Przepisy na czas epidemii ważne dla elektryków

Kategoria: Energetyka
Data: 2020-10-15 r.
Ocena:

Epidemia COVID-19 doprowadziła do zmiany terminów realizacji niektórych obowiązków elektryków oraz ich zleceniodawców, czy pracodawców. W ebooku przedstawiamy te, które wiążą się bezpośrednio z wykonywaniem pracy przez elektryka. (...)

Instalacje elektryczne w łazienkach

Instalacje elektryczne w łazienkach i innych pomieszczeniach z wanną lub prysznicem
Kategoria: Energetyka
Data: 2020-10-15 r.
Ocena:

Poznasz zasady ich podziału na strefy, a także wytyczne do: instalowania odbiorników energii, instalowania rozdzielnic, instalowania urządzeń sterujących i osprzętu, wykonania oprzewodowania. Źle zaprojektowana i wykonana instalacja może skutkować porażeniem użytkowników prądem elektrycznym. Zwiększone niebezpieczeństwo występuje między innymi w łazienkach i innych pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic. Szczególnie tam wszystkie odbiorniki powinny być prawidłowo (...)

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

Kategoria: Energetyka
Data: 2020-10-15 r.
Ocena:

Aby skutecznie zminimalizować ryzyko porażeń prądem elektrycznym, należy okresowo przeprowadzić tzw. krytyczną analizę wykonywanych przez pracowników czynności, zwłaszcza tych rutynowych, przeprowadzanych szybko, czasem nawet w stresie. Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym w firmie polega przede wszystkim na wcześniejszym zapoznaniu wszystkich pracowników z rozmieszczeniem w zakładzie pracy wyłączników i bezpieczników sieciowych, rodzajami stosowanych (...)

Elektryczne grzejniki bezpośrednie do mieszkań i biur

Kategoria: Energetyka
Data: 2020-10-15 r.
Ocena:

W ogrzewaniu bezpośrednim energia cieplna przekazywana jest do otoczenia sukcesywnie w trakcie jej wytwarzania. Przy konwekcyjnym ogrzewaniu naturalnym ciepłe powietrze unosi się ku górze, a zimne napływa od dołu. Z kolei w systemie z konwekcją wymuszoną ogrzane powietrze jest tłoczone przez wentylator wbudowany w grzejnik i wypływa dołem, a od góry zasysane jest (...)

Zmiany w wykazie norm powołanych w WT 2018

Kategoria: Energetyka
Data: 2020-10-15 r.
Ocena:

Od początku roku 2018 obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to jeden z najważniejszych aktów prawnych dla osób związanych z budownictwem, w tym elektryków. W ebooku omawiamy ważne dla elektryków zmiany w rozporządzeniu. Przede wszystkim w wykazie norm dołączonym jako załącznik (...)

Pomiary termowizyjne w instalacjach fotowoltaicznych

Kategoria: Energetyka
Data: 2020-10-15 r.
Ocena:

Wzrost temperatury paneli fotowoltaicznych zależy nie tylko od zewnętrznej temperatury powietrza, może też być wynikiem wady samego panelu lub jego uszkodzenia. Trudne do zauważania gołym okiem usterki typu: uszkodzone diody bypass, wadliwe ogniwa, mikropęknięcia, rozwarstwienia występujące pomiędzy taśmą przewodzącą a ogniwem mogą powodować niepoprawną pracę urządzenia. Kamera termowizyjna w łatwy (...)

Jak ułożyć instalację elektryczną w dobudowanym piętrze domu jednorodzinnego

Kategoria: Energetyka
Data: 2020-10-15 r.
Ocena:

Dodanie nowej kondygnacji lub przebudowa poddasza domu jednorodzinnego na potrzeby mieszkalne wymaga ułożenia nowej części instalacji elektrycznej i modernizacji tej już istniejącej. W ebooku przedstawiono wymogi, które musi spełniać dobudowywana i modernizowana instalacja elektryczna oraz sposób zaplanowania i przeprowadzenia prac, m.in. obliczenia mocy zapotrzebowanej dla całego budynku. (...)

Podłączamy do sieci sklep urządzony w domu jednorodzinnym

Kategoria: Energetyka
Data: 2020-10-15 r.
Ocena:

Gdy dobudowuje się pomieszczenie do domu lub wydziela część budynku z przeznaczeniem na sklep, trzeba nie tylko położyć w nim instalację, ale i rozważyć sposób jej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W tekście przedstawiono kolejne kroki, które wykonujemy, by przystosować instalację elektryczną budynku do potrzeb sklepu. M.in. sporządzenie bilansu mocy i położenie (...)

Mierniki przydatne nie tylko elektrykowi

Kategoria: Energetyka
Data: 2020-06-10 r.
Ocena:

Wśród mierników używanych przez elektryków są urządzenia bardzo proste, takie jak wskaźniki napięcia oraz mierniki bardziej rozbudowane. Wszystkie powinny mieć atesty oraz instrukcje obsługi. W ebooku przedstawiono podstawowe informacje dotyczące metrologii i obowiązku legalizacji przyrządów pomiarowych. Zasadniczą część tekstu stanowi prezentacja przykładów przyrządów pomiarowych używanych przez elektryka, które mogą przydać się (...)

Jak zapewnić bezpieczeństwo podczas robót przy instalacji średniego napięcia

Kategoria: Energetyka
Data: 2020-06-10 r.
Ocena:

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa podczas badań instalacji SN zawiera rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z 28 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 roku poz. 492). Przygotowując instrukcję eksploatacji – wymaganą przez przepisy – warto sięgać także do poprzedniego rozporządzenia z 1999 r., bo niektóre (...)

Array ( [idCategory] => 1585 [tagname] => instalacje-elektryczne )
Array ( [idCategory] => 1585 [tagname] => instalacje-elektryczne )