Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

Kategoria: BHP
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

Jak powszechnie wiadomo pracodawca musi oceniać i dokumentować ryzyko związane z wykonywaną pracą, stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi. Niestety oceniając ryzyko zawodowe bardzo często zapominamy o kwestiach ergonomii. Natomiast aby ocena ryzyka zawodowego była właściwe przeprowadzona nie można (...)

Sposoby przeciwdziałania mobbingowi

Kategoria: BHP
Data: 2018-03-12 r.
Ocena:

Wydalałoby się, że mobbing nie jest tematem interesującym służby bhp, jednak rola służby bhp jest niezwykle istotna w walce z mobbingiem. Działania służby bhp zyskują ogromne znaczenie, tzn. służba bhp może być propagatorem zmian, które będą miały na celu wyeliminowanie wszelkich negatywnych zachowań ze środowiska pracy. Jednak, aby pomóc pracownikom (...)

Omówienie tematyki związanej z magazynowaniem gazów technicznych

W czasie szkolenia bhp
Kategoria: BHP
Data: 2018-03-10 r.
Ocena:

W czasie szkolenia okresowego pracownika wykonującego prace w magazynie gazów technicznych należy go zapoznać z informacjami, jakie zebraliśmy w tym artykule. Chodzi przede wszystkim o kwestie techniczne butli z gazem. Wysokie ciśnienie wewnątrz butli (często ponad 100 barów) oraz właściwości palne i wybuchowe niektórych gazów powodują, że wymagania dla bezpiecznego ich (...)

Zagrożenia mechaniczne w gospodarstwie rolnym

Kategoria: BHP
Data: 2018-02-09 r.
Ocena:

Prace w gospodarstwie rolnym odznaczają się niezwykłą różnorodnością – niespotykaną w żadnej innej branży. Wykonywane są przy użyciu rozmaitych maszyn i urządzeń technicznych, w różnych miejscach i warunkach – co powoduje, że środowisko pracy, jakim jest szeroko rozumiane gospodarstwo rolne, charakteryzuje się szczególnie dużą liczbą zagrożeń. Obok zagrożeń chemicznych, biologicznych, (...)

Kwestie dozoru technicznego, a obowiązki bhp – wybrane zagadnienia

Kategoria: BHP
Data: 2018-02-08 r.
Ocena:

Rolą pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Składa się na to wiele obowiązków, a jednym z nich jest wyposażenie zatrudnionych we właściwy sprzęt do wykonywania umówionej pracy. Całkiem spora grupa prac jest wykonywanych przy użyciu urządzeń stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia. Część z nich podlega dozorowi technicznemu realizowanemu (...)

Bezpieczeństwo i higiena pracy zimą

Kategoria: BHP
Data: 2018-02-08 r.
Ocena:

Obowiązki jakie musi pełnić pracodawca, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki w pracy w okresie zimowym, wynikają z przepisów Kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz niektórych przepisów dotyczących bhp dla poszczególnych grup zawodowych czy miejsc wykonywania prac. Z niniejszego e-booka dowiesz się: Jakie są obowiązki pracodawców, (...)

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

Kategoria: BHP
Data: 2017-02-15 r.
Ocena:

Jak pokazują wyniki badań i analizy wypadków przy pracy związanych z upadkami z wysokości częściej przyczyny tych zdarzeń związane są ze złą organizacją pracy, w tym brakiem właściwego nadzoru, niż na przykład niewłaściwym stanem środków ochrony przed upadkiem. Jak zatem właściwie zorganizować prace na wysokości, aby w jak najszerszym stopniu (...)

Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp [page] => 4 )
Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp [page] => 4 )