Inwestowanie w małe i średnie spółki

Małe i średnie spółki – duże ryzyko, jeszcze większe zyski
Kategoria: Finanse osobiste
Data: 2015-06-01 r.
Ocena:

W raporcie znajdziesz następujące zagadnienia: Czym są „Misie”? Jakie jest ryzyko inwestowania w małe i średnie spółki? Jakie są wyniki „Misiów” za III kwartał 2014 r.? Czy rok 2015 r. będzie „należał” do małych i średnich spółek? W jaki segment akcji warto zainwestować w 2015 roku? „Misie”. W taki pieszczotliwy sposób – i wygodny, bo skrótowy (...)

Czy inwestować w spółki dywidendowe w 2015 roku

Poznaj najlepsze spółki w Polsce i odbierz 13% premię
Kategoria: Finanse osobiste
Data: 2015-06-02 r.
Ocena:

Z tego praktycznego poradnika dowiesz się: Co to jest dywidenda? Komu przysługuje dywidenda? Które branże najchętniej dzielą się zyskami? Kto daje 13% dywidendy? Jak wygląda polityka dywidendowa blue chipów? Polskie spółki, wzorem rynków rozwiniętych, nareszcie dojrzały do tego, by na większą skalę dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Dywidendy wypłacane są nie tylko przez duże spółki o (...)

Zmiany w CIT

Poznaj najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych
Kategoria: Podatki
Data: 2015-06-03 r.
Ocena:

Znowelizowane przepisy wprowadzają nie tylko mechanizm CFC, czy nowe zwolnienia od podatku, zmienił się też sposób obliczania proporcji dla celów cienkiej kapitalizacji. Nowelizacja doprecyzowuje ponadto przepisy dotyczące przychodów od świadczeń w naturze. Pobierz darmowy raport „Poznaj najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych” i sprawdź: Jak długo aktualne są certyfikaty rezydencji, (...)

Fundusze unijne na ochronę zdrowia

Fundusze unijne na ochronę zdrowia w perspektywie 2014-2020
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-03-03 r.
Ocena:

Nowa perspektywa unijna stwarza szerokie możliwości finansowania inwestycji z zakresu ochrony zdrowia, zwłaszcza w ramach dwóch krajowych programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie na ochronę zdrowia planowane jest również ze środków 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Możliwość pozyskania finansowania na specjalistyczne przedsięwzięcia (...)

Pakiety onkologiczny i kolejkowy

Jakie zmiany zaczną obowiązywać od 2015 roku
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-06-03 r.
Ocena:

Dzięki e-bookowi poznasz najważniejsze zmiany w systemie ochrony zdrowia dotyczące: wprowadzenia tzw. pakietu onkologicznego, wprowadzenia pakietu kolejkowego, wprowadzenia map zapotrzebowania zdrowotnego, zmian dotyczących sposobu wyceny procedur, zmian dotyczących relacji i zależności służbowych między NFZ a Ministerstwem Zdrowia. Od stycznia 2015 roku mają zacząć obowiązywać bardzo istotne dla pacjentów i świadczeniodawców zmiany w ochronie zdrowia, które mają (...)

System eWUŚ

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-04-03 r.
Ocena:

Możliwość sprawdzania za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, czy pacjent jest ubezpieczony, to długo wyczekiwana zmiana znosząca z placówek odpowiedzialność za udzielenie świadczenia osobie nieuprawnionej. Oznacza też szybszą rejestrację do lekarza, gdyż jedynym dokumentem wymaganym od pacjenta będzie dowód osobisty lub paszport. Zmiany te wynikają z ustawy z 27 lipca 2012 (...)

Ewidencja środków unijnych w jednostkach – na jakich kontach zaksięgować wydatki

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2017-06-08 r.
Ocena:

Jednostki samorządu terytorialnego mogą sfinansować zadania, związane np. w ochroną środowiska, infrastrukturą techniczną czy transportem, z funduszy unijnych. Środki te należy przeznaczyć na konkretnie ustalone cele, a następnie rozliczyć i ująć w księgach rachunkowych jednostki. Na jakich kontach ewidencjonować operacje gospodarcze z wykorzystaniem tych środków w państwowych i samorządowych jednostkach (...)

Badanie sprawozdania finansowego

Kto musi poddać badaniu sprawozdanie finansowe za 2014 rok?
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-06 r.
Ocena:

Każde sprawozdanie finansowe na życzenie jednostki może zostać zbadane przez biegłego rewidenta. W niektórych jednak sytuacjach istnieje obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych. Decyduje o tym spełnienie określonych warunków. Z tego bezpłatnego poradnika dowiesz się m.in.: Jakie jednostki są zobowiązane do badania sprawozdań finansowych? Jaki jest cel badania sprawozdania finansowego? Jakie są rodzaje opinii o (...)

W jaki sposób księgować zmiany w stanie środków trwałych jednostki oświatowej

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2017-07-24 r.
Ocena:

Jednostki oświatowe mają obowiązek ewidencjonować posiadany majątek  (w tym środki trwałe) na kontach zespołu 0 „Majątek trwały”. Na których kontach powinny ujmować nabycie, sprzedaż lub przekazanie środka trwałego albo zwiększenie jego wartości? Jak wygląda ewidencja środka trwałego o niskiej wartości? (...)

8 praktycznych wskazówek, jak w 2017 roku wystawiać faktury

Kategoria: Podatki
Data: 2017-07-24 r.
Ocena:

Obowiązujące od początku tego roku zmiany w VAT wprowadziły m.in. rozszerzenie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia (gdy to nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem są określone usługi budowlane. Stosowanie tych przepisów w praktyce przysparza sporo problemów. Przykładowo: czy kierownik budowy ma wystawiać faktury z „odwrotnym obciążeniem”, jak wystawić (...)