Wszystkie artykuły

  Wypadki przy pracy 11.03.2021
  Wypadek przy pracy czy w drodze do pracy, gdy siedziba firmy i mieszkanie prywatne są na tej samej posesji?
  Pracodawca (właściciel firmy), w godzinach nocnych, wyszedł z domu i udał się w kierunku magazynu w celu podjęcia działań związanych koniecznością usunięcia awarii zgłaszanej przez pracownika na zmianie nocnej. Dom, siedziba firmy, magazyn znajdują się na tej samej posesji. W momencie otwierania drzwi od magazynu poślizgnął się, upadł na ziemię doznając złamania kości strzałkowej. ...

  Warunki pracy 11.03.2021
  Rekompensata z tytułu wykonywanej pracy
  Na jakiej zasadzie można ubiegać się o tzw. rekompensatę za prace wykonywaną przed 2009 r. przy monitorze ekranowym? Jakie dokumenty szkoła powinna wystawić ubiegającemu się o to byłemu pracownikowi. Kto powinien ocenić, że pracownik pracował przy takim monitorze.OdpowiedźO rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ...

  Szkolenie BHP 10.02.2021
  Prowadzenie szkoleń bhp w ramach działalności gospodarczej – warunki
  Planuje założyć jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu bhp. Ukończyłem studia podyplomowe „Zarządzanie bhp”. Czy chcąc prowadzić szkolenia okresowe z bhp, oprócz działalności gospodarczej, muszę zarejestrować się jako placówka oświatowa? Czy wystarczy tylko, że będę miał firmę z odpowiednim kodem PKD?Aby prowadzić szkolenia okresowe z bhp wystarczy tylko zarejestrować ...

  Warunki pracy 10.02.2021
  Czy spółka, która ma 1 osobę na umowie o współpracę i 15 na zleceniu musi mieć służbę bhp?
  Jeżeli pracodawca nie zatrudnia w ogóle pracowników, nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, ale ma obowiązek stosowania wszystkich przepisów bhp odpowiednio do osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych, oraz zapewnienia właściwych warunków pracy oraz środków ochronnych – jeżeli są konieczne. Sprawdź także: Kiedy trzeba utworzyć służbę bhp, a kiedy można ...

  Szkolenie BHP 03.12.2020
  Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych – kogo obejmuje zwolnienie ze szkoleń
  Czy pracodawca sklasyfikowany jako: pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E) ma obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych?Pracodawca, o którym mowa w pytaniu, zalicza się do sekcji Q. W stosunku do tego rodzaju działalności przyjęto 4 kategorię ryzyka, która uniemożliwia zastosowanie ...

  Warunki pracy 30.11.2020
  Ciężki wypadek przy pracy – od czego zależy jego kwalifikacja
  Czy uraz, w postaci złamanego żebra z przemieszczeniem a w konsekwencji przebite żebrem płuco, powoduje, że zdarzenie należy zakwalifikować jako ciężki wypadek przy pracy? Jeżeli tak, to ile sztuk protokołu powypadkowego należy sporządzić i dla kogo? Wpadek miał miejsce w czasie przerwy śniadaniowej.W omawianym przypadku opinię o kwalifikacji ciężkości wypadku (czy jest to ciężki ...

  Wypadki przy pracy 11.09.2020
  Jaki numer nadać nowemu protokołowi powypadkowemu po zgłoszeniu zastrzeżeń przez pracownika?
  Poszkodowany pracownik zgłosił uwagi i zastrzeżenia do protokołu. Pracodawca zwrócił niezatwierdzony protokół do zespołu powypadkowego celem odniesienia się do zgłoszonych uwag i zastrzeżeń. Zgodnie z rozporządzeniem zespół w takiej sytuacji sporządza "nowy" protokół, do którego dołącza niezatwierdzony przez pracodawcę protokół. Czy ten "nowy" protokół ma mieć kolejny nr, ...

  Szkolenie BHP 11.09.2020
  Czy lider może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?
  Nowo zatrudniony pracownik (stanowisko produkcyjne) ma świadczyć pracę na rzecz innej firmy (umowa outsourcingowa). Czy instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić kierownik działu, lider nie będący naszym pracownikiem?Jeżeli do zakresu zadań lidera zaliczono organizację stanowisk pracy oraz organizację pracy i nadzór nad pracownikami, czyli obowiązki osób kierujących pracownikami, ...

  Wypadki przy pracy 14.08.2020
  Zgłoszenie wypadku przy pracy to obowiązek pracowniczy
  Co ma zrobić pracodawca jeżeli pracownik nie zgłasza wypadku przy pracy?W sytuacji gdy pracownik nie zgłasza wypadku przy pracy, a pracodawca z innego źródła ma wiedzę o zdarzeniu, powinien powołać zespół powypadkowy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Należy również pouczyć pracownika, że zgłaszanie wypadków jest jego prawnym obowiązkiem pracowniczym. W sytuacji gdy pracownik nie ...

  Szkolenie BHP 14.08.2020
  Poznaj działania w ramach popularyzacji zagadnień bhp
  Jakie działania można wdrożyć w zakładzie pracy w ramach popularyzacji zagadnień bhp?Profilaktyka bhp składa się z dwóch zasadniczych metod: reaktywnej – działania po zaistniałym zdarzeniu, aktywnej – działania mające zapobiegać wszelkim zdarzeniom niepożądanym. Rolą popularyzacji zagadnień bhp i ergonomii jest upowszechnianie i uprzystępnianie wszystkim zatrudnionym wiedzy ...