Raportowanie wypadków przy pracy w transporcie drogowym

Data: 09-11-2012 r.

Specyfika wypadków osób pracujących w transporcie drogowym polega zazwyczaj na ograniczonym wpływie pracodawcy na okoliczności i przyczyny zdarzenia. W zakresie postępowania powypadkowego pojawiają się natomiast trudności przy prawem przewidzianych czynnościach powypadkowych. Niezwykle cenne są zatem wskazówki jak prawidłowo raportować taki wypadek przy pracy.

Wypadki przy pracy w transporcie drogowym

Zgłoszenie wypadków w transporcie szczególnie wypadków komunikacyjnych następuje w wyniku informacji od:

 • poszkodowanego,
 • Policji,
 • szpitala,
 • rodziny.

Informacja o zdarzeniu mającym znamiona wypadku przy pracy to często informacja o „zdarzeniu na drodze” takim jak:

 • kolizja pojazdów,
 • zjechanie do rowu,
 • uderzenie w drzewo.

W wielu przypadkach postępowanie powypadkowe w zakładzie pracy ogranicza się do rozliczenia szkody komunikacyjnej w firmie ubezpieczeniowej, bez uwzględnienia badania wypadku przy pracy. W ramach unikania takich przypadków pracodawcy wdrażają procedury dotyczące niezwłocznego raportowania wypadków komunikacyjnych (wypadków w transporcie) osobom decydującym o wszczęciu postępowania w sprawie wypadku przy pracy.

Przystąpienie do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Czynności w zakresie niezwłocznego przystąpienia przez zespół powypadkowy do badania wypadku w transporcie drogowym uzależnione są od:

 • dokonania zgłoszenia tego wypadku,
 • dojazdu do tego miejsca,
 • czynności dokonanych przez Policję na miejscu zdarzenia.

Jest pretekst do uzasadnionego postępowania zespołu bez wymaganego prawem zabezpieczenia miejsca wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia.

Oględziny miejsca wypadku i pojazdu

Poza zabezpieczeniem miejsca wypadku zespół powypadkowy dokonać może oględzin:

 • miejsca zdarzenia oraz
 • pojazdu.

Dokonanie tych czynności należy szczegółowo udokumentować.

 

Rozmowa z poszkodowanym

Wysłuchanie poszkodowanego jest często utrudnione ze względu na pobyt poszkodowanego w szpitalu, w miejscu rekonwalescencji, bądź problem ze skontaktowaniem się z poszkodowanym.
Podjęte próby spotkania się z poszkodowanym w szpitalu, odmowa rozmowy przez lekarza, bądź bliskich poszkodowanego należy udokumentować, ponieważ jest to uzasadnienie dla ewentualnego sporządzenia protokołu powypadkowego w terminie powyżej 14 dni. Takim uzasadnieniem dla niedokonania czynności i opóźnienia w sporządzeniu protokołu nie będzie bierne oczekiwanie na powrót poszkodowanego do miejsca zamieszkania lub na powrót poszkodowanego po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.

Wykorzystane dokumenty – dokumentacja medyczna, dokumenty Policji, opinie

Dokonanie ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku może a czasem musi nastąpić w oparciu o dokumenty Policji, prokuratury, lekarzy, które zostaną udostępnione zespołowi powypadkowemu. Uzasadnieniem dla przekazania informacji przez Policję jest postępowanie ubezpieczyciela w sprawie szkody komunikacyjnej.

Zespół powypadkowy może wykorzystać materiały Policji lub lekarza, uzyskane przez rodzinę poszkodowanego, bądź inne osoby uprawnione do świadczeń powypadkowych.

Jacek Krajewski, nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24452 )
Array ( [docId] => 24452 )