Wszystkie artykuły

  Warunki pracy 11.05.2020
  Jak przygotować biuro do powrotu do pracy stacjonarnej?
  Co musi uczynić pracodawca aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom przy wykonywania pracy biurowej (praca stacjonarna w biurze) w czasie epidemii koronawirusa?W przypadku pracy administracyjno-biurowej, bez kontaktu pracowników z klientami, obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w czasie epidemii zbiegają się właściwie wedle przepisów do zapewnienia pracownikom: odstępów ...

  Badania lekarskie pracowników 11.05.2020
  Czy magazynier może otrzymać zwrot kosztów za okulary od pracodawcy?
  Czy pracownik magazynu (magazynier – stanowisko robotnicze) może dostać dofinansowanie do okularów od pracodawcy? Stanowisko wyposażone jest w komputer, z którego pracownik korzysta jednak mniej niż 4h dziennie. Czy takiemu pracownikowi przysługuje dofinansowanie do okularów? Jeśli tak to na jakiej podstawie?Niestety, jeżeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku wyposażonym w monitor ...

  Warunki pracy 14.04.2020
  Czy w tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego uwzględniać pracowników administracyjnych?
  Czy w zakładowej tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego należy również uwzględnić przydział obuwia dla pracowników administracyjnych, którzy czasami pojawiają się na halach produkcyjnych, np. technolog czy konstruktor? Czy można przyjąć okres użytkowania takiego obuwia do zużycia?W odniesieniu do rozpatrywanej kwestii, przyznając pracownikom, którzy sporadycznie przebywają ...

  Warunki pracy 14.04.2020
  Jak potwierdzać obecność przy pracy zdalnej?
  W jaki sposób potwierdzić obecność na liście obecności w zakładzie, przy pracy zdalnej, lub co w niej wpisać?Pracodawca powinien poinformować pracowników, w szczególności o przyjętym zakładzie pracy sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy. Przepisy nie regulują sposobu prowadzenia listy obecności, w szczególności na odległość w przypadku powierzenia pracownikom pracy ...

  Szkolenie BHP 20.03.2020
  Do jakiej grupy szkoleniowej z zakresu bhp zakwalifikować kierownika?
  Do której grupy szkoleniowej zakwalifikować kierownika hali sportowej? To pracownik administracyjno-biurowy, w związku z tym czy można go zwolnić ze szkoleń okresowych bhp, czy może jednak powinien odbyć szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami?Osobą zatrudnioną na stanowisku kierownik hali sportowej, należy poddać szkoleniu okresowemu bhp. Pracownik na takim stanowisku ...

  Wypadki przy pracy 17.03.2020
  Brak zaświadczenia lekarskiego o urazie nie przesądza o zaistnieniu wypadku przy pracy.
  Pracownica w trakcie pracy otwierała kartony nożem bezpiecznym, w pewnym momencie nie zachowała należytej ostrożności i przecięła sobie rękę. Pracownica przerwała pracę, wezwano karetkę, na szpitalnym SOR-e zszyto jej przecięta skórę. Pracownica dobrze się czuje, chce pracować, nie idzie na chorobowe, uraz jej nie zawadza podczas pracy, nie chce występować o jednorazowe odszkodowanie ...

  Warunki pracy 25.02.2016
  Awans na stanowisko specjalisty ds. bhp
  Czy po upływie roku pracy na 1/3 etatu na stanowisku starszego inspektora bhp uzyskuje się uprawnienia specjalisty? Czy niepełny etat ma wpływ na uzyskanie uprawnień i wydłuża to czas stażu ponad rok? Czy liczba pracowników w tym przypadku (ponad 200) ma wpływ na możliwość uzyskania uprawnień? Jakie korzyści wynikają z podniesienia kwalifikacji do rangi specjalisty?Przepracowanie roku ...

  Szkolenie BHP 25.02.2016
  Szkolenia bhp pracowników po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę
  Czy jeśli przeniesienie pracownika od jednego pracodawcy do drugiego na to samo stanowisko, z tym samym zakresem obowiązków następuje na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, to należy wykonywać badania wstępne, przeprowadzać instruktaż stanowiskowy i szkolenie bhp, tak jak dla nowego pracownika?Zmiana pracodawcy w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy – przejście zakładu pracy lub jego części ...

  Wypadki przy pracy 25.02.2016
  Zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych w przypadku zwolnienia lekarskiego pracownika
  Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku księgowej wróciła do pracy po rocznym urlopie macierzyńskim, przeszła pozytywnie badania lekarza medycyny pracy i otrzymała zalecenie od okulisty na okulary korekcyjne z powłoką antyrefleksyjną do pracy przy komputerze. Wróciła do pracy tylko na jeden dzień i oświadczyła, że jest w ciąży i idzie na zwolnienie ...

  Wypadki przy pracy 25.02.2016
  Odmowa przyznania odszkodowania a wina pracownika
  Pracownikowi spadł mu na stopę element zdejmowany z półki i złamał paliczek. Zespół powypadkowy uznał, że poszkodowany w momencie zdarzenia nie miał butów roboczych z podnoskiem na nogach, które otrzymał od pracodawcy jako odzież roboczą. Zespół powypadkowy stwierdził, że przyczyną i skutkiem wypadku przy pracy było nieużywanie obuwia roboczego. ZUS nie chce przyznać odszkodowania. ...