Procedura zgłaszania podejrzenia choroby zawodowej pracowników na kontrakcie

Kategoria: BHP
Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

Obecnie wiele pielęgniarek i lekarzy, ale nie tylko zatrudnionych jest na kontraktach. Jak wiemy pracownicy zatrudnieni na kontraktach (np. w służbie zdrowia) bardzo często pracujący w kilku różnych placówkach, u kilku różnych pracodawców. Jak w takim wypadku postąpić jeżeli pracownik kontraktowy zgłosi pracodawcy podejrzenie o wystąpienie choroby zawodowej? Jak zatem (...)

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

Kategoria: BHP
Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

Co do zasady, problematyka bezpieczeństwa pożarowego jest jednym z obowiązkowych tematów do omówienia w ramach szkoleń w dziedzinie bhp. Jednak rodzi się pytanie, jak właściwe przeprowadzić tę część szkolenia bhp? Jakie zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej omówić? Oto klika wskazówek i przykładów, dzięki którym w sposób właściwy zorganizujecie i przeprowadzicie (...)

Jakie usługi z zakresu BHP może świadczyć samodzielnie inspektor ds. BHP?

Kategoria: BHP
Data: 2018-06-03 r.
Ocena:

Sprawdź, jakie usługi z zakresu bhp może świadczyć samodzielnie inspektor ds. bhp Jesteś początkującym pracownikiem służby bhp i chcesz założyć własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi z zakresu bhp? Zastanawiasz się zatem: czy w ramach tej działalność, posiadając kwalifikacje inspektora lub starszego inspektora ds. bhp możesz przeprowadzać szkolenia bhp i wykonywać zadania (...)

Zasady doboru przewodów w zależności od obciążenia prądowego

Kategoria: BHP
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

W ebooku zostały przedstawione zasady doboru przewodów według wskazówek podanych w normie PN-IEC 60364-5-523:2001. W normie podano wymagania mające na celu zapewnienie odpowiedniej trwałości żył i izolacji poddawanych działaniu cieplnemu płynącego długotrwale prądu. Obejmuje ona przewody nieopancerzone o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV prądu przemiennego lub 1,5 kV (...)

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

Kategoria: BHP
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

Jak powszechnie wiadomo pracodawca musi oceniać i dokumentować ryzyko związane z wykonywaną pracą, stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi. Niestety oceniając ryzyko zawodowe bardzo często zapominamy o kwestiach ergonomii. Natomiast aby ocena ryzyka zawodowego była właściwe przeprowadzona nie można (...)

Sposoby przeciwdziałania mobbingowi

Kategoria: BHP
Data: 2018-03-12 r.
Ocena:

Wydalałoby się, że mobbing nie jest tematem interesującym służby bhp, jednak rola służby bhp jest niezwykle istotna w walce z mobbingiem. Działania służby bhp zyskują ogromne znaczenie, tzn. służba bhp może być propagatorem zmian, które będą miały na celu wyeliminowanie wszelkich negatywnych zachowań ze środowiska pracy. Jednak, aby pomóc pracownikom (...)

Omówienie tematyki związanej z magazynowaniem gazów technicznych

W czasie szkolenia bhp
Kategoria: BHP
Data: 2018-03-10 r.
Ocena:

W czasie szkolenia okresowego pracownika wykonującego prace w magazynie gazów technicznych należy go zapoznać z informacjami, jakie zebraliśmy w tym artykule. Chodzi przede wszystkim o kwestie techniczne butli z gazem. Wysokie ciśnienie wewnątrz butli (często ponad 100 barów) oraz właściwości palne i wybuchowe niektórych gazów powodują, że wymagania dla bezpiecznego ich (...)

Zmiany w wykazie norm powołanych w WT 2018

Kategoria: BHP
Data: 2018-02-09 r.
Ocena:

Od początku roku 2018 obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to jeden z najważniejszych aktów prawnych dla osób związanych z budownictwem, w tym elektryków. W ebooku omawiamy ważne dla elektryków zmiany w rozporządzeniu. Przede wszystkim w wykazie norm dołączonym jako załącznik (...)

Zagrożenia mechaniczne w gospodarstwie rolnym

Kategoria: BHP
Data: 2018-02-09 r.
Ocena:

Prace w gospodarstwie rolnym odznaczają się niezwykłą różnorodnością – niespotykaną w żadnej innej branży. Wykonywane są przy użyciu rozmaitych maszyn i urządzeń technicznych, w różnych miejscach i warunkach – co powoduje, że środowisko pracy, jakim jest szeroko rozumiane gospodarstwo rolne, charakteryzuje się szczególnie dużą liczbą zagrożeń. Obok zagrożeń chemicznych, biologicznych, (...)

Kwestie dozoru technicznego, a obowiązki bhp – wybrane zagadnienia

Kategoria: BHP
Data: 2018-02-08 r.
Ocena:

Rolą pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Składa się na to wiele obowiązków, a jednym z nich jest wyposażenie zatrudnionych we właściwy sprzęt do wykonywania umówionej pracy. Całkiem spora grupa prac jest wykonywanych przy użyciu urządzeń stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia. Część z nich podlega dozorowi technicznemu realizowanemu (...)

Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp-i-instalacje [page] => 4 )
Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp-i-instalacje [page] => 4 )