoctowy i nadtlenek wodoru.

  Z powodu ich charakteru największe niebezpieczeństwo pochodzi od produktów płynnych, które często rozpryskują się. Dlatego najlepiej, gdy nie ma z danym produktem żadnego bezpośredniego kontaktu. Alkalia i kwasy powinny być dozowane tylko przez pompy.

  Mikroorganizmy

  Największym niebezpieczeństwem, jakie pochodzi od brudnych wyrobów włókienniczych, są trudne do zlokalizowania mikroorganizmy – źródła chorób i zakażeń.

  W związku z tym:

  • pracownicy pralni stykający się z brudnymi wyrobami powinni być poddani szczepieniom ochronnym, nosić rękawice i kombinezony ochronne,
  • spożywanie przez nich posiłków musi odbywać się po zmianie odzieży roboczej i umyciu rąk w pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych,
  • wyroby brudne mogą być transportowane tylko w specjalnych pojemnikach,
  • pomieszczenia magazynu i sortowni wyrobów brudnych powinny być dezynfekowane co najmniej raz w roku.

  Anna Grabarczyk-Boguszewska, technolog pralnictwa


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

  pobierz

  5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

  pobierz

  Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 24384 )
  Array ( [docId] => 24384 )