Wskazówki, na co zwrócić uwagę odwołując się od decyzji inspektora PIP

Kategoria: BHP
Data: 2021-10-01 r.
Ocena:

Dzięki informacjom zawartym w tym ebooku: • będziesz wiedzieć, na co zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji pokontrolnej PIP; • dowiesz się, jakich kontrargumentów użyć w odwołaniu wobec zarzutów PIP; • zwiększysz swoje szanse na pozytywne odwołanie od decyzji inspektora PIP. Każdy pracodawca, wobec którego organ kontrolny (inspektor PIP) wyda decyzję pokontrolną, może się od (...)

Jak udzielać pracownikom kar porządkowych za naruszenie przepisów bhp – praktyczne wskazówki

Kategoria: BHP
Data: 2021-09-24 r.
Ocena:

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp w procesach pracy to podstawowy obowiązek pracowniczy. W przeciwnym wypadku pracodawca może, a często nawet powinien, uruchomić procedurę nałożenia kary porządkowej. Mimo że kwestie dotyczące odpowiedzialności porządkowej są w miarę wyczerpująco uregulowane w Kodeksie pracy, pracodawcy oraz pracownicy służby bhp mają często problem z nakładaniem (...)

8 pierwszych kroków pracownika służby BHP w nowym zakładzie

Kategoria: BHP
Data: 2021-09-24 r.
Ocena:

Po zatrudnieniu w nowej firmie przed problemem, od czego tu zacząć, staje niemal każdy pracownik. Oto swoista instrukcja w 8 krokach mówiąca, od jakich działań rozpocząć pracę na stanowisku pracownika służby bhp w nowej firmie. Dzięki informacjom w tym ebooku: • Właściwie rozpoczniesz realizację zadań służby bhp w nowej firmie. • Wykażesz (...)

Instrukcja bhp musi spełniać także dodatkowe wymagania

Kategoria: BHP
Data: 2021-08-10 r.
Ocena:

Instrukcja bhp konkretnej maszyny powinna się odnosić do tej maszyny oraz spełniać wymogi przewidziane przepisami prawa. Ponadto inspektorom PIP należy przedkładać obowiązujący tekst instrukcji bhp. Takie wnioski wynikają z orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zobacz, co to może oznaczać w praktyce dla pracodawcy. Informacje zawarte w tym tekście podpowiedzą Ci: • co powinna (...)

Ponowna ocena ryzyka zawodowego

Kategoria: BHP
Data: 2021-07-29 r.
Ocena:

Reakcja pracodawcy na wypadek przy pracy, a w szczególności wyeliminowanie lub ograniczenie stwierdzonych zagrożeń, winna skutkować ponowną oceną ryzyka zawodowego”. Tak orzekł WSA w Rzeszowie w swoim orzeczeniu. Zobacz, co należy, zdaniem sadu, uwzględni (...)

Zasady EWAKUACJI w przypadku pożaru v2

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-21 r.
Ocena:

(...)

Zasady EWAKUACJI w przypadku pożaru

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-21 r.
Ocena:

(...)

Wszystko co musisz wiedzieć o organizowaniu komisji ds. bhp w zakładzie pracy

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-13 r.
Ocena:

Wraz ze wzrostem zatrudnienia problematyka technicznego bezpieczeństwa pracy nabiera znaczenia, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami leżącymi po stronie pracodawcy. W przypadku pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników, zgodnie z art. 23712 Kodeksu pracy, powoływana jest tzw. komisja bhp jako organ doradczy i opiniodawczy. W praktyce jednak zagadnienia związane z powoływaniem (...)

CO ZROBIĆ KIEDY WYBUCHNIE POŻAR

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-13 r.
Ocena:

(...)

JAK WEZWAĆ POMOC

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-13 r.
Ocena:

(...)

Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp )
Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp )