Bezpieczeństwo pracy w kontakcie z wodą

Kategoria: BHP
Data: 2018-11-21 r.
Ocena:

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, w tym m.in. mających kontakt z wodą, powinno być priorytetem każdego pracodawcy. Istnieją miejsca pracy, które wymagają zapewnienia szczególnych warunków. Przykładowo – pralnie, zarówno przemysłowe jak i te zakładowe, są szczególnymi miejscami pracy. Pomieszczenia pralni to przede wszystkim kontakt z wodą, ale także z parą wodną, wysokimi (...)

20 Zasad bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym podnośnikowym

Kategoria: BHP
Data: 2018-10-17 r.
Ocena:

Bezpieczeństwo i długotrwała praca wózka jezdniowego zależy przede wszystkim od warunków i sposobu jego użytkowania. Dlatego podczas eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Dzięki nim zapewnimy nie tylko dłuższy żywot maszynie, ale przede wszystkim zadbamy o bezpieczeństwo pracowników i operatora wózka jezdniowego. Zebrane zasady możecie przedstawić (...)

Podłączamy do sieci sklep urządzony w domu jednorodzinnym

Kategoria: BHP
Data: 2018-09-10 r.
Ocena:

Gdy dobudowuje się pomieszczenie do domu lub wydziela część budynku z przeznaczeniem na sklep, trzeba nie tylko położyć w nim instalację, ale i rozważyć sposób jej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W tekście przedstawiono kolejne kroki, które wykonujemy, by przystosować instalację elektryczną budynku do potrzeb sklepu. M.in. sporządzenie bilansu mocy i położenie (...)

Jak ułożyć instalację elektryczną w dobudowanym piętrze domu jednorodzinnego

Kategoria: BHP
Data: 2018-07-10 r.
Ocena:

Dodanie nowej kondygnacji lub przebudowa poddasza domu jednorodzinnego na potrzeby mieszkalne wymaga ułożenia nowej części instalacji elektrycznej i modernizacji tej już istniejącej. W ebooku przedstawiono wymogi, które musi spełniać dobudowywana i modernizowana instalacja elektryczna oraz sposób zaplanowania i przeprowadzenia prac, m.in. obliczenia mocy zapotrzebowanej dla całego budynku. (...)

Pomiary termowizyjne w instalacjach fotowoltaicznych

Kategoria: BHP
Data: 2018-07-10 r.
Ocena:

Wzrost temperatury paneli fotowoltaicznych zależy nie tylko od zewnętrznej temperatury powietrza, może też być wynikiem wady samego panelu lub jego uszkodzenia. Trudne do zauważania gołym okiem usterki typu: uszkodzone diody bypass, wadliwe ogniwa, mikropęknięcia, rozwarstwienia występujące pomiędzy taśmą przewodzącą a ogniwem mogą powodować niepoprawną pracę urządzenia. Kamera termowizyjna w łatwy (...)

W jaki sposób wentylacja w magazynie wpływa na wydajność pracy?

Kategoria: BHP
Data: 2018-07-10 r.
Ocena:

Przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach i miejscach pracy, ale trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Chodzi tu m.in. o zależność między ciężkością wykonywanej pracy a temperaturą zbliżoną do optymalnej, a także o tym, że od odpowiedniego oświetlenia magazynu zależy nie tylko jakość, ale również komfort pracy. (...)

W jaki sposób udzielić pierwszej pomocy osobie z urazem narządów wewnętrznych?

Kategoria: BHP
Data: 2018-07-10 r.
Ocena:

Jak prawidłowo udzielać takiej pomocy w przypadkach urazów narządów wewnętrznych – mózgu, serca, płuc czy trzewi – powodujących reakcję wstrząsową, do czasu przybycia profesjonalnej pomocy medycznej?  Wskazówki te może komuś uratować życie... (...)

Uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy

Kategoria: BHP
Data: 2018-07-10 r.
Ocena:

W sprawie z powództwa pracownika o ustalenie wypadku przy pracy niedopuszczalne jest równoczesne orzekanie przez sąd pracy na wniosek pracodawcy, że do wypadku przy pracy doszło wyłącznie z winy poszkodowanego pracownika w okolicznościach wyłączających prawo takiego ubezpieczonego do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli pozwany pracodawca nie wytoczył pracownikowi powództwa wzajemnego (...)

Protokół powypadkowy musi dokumentować sytuację prawną pracownika i pracodawcy

Kategoria: BHP
Data: 2018-07-10 r.
Ocena:

Pracownik może żądać sprostowania przyczyny wypadku wskazanej w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (art. 189 k.p.c.). Nie jest dopuszczalne powództwo o ustalenie odpowiedzialności na przyszłość za szkody wynikające z wypadku przy pracy, gdy poszkodowany pracownik nie dochodził odszkodowania cywilnego – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 14 (...)

Szkolenie okresowe bhp doradcy zawodowego dla nauczyciela

Kategoria: BHP
Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

Zawód nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia, przede wszystkim pod kątem efektywności nauczania oraz zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży. Jednym z podmiotów systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli jest nauczyciel–doradca metodyczny (doradca zawodowy dla nauczyciela).   Doradcy narażeni są na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych, wpływających na ich bezpieczeństwo pracy. Właściwe przeszkolenie doradcy, przypomnienie i uaktualnienie pracownikowi (...)

Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp-i-instalacje [page] => 3 )
Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp-i-instalacje [page] => 3 )