Prewencja COVID-19 w ramach szkoleń bhp

Kategoria: BHP
Data: 2021-04-01 r.
Ocena:

Szkolenia bhp powinny zapewnić ich uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy, oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Powyższa zasada wynikająca z rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp oznacza, że w ramach szkoleń bhp niezbędne jest uwzględnienie (...)

Kontrola pracownika zdalnego w jego własnym domu

Kategoria: BHP
Data: 2021-04-01 r.
Ocena:

Przepisy o pracy zdalnej nie dają pracodawcy możliwości kontroli pracownika w jego własnym domu. Praca zdalna to co innego niż telepraca, więc kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy też nie wchodzi w grę. Pracownik jednak może zgłosić pracodawcy brak możliwości wykonywania pracy zdalnej, ze względu na warunki osobiste, materialne (...)

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o COVID-19 – praktyczny wzór

Kategoria: BHP
Data: 2021-04-01 r.
Ocena:

Praca bez względu na jej charakter czy miejsce wykonywania wiąże się z charakterystycznymi dla siebie zagrożeniami. Kluczowym elementem zapewnienia pracownikom należytego poziomu bezpieczeństwa jest konieczność dokonania przez pracodawcę oceny ryzyka zawodowego, której rezultatem powinno być sprowadzenie ryzyka związanego z wykonywaną pracą do akceptowalnego poziomu – czyli takiego, w ramach którego (...)

Zgoda na kontrolę zdalną lub hybrydową – za i przeciw

Kategoria: BHP
Data: 2021-03-26 r.
Ocena:

Epidemia COVID-19 spowodowała zmiany w formie przeprowadzania czynności kontrolnych przez inspektorów pracy. Potrzebna jest zgoda na kontrolę zdalną lub hybrydową udzielona inspektorowi pracy przez pracodawcę. Zatem zarówno pracodawca, jak i pracownicy służby bhp powinni wiedzieć, jakie argumenty przemawiające za wyrażeniem (lub nie) zgody na kontrolę zdalną lub hybrydową. Ważną kwestią (...)

Jak zorganizować pracę w warunkach pandemii – zalecenia dla pracodawców

Kategoria: BHP
Data: 2020-06-08 r.
Ocena:

Główny Inspektor Pracy wydał 6 maja 2020 r. zalecenia dla pracodawców, których zastosowanie pozwoli zakładom pracy (obecnie prowadzącym działalność głównie na zasadzie pracy zdalnej) na powrót do funkcjonowania jak w stanie sprzed epidemii. To pracodawcy jednak – ostatecznie – będą odpowiedzialni za przygotowanie i przyjęcie konkretnych procedur zapewniających pracownikom optymalne (...)

Koronawirus a BHP

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pracowników służby bhp
Kategoria: BHP
Data: 2020-04-28 r.
Ocena:

W czasie epidemii koronawirusa realizowanie obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest wyzwaniem, zarówno dla pracodawców, jak i służby bhp. Nasuwa się wiele pytań o zapewnienie właściwych warunków pracy. W tej publikacji zebraliśmy odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez specjalistów ds. bhp. Eksperci z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (...)

Postępowanie powypadkowe w czasie epidemii

Kategoria: BHP
Data: 2020-04-28 r.
Ocena:

W okresie epidemii, podobnie jak w każdym innym przypadku, może dojść do wypadku przy pracy. Niestety epidemia koronawirusa oraz ograniczenia z nią związane z całą pewnością nie usprawniają procedury powypadkowej. Jak zatem przeprowadzić postępowanie powypadkowe zgodnie z przepisami, ale i bezpieczne dla jego uczestników? Co zrobić aby dotrzymać wyznaczonych terminów (...)

Koronawirus – zalecenia PIP nie tylko dla pracodawcy i pracownika

Kategoria: BHP
Data: 2020-04-07 r.
Ocena:

Główny Inspektorat Pracy opublikował „Wyjaśnienia PIP w związku z koronawirusem”. Znalazły się w nich odpowiedzi na pytania z zakresu stosowania przepisów prawa pracy w relacjach między pracodawcą a pracownikami. Warto uzupełnić, że mają one zastosowanie również wobec osób zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego. Szkoda, że wyjaśnienia PIP nic o (...)

Home office w czasie epidemii koronawirusa – co to takiego i czy zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad i przepisów bhp

Kategoria: BHP
Data: 2020-04-07 r.
Ocena:

Praca wykonywana zdalnie poza siedzibą pracodawcy czy jego jednostką organizacyjną, taką jak oddział czy filia, staje się coraz bardziej popularna. W czasie epidemii koronawirusa premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie zachęcał pracodawców do organizacji pracy w nowych warunkach. Kodeks pracy reguluje telepracę, jednak w powszechnym użyciu funkcjonuje coś, co określa się pojęciem (...)

Jak wypełnić statystyczną kartę wypadku?

Praktyczny przewodnik
Kategoria: BHP
Data: 2020-01-13 r.
Ocena:

Statystyczna karta wypadku to bardzo ważny dokument, niezbędny do określenia kierunków działalności profilaktycznej w skali firmy, regionu i państwa. Oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz określenia kierunków i zadań w zakresie działań profilaktycznych w zakładzie pracy, regionie (województwie), jak również w skali całego kraju dokonywane są między innymi na (...)

Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp )
Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp )