Producenci wody – obowiązki wobec konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktu

Data: 2021-12-01 r.
Ocena:

Producenci wody to przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę przeznaczoną do spożycia. Sprawdź, jakie mają obowiązki wobec konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktu. (...)

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu

Data: 2021-12-01 r.
Ocena:

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, zgodnie z art. 115a Prawa ochrony środowiska (dalej p.o.ś.) jest wydawana w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm natężenia hałasu poza zakładem, określonych rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Właściwym rozporządzeniem w tej sprawie jest rozporządzenie ministra środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w (...)

Jakie kary grożą za łamanie przepisów odpadowych?

Data: 2021-12-01 r.
Ocena:

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację, zajmujesz się zawodowo zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów? Dowiedz się, jakie kary grożą za łamanie przepisów. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko (...)

Emisja hałasu do środowiska - co warto o niej wiedzieć

Data: 2021-12-01 r.
Ocena:

W ebooku przeczytasz: o źródłach hałasu, na czym polega ochrona przed hałasem, kto może prowadzić pomiary hałasu, czym jest i kiedy Ci grozi kara biegnąca. (...)

Pozyskaj dodatkowe środki na działalność odpadową

Data: 2021-11-30 r.
Ocena:

W ebooku przeczytasz: na co możesz przeznaczyć środki, jaka jest wysokość dofinansowań, jakie warunki musisz spełnić, żeby móc ubiegać się o dotację, na jakiej podstawie wnioski są rozpatrywane. (...)

Inżynieria środowiska w branży wodno-kanalizacyjnej - gospodarka obiegu zamkniętego

Data: 2021-11-10 r.
Ocena:

Gospodarka obiegu zamkniętego jest podstawowym filarem zrównoważonego rozwoju. Publikacja ilustruje różne rozwiązania wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody i sieciach wod.-kan. Prezentujemy w prosty sposób opisy, wymagania i zalety systemów zamkniętych. Gospodarka obiegu zamkniętego jako podstawowy trend wymusza rozwój nowych technologii, racjonalizatorskich rozwiązań i ciekawych pomysłów. Jest „kołem zamachowym” (...)

Pozwolenie zintegrowane

Data: 2021-10-12 r.
Ocena:

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, musi spełniać wymagania szeregu artykułów ustawy Prawo ochrony środowiska (Poś), ustawy o odpadach, oraz ustawy Prawo wodne. Jeżeli dokumentacja nie spełni wymogów prawnych, inwestor będzie wzywany przez organ prowadzący do jego uzupełnienia, a cała procedura wydawania pozwolenia znacznie się przedłuży. W ebooku znajdziesz podpowiedzi, jak (...)

Jakie są korzyści ekonomiczne wynikające z realizacji inwestycji w OZE

Data: 2021-06-28 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: jakie wyzwania w zakresie OZE stawia przed Polską UE, jaka jest obecnie rola OZE w Polsce, jakie są atuty montowania instalacji fotowoltaiczych, jaki jest czas zwrotu kosztów realizacji takiej instalacji, na jakie dofinansowanie możesz liczyć, planując inwestycję w fotowoltaikę. (...)

Cztery ważne obowiązki wprowadzającego sprzęt na rynek

Data: 2021-06-28 r.
Ocena:

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny musi wywiązać się z wielu obowiązków jakie narzuca ustawa o zużytym sprzęcie. Jeśli je zaniedba, grożą mu wysokie kary. (...)

Gospodarka wodnościekowa w orzecznictwie sądów

Data: 2021-05-18 r.
Ocena:

Znajomość przepisów regulujących szeroko pojętą tematykę wodnościekową, a także nadążanie za ich zmianami jest kluczowe dla wszystkich osób, których codzienna praca związana jest z gospodarowaniem wodą i ściekami. Prawo jednak często okazuje się niedoskonałe, a interpretacja przepisów budzi wątpliwości. Wiele spraw ma swój finał w sądzie. W tym ebooku przeczytasz (...)

Array ( [idCategory] => 1443 [tagname] => ochrona-srodowiska )
Array ( [idCategory] => 1443 [tagname] => ochrona-srodowiska )