Jakie są korzyści ekonomiczne wynikające z realizacji inwestycji w OZE

Data: 2021-06-28 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: jakie wyzwania w zakresie OZE stawia przed Polską UE, jaka jest obecnie rola OZE w Polsce, jakie są atuty montowania instalacji fotowoltaiczych, jaki jest czas zwrotu kosztów realizacji takiej instalacji, na jakie dofinansowanie możesz liczyć, planując inwestycję w fotowoltaikę. (...)

Cztery ważne obowiązki wprowadzającego sprzęt na rynek

Data: 2021-06-28 r.
Ocena:

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny musi wywiązać się z wielu obowiązków jakie narzuca ustawa o zużytym sprzęcie. Jeśli je zaniedba, grożą mu wysokie kary. (...)

Gospodarka wodnościekowa w orzecznictwie sądów

Data: 2021-05-18 r.
Ocena:

Znajomość przepisów regulujących szeroko pojętą tematykę wodnościekową, a także nadążanie za ich zmianami jest kluczowe dla wszystkich osób, których codzienna praca związana jest z gospodarowaniem wodą i ściekami. Prawo jednak często okazuje się niedoskonałe, a interpretacja przepisów budzi wątpliwości. Wiele spraw ma swój finał w sądzie. W tym ebooku przeczytasz (...)

Decyzje środowiskowe – praktyczne wskazówki dla inwestora

Data: 2021-05-14 r.
Ocena:

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezwykle czasochłonna, a czas jej trwania jest głównie uzależniony od szczegółowości karty informacyjnej przedsięwzięcia, bądź raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jak uzyskać decyzję środowiskową bez zbędnej opieszałości? Szczegóły znajdziesz w ebooku. (...)

Opłata za korzystanie ze środowiska – sprawdź, jak ją wyliczyć

Data: 2021-04-14 r.
Ocena:

Sprawdź, jak wyliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska na podstawie konkretnych przykładów. Publikacja rzetelnie przedstawia i tłumaczy sposób wyliczeń opłat krok, po kroku. Zawarte w ebooku praktyczne przykłady pomogą Ci uniknąć podstawowych błędów w Twojej pracy, a także dostarczą gotowe rozwiązania, które będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie. (...)

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

Data: 2021-03-25 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2021 obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Dowiedz się, czy jako wytwórca odpadów również musisz stosować się do jego zapisów. (...)

Poznaj obowiązki, które wynikają z gospodarowania azbestem

Data: 2021-03-12 r.
Ocena:

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska azbest, podobnie jak PCB należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Obowiązujące przepisy prawne nakazują jego sukcesywną eliminację. Azbest powinien być wykorzystywany, przemieszczany i eliminowany przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1000 kg/m3 można wykorzystywać w (...)

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

Data: 2020-12-09 r.
Ocena:

Masz pytania dotyczące BDO? Poznaj przykładowe pytania (i odpowiedzi na nie) jakie zdarzają się w trakcie użytkowania bazy. Czy wytwórca odpadów, który sam je przewozi do własnego punktu, musi wystawić KPO? Czy można odwołać się od kary za brak BDO? Numer BDO kontrahenta – czy musi się pojawić w dokumentacji? Czy można poprawić KPO (...)

Brak decyzji na emisję gazów i pyłów – konsekwencje

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Za brak decyzji zezwalającej na emisję gazów i pyłów do powietrza przedsiębiorca może ponieść opłatę podwyższoną, odpowiedzialność administracyjną i karną. (...)

Gospodaruj odpadami kuchennymi i pokonsumpcyjnymi zgodnie z prawem

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Odpady kuchenne zaliczamy do bioodpadów. Bioodpady to pojęcie szersze niż odpady zielone, gdyż poza odpadami zielonymi w zakresie tego pojęcia mieszczą się odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. (...)

Array ( [idCategory] => 1443 [tagname] => ochrona-srodowiska )
Array ( [idCategory] => 1443 [tagname] => ochrona-srodowiska )