Zmiany w wykazie norm powołanych w WT 2018

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-02-09 r.
Ocena:

Od początku roku 2018 obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to jeden z najważniejszych aktów prawnych dla osób związanych z budownictwem, w tym elektryków. W ebooku omawiamy ważne dla elektryków zmiany w rozporządzeniu. Przede wszystkim w wykazie norm dołączonym jako załącznik (...)

Zagrożenia mechaniczne w gospodarstwie rolnym

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-02-09 r.
Ocena:

Prace w gospodarstwie rolnym odznaczają się niezwykłą różnorodnością – niespotykaną w żadnej innej branży. Wykonywane są przy użyciu rozmaitych maszyn i urządzeń technicznych, w różnych miejscach i warunkach – co powoduje, że środowisko pracy, jakim jest szeroko rozumiane gospodarstwo rolne, charakteryzuje się szczególnie dużą liczbą zagrożeń. Obok zagrożeń chemicznych, biologicznych, (...)

Kwestie dozoru technicznego, a obowiązki bhp – wybrane zagadnienia

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-02-08 r.
Ocena:

Rolą pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Składa się na to wiele obowiązków, a jednym z nich jest wyposażenie zatrudnionych we właściwy sprzęt do wykonywania umówionej pracy. Całkiem spora grupa prac jest wykonywanych przy użyciu urządzeń stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia. Część z nich podlega dozorowi technicznemu realizowanemu (...)

Bezpieczeństwo i higiena pracy zimą

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-02-08 r.
Ocena:

Obowiązki jakie musi pełnić pracodawca, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki w pracy w okresie zimowym, wynikają z przepisów Kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz niektórych przepisów dotyczących bhp dla poszczególnych grup zawodowych czy miejsc wykonywania prac. Z niniejszego e-booka dowiesz się: Jakie są obowiązki pracodawców, (...)

Zmiany w przepisach w zakresie ręcznych prac transportowych

Poznaj nowe normy obciążenia fizycznego dla kobiet, w tym związanego z ręcznym transportem ciężarów.
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2017-07-24 r.
Ocena:

Od 1 maja 2017 r. obowiązują nowe normy dotyczące obciążenia fizycznego, w tym związanego z ręcznym transportem ciężarów, dla kobiet niebędących w ciąży lub w okresie karmienia piersią. W niektórych przypadkach modyfikacji uległy normy dźwigania odnoszące się również do mężczyzn. Zobacz, jakie zmiany wprowadziło jeszcze rozporządzenie ministra rodziny, pracy i (...)

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach z wielkiej płyty

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2017-04-06 r.
Ocena:

Instalacje elektryczne w blokach z wielkiej płyty nie odpowiadają aktualnym potrzebom przeciętnego gospodarstwa domowego i często są w złym stanie technicznym. Ich dostosowanie do zwiększonego zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz obecnych przepisów wiąże się z koniecznością wymiany pionów, rozdzielnic administracyjnych, zabezpieczeń odgałęzień do mieszkań oraz w wielu przypadkach także linii (...)

Sposoby układania przewodów elektrycznych w budynkach mieszkalnych i biurowych

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2017-04-06 r.
Ocena:

Układane pod tynkiem lub w tynku obwody elektryczne powinny być instalowane w określonych przestrzeniach i w określony sposób. Chroni to przewody elektryczne przed przypadkowym uszkodzeniem i ułatwia ewentualną rozbudowę. W tekście zostały opisane zasady układania przewodów, wynikające zarówno z przepisów, jak i normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wymagania i zalecenia te dotyczą (...)

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2017-02-15 r.
Ocena:

Jak pokazują wyniki badań i analizy wypadków przy pracy związanych z upadkami z wysokości częściej przyczyny tych zdarzeń związane są ze złą organizacją pracy, w tym brakiem właściwego nadzoru, niż na przykład niewłaściwym stanem środków ochrony przed upadkiem. Jak zatem właściwie zorganizować prace na wysokości, aby w jak najszerszym stopniu (...)

Jak chronić pracowników sezonowych przed wypadkami przy pracy

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2017-02-15 r.
Ocena:

Pracownik tymczasowy to osoba niezwiązana z zakładem pracy, nieposiadająca nawyków i przyzwyczajeń charakterystycznych dla pracowników etatowych. Dlatego potencjalnie jest bardziej narażona na wypadek, szczególnie w trakcie wdrażania do pracy. Z ebooka dowiesz się: Jak prawidłowo zawrzeć umowę z agencją pracy? Jakie obowiązki ma pracodawca użytkownik? Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników tymczasowych? Co grozi (...)

Elektryczne grzejniki bezpośrednie do mieszkań i biur

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2017-02-15 r.
Ocena:

W ogrzewaniu bezpośrednim energia cieplna przekazywana jest do otoczenia sukcesywnie w trakcie jej wytwarzania. Przy konwekcyjnym ogrzewaniu naturalnym ciepłe powietrze unosi się ku górze, a zimne napływa od dołu. Z kolei w systemie z konwekcją wymuszoną ogrzane powietrze jest tłoczone przez wentylator wbudowany w grzejnik i wypływa dołem, a od góry zasysane jest (...)

Polecamy kancelarię:

Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp-i-instalacje )
Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp-i-instalacje )

Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp-i-instalacje )