Zasady EWAKUACJI w przypadku pożaru v2

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-21 r.
Ocena:

(...)

Zasady EWAKUACJI w przypadku pożaru

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-21 r.
Ocena:

(...)

Wszystko co musisz wiedzieć o organizowaniu komisji ds. bhp w zakładzie pracy

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-13 r.
Ocena:

Wraz ze wzrostem zatrudnienia problematyka technicznego bezpieczeństwa pracy nabiera znaczenia, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami leżącymi po stronie pracodawcy. W przypadku pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników, zgodnie z art. 23712 Kodeksu pracy, powoływana jest tzw. komisja bhp jako organ doradczy i opiniodawczy. W praktyce jednak zagadnienia związane z powoływaniem (...)

CO ZROBIĆ KIEDY WYBUCHNIE POŻAR

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-13 r.
Ocena:

(...)

JAK WEZWAĆ POMOC

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-13 r.
Ocena:

(...)

Prewencja COVID-19 w ramach szkoleń bhp

Kategoria: BHP
Data: 2021-04-01 r.
Ocena:

Szkolenia bhp powinny zapewnić ich uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy, oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Powyższa zasada wynikająca z rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp oznacza, że w ramach szkoleń bhp niezbędne jest uwzględnienie (...)

Kontrola pracownika zdalnego w jego własnym domu

Kategoria: BHP
Data: 2021-04-01 r.
Ocena:

Przepisy o pracy zdalnej nie dają pracodawcy możliwości kontroli pracownika w jego własnym domu. Praca zdalna to co innego niż telepraca, więc kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy też nie wchodzi w grę. Pracownik jednak może zgłosić pracodawcy brak możliwości wykonywania pracy zdalnej, ze względu na warunki osobiste, materialne (...)

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o COVID-19 – praktyczny wzór

Kategoria: BHP
Data: 2021-04-01 r.
Ocena:

Praca bez względu na jej charakter czy miejsce wykonywania wiąże się z charakterystycznymi dla siebie zagrożeniami. Kluczowym elementem zapewnienia pracownikom należytego poziomu bezpieczeństwa jest konieczność dokonania przez pracodawcę oceny ryzyka zawodowego, której rezultatem powinno być sprowadzenie ryzyka związanego z wykonywaną pracą do akceptowalnego poziomu – czyli takiego, w ramach którego (...)

Zgoda na kontrolę zdalną lub hybrydową – za i przeciw

Kategoria: BHP
Data: 2021-03-26 r.
Ocena:

Epidemia COVID-19 spowodowała zmiany w formie przeprowadzania czynności kontrolnych przez inspektorów pracy. Potrzebna jest zgoda na kontrolę zdalną lub hybrydową udzielona inspektorowi pracy przez pracodawcę. Zatem zarówno pracodawca, jak i pracownicy służby bhp powinni wiedzieć, jakie argumenty przemawiające za wyrażeniem (lub nie) zgody na kontrolę zdalną lub hybrydową. Ważną kwestią (...)

Jak zorganizować pracę w warunkach pandemii – zalecenia dla pracodawców

Kategoria: BHP
Data: 2020-06-08 r.
Ocena:

Główny Inspektor Pracy wydał 6 maja 2020 r. zalecenia dla pracodawców, których zastosowanie pozwoli zakładom pracy (obecnie prowadzącym działalność głównie na zasadzie pracy zdalnej) na powrót do funkcjonowania jak w stanie sprzed epidemii. To pracodawcy jednak – ostatecznie – będą odpowiedzialni za przygotowanie i przyjęcie konkretnych procedur zapewniających pracownikom optymalne (...)

Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp )
Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp )