Wszystkie artykuły

  Wypadki przy pracy 11.09.2020
  Jaki numer nadać nowemu protokołowi powypadkowemu po zgłoszeniu zastrzeżeń przez pracownika?
  Poszkodowany pracownik zgłosił uwagi i zastrzeżenia do protokołu. Pracodawca zwrócił niezatwierdzony protokół do zespołu powypadkowego celem odniesienia się do zgłoszonych uwag i zastrzeżeń. Zgodnie z rozporządzeniem zespół w takiej sytuacji sporządza "nowy" protokół, do którego dołącza niezatwierdzony przez pracodawcę protokół. Czy ten "nowy" protokół ma mieć kolejny nr, ...

  Szkolenie BHP 11.09.2020
  Czy lider może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?
  Nowo zatrudniony pracownik (stanowisko produkcyjne) ma świadczyć pracę na rzecz innej firmy (umowa outsourcingowa). Czy instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić kierownik działu, lider nie będący naszym pracownikiem?Jeżeli do zakresu zadań lidera zaliczono organizację stanowisk pracy oraz organizację pracy i nadzór nad pracownikami, czyli obowiązki osób kierujących pracownikami, ...

  Wypadki przy pracy 14.08.2020
  Zgłoszenie wypadku przy pracy to obowiązek pracowniczy
  Co ma zrobić pracodawca jeżeli pracownik nie zgłasza wypadku przy pracy?W sytuacji gdy pracownik nie zgłasza wypadku przy pracy, a pracodawca z innego źródła ma wiedzę o zdarzeniu, powinien powołać zespół powypadkowy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Należy również pouczyć pracownika, że zgłaszanie wypadków jest jego prawnym obowiązkiem pracowniczym. W sytuacji gdy pracownik nie ...

  Szkolenie BHP 14.08.2020
  Poznaj działania w ramach popularyzacji zagadnień bhp
  Jakie działania można wdrożyć w zakładzie pracy w ramach popularyzacji zagadnień bhp?Profilaktyka bhp składa się z dwóch zasadniczych metod: reaktywnej – działania po zaistniałym zdarzeniu, aktywnej – działania mające zapobiegać wszelkim zdarzeniom niepożądanym. Rolą popularyzacji zagadnień bhp i ergonomii jest upowszechnianie i uprzystępnianie wszystkim zatrudnionym wiedzy ...

  Szkolenie BHP 19.07.2020
  Jak prawidłowo określić pełną nazwę szkolenia okresowego bhp w zaświadczeniu o jego ukończeniu?
  Jaką informację należy umieścić na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia okresowego bhp dla pracownika urzędu miejskiego, zatrudnionego na stanowisku inspektor?Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, ściśle określając wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, wymaga, aby wpisać pełną nazwę szkolenia oraz podać rodzaj szkolenia ...

  Wypadki przy pracy 19.07.2020
  Czy ZUS może kontaktować się z poszkodowanym pracownikiem wypytując o przebieg zdarzenia?
  Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Zostało przeprowadzone postępowanie, wysłano dokumentację do ZUS celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu. Do pracownika zadzwonił pracownik ZUS i swoimi pytaniami zniechęcił pracownika do ubiegania się o odszkodowanie. Czy takie praktyki są dozwolone? Takie działanie ze strony ZUS spowodowało, że pracownik miał dość i wycofał się z postępowania. ...

  Warunki pracy 11.05.2020
  Jak przygotować biuro do powrotu do pracy stacjonarnej?
  Co musi uczynić pracodawca aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom przy wykonywania pracy biurowej (praca stacjonarna w biurze) w czasie epidemii koronawirusa?W przypadku pracy administracyjno-biurowej, bez kontaktu pracowników z klientami, obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w czasie epidemii zbiegają się właściwie wedle przepisów do zapewnienia pracownikom: odstępów ...

  Badania lekarskie pracowników 11.05.2020
  Czy magazynier może otrzymać zwrot kosztów za okulary od pracodawcy?
  Czy pracownik magazynu (magazynier – stanowisko robotnicze) może dostać dofinansowanie do okularów od pracodawcy? Stanowisko wyposażone jest w komputer, z którego pracownik korzysta jednak mniej niż 4h dziennie. Czy takiemu pracownikowi przysługuje dofinansowanie do okularów? Jeśli tak to na jakiej podstawie?Niestety, jeżeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku wyposażonym w monitor ...

  Warunki pracy 14.04.2020
  Czy w tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego uwzględniać pracowników administracyjnych?
  Czy w zakładowej tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego należy również uwzględnić przydział obuwia dla pracowników administracyjnych, którzy czasami pojawiają się na halach produkcyjnych, np. technolog czy konstruktor? Czy można przyjąć okres użytkowania takiego obuwia do zużycia?W odniesieniu do rozpatrywanej kwestii, przyznając pracownikom, którzy sporadycznie przebywają ...

  Warunki pracy 14.04.2020
  Jak potwierdzać obecność przy pracy zdalnej?
  W jaki sposób potwierdzić obecność na liście obecności w zakładzie, przy pracy zdalnej, lub co w niej wpisać?Pracodawca powinien poinformować pracowników, w szczególności o przyjętym zakładzie pracy sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy. Przepisy nie regulują sposobu prowadzenia listy obecności, w szczególności na odległość w przypadku powierzenia pracownikom pracy ...