O czym mówić na szkoleniu wstępnym bhp.

Kategoria: BHP
Data: 2022-05-17 r.
Ocena:

Jednym z warunków dopuszczenia pracownika do pracy, jest odbycie przez niego szkolenia wstępnego bhp. Szkolenia wstępne odbierane są często przez pracowników jako przymusowa strata czasu. Nic bardziej mylnego. Dobrze zorganizowane szkolenie to świetna wizytówka zakładu pracy. Zatem, jaka jest niezbędna zawartość każdego wstępnego szkolenia bhp? Jaki jest cel prowadzenia szkoleń (...)

Kontrola Inspekcji Pracy jakie dokumenty podlegają standardowej kontroli.

Kategoria: BHP
Data: 2022-05-17 r.
Ocena:

W tym roku PIP planuje przeprowadzić 52 tys. kontroli. Pod czujnym okiem inspektorów znajdą się branże o dużej wypadkowości i cechujące się wieloma zagrożeniami zawodowymi. Szczególnie dotyczy to sektora budowlanego i firm wykorzystujących czynniki chemiczne w środowisku pracy. Na taką wizytację PIP trzeba się odpowiednio przyszykować. Dowiedź się zatem, jakie (...)

Jak dobierać środki ochrony indywidualnej po zmianie rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów.

Kategoria: BHP
Data: 2022-05-17 r.
Ocena:

20 listopada 2021 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany odnosiły się w dużej części do załącznika nr 2 – Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej. Jak zatem, po zmianie przepisów zapewnić pracownikom właściwe ŚOI? Jak dobrać odzież i obuwie ochronne? (...)

Jak kształtować kulturę bezpieczeństwa w firmie

Kategoria: BHP
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Bardzo istotną częścią zarządzania firmą jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa w zakładzie. Korzyścią płynącą z wysokiej kultury bezpieczeństwa są m.in. zmniejszające się wskaźniki wypadkowości. Co to oznacza w praktyce? Wysoka kultura bezpieczeństwa to mniej wypadków, to lepsza wydajność pracy pracowników, a to wszystko oznacza większe dochody firmy. Chcesz podnieść kulturę bezpieczeństwa (...)

Wskazówki, na co zwrócić uwagę odwołując się od decyzji inspektora PIP

Kategoria: BHP
Data: 2021-10-01 r.
Ocena:

Dzięki informacjom zawartym w tym ebooku: • będziesz wiedzieć, na co zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji pokontrolnej PIP; • dowiesz się, jakich kontrargumentów użyć w odwołaniu wobec zarzutów PIP; • zwiększysz swoje szanse na pozytywne odwołanie od decyzji inspektora PIP. Każdy pracodawca, wobec którego organ kontrolny (inspektor PIP) wyda decyzję pokontrolną, może się od (...)

Jak udzielać pracownikom kar porządkowych za naruszenie przepisów bhp – praktyczne wskazówki

Kategoria: BHP
Data: 2021-09-24 r.
Ocena:

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp w procesach pracy to podstawowy obowiązek pracowniczy. W przeciwnym wypadku pracodawca może, a często nawet powinien, uruchomić procedurę nałożenia kary porządkowej. Mimo że kwestie dotyczące odpowiedzialności porządkowej są w miarę wyczerpująco uregulowane w Kodeksie pracy, pracodawcy oraz pracownicy służby bhp mają często problem z nakładaniem (...)

8 pierwszych kroków pracownika służby BHP w nowym zakładzie

Kategoria: BHP
Data: 2021-09-24 r.
Ocena:

Po zatrudnieniu w nowej firmie przed problemem, od czego tu zacząć, staje niemal każdy pracownik. Oto swoista instrukcja w 8 krokach mówiąca, od jakich działań rozpocząć pracę na stanowisku pracownika służby bhp w nowej firmie. Dzięki informacjom w tym ebooku: • Właściwie rozpoczniesz realizację zadań służby bhp w nowej firmie. • Wykażesz (...)

Instrukcja bhp musi spełniać także dodatkowe wymagania

Kategoria: BHP
Data: 2021-08-10 r.
Ocena:

Instrukcja bhp konkretnej maszyny powinna się odnosić do tej maszyny oraz spełniać wymogi przewidziane przepisami prawa. Ponadto inspektorom PIP należy przedkładać obowiązujący tekst instrukcji bhp. Takie wnioski wynikają z orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zobacz, co to może oznaczać w praktyce dla pracodawcy. Informacje zawarte w tym tekście podpowiedzą Ci: • co powinna (...)

Ponowna ocena ryzyka zawodowego

Kategoria: BHP
Data: 2021-07-29 r.
Ocena:

Reakcja pracodawcy na wypadek przy pracy, a w szczególności wyeliminowanie lub ograniczenie stwierdzonych zagrożeń, winna skutkować ponowną oceną ryzyka zawodowego”. Tak orzekł WSA w Rzeszowie w swoim orzeczeniu. Zobacz, co należy, zdaniem sadu, uwzględni (...)

Zasady EWAKUACJI w przypadku pożaru v2

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-21 r.
Ocena:

(...)

Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp )
Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp )