Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2016-02-15 r.
Ocena:

Aby skutecznie zminimalizować ryzyko porażeń prądem elektrycznym, należy okresowo przeprowadzić tzw. krytyczną analizę wykonywanych przez pracowników czynności, zwłaszcza tych rutynowych, przeprowadzanych szybko, czasem nawet w stresie. Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym w firmie polega przede wszystkim na wcześniejszym zapoznaniu wszystkich pracowników z rozmieszczeniem w zakładzie pracy wyłączników i bezpieczników sieciowych, rodzajami stosowanych (...)

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: księgowy

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2016-02-15 r.
Ocena:

Kluczowym elementem umożliwiającym stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania bhp w firmie jest ocena ryzyka zawodowego, poprzedzona rzetelną i wykonaną profesjonalnie identyfikacją zagrożeń. Pozwala ona na opracowanie (np. w postaci instrukcji, zarządzeń) wytycznych dotyczących monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy księgowego/księgowej (pracownik administracyjno-biurowy). Materiał opracowano (...)

Zasady bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2016-02-15 r.
Ocena:

Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe są jednym z najbardziej rozpowszechnionych problemów zdrowotnych związanych z pracą, a statystyki pokazują, że ponad 30% pracowników z nowych państw UE skarży się na bóle kręgosłupa i na bóle mięśniowe. W krajach tzw. Starej Unii proporcje te są o kilkanaście punktów procentowych niższe. W Polsce, jak wynika z danych GUS, (...)

Zasady BHP elektryka

Zasady BHP elektryka, o których się zapomina
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-06-03 r.
Ocena:

Zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie elektryka jest szczególnie istotne. Ceną za ich nieprzestrzeganie może być zdrowie, a nawet życie pracowników. Pozwalający na zaniedbania w tej dziedzinie pracodawca naraża się na odpowiedzialność karną i cywilną. Jednak mimo tych zagrożeń często zapomina się o wielu zasadach bezpiecznej pracy. W tekście (...)

Instalacje elektryczne w łazienkach

Instalacje elektryczne w łazienkach i innych pomieszczeniach z wanną lub prysznicem
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-06-03 r.
Ocena:

Poznasz zasady ich podziału na strefy, a także wytyczne do: instalowania odbiorników energii, instalowania rozdzielnic, instalowania urządzeń sterujących i osprzętu, wykonania oprzewodowania. Źle zaprojektowana i wykonana instalacja może skutkować porażeniem użytkowników prądem elektrycznym. Zwiększone niebezpieczeństwo występuje między innymi w łazienkach i innych pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic. Szczególnie tam wszystkie odbiorniki powinny być prawidłowo (...)

Instalacja elektryczna systemów oddymiania

Przepisy i normy instalacji oddymiających
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-06-03 r.
Ocena:

W trakcie pożaru budynku największym zagrożeniem dla życia ludzkiego, oprócz wysokiej temperatury i ognia, jest zadymienie. Dym utrudnia przeprowadzanie ewakuacji, akcji ratunkowej i walkę z ogniem. Wchodzące w jego skład gazy pożarowe oraz tlenek węgla (produkty spalania) są bardzo niebezpieczne dla życia ludzi. Dlatego przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarową nakładają obowiązek stosowania (...)

Pierwsza pomoc

Jak ratować czyjeś życie lub zdrowie. Bo bardzo często liczą się pierwsze minuty!
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-05-26 r.
Ocena:

Z naszego poradnika dowiesz się jak udzielać pierwszej pomocy: osobie tonącej osobie poparzonej przez słońce osobie z udarem cieplnym po ukąszeniu przez żmiję po ukąszeniu przez kleszcza w przypadku wstrząsu anafilaktycznego (...)

Szkolenia BHP na odległość

Jak szkolić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na odległość, by nie łamać prawa?
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-05-26 r.
Ocena:

Coraz częściej pojawiają się oferty szkoleń BHP na odległość. Zdaniem wielu pracodawców ten sposób kształcenia pracowników w zakresie BHP to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy. Żeby jednak takie szkolenie przyniosło pożądane efekty i było uznane przez organy kontrolne musi spełniać wiele wymogów. Dobrze wiesz, że szkolenia BHP to jedna z pierwszych (...)

Odśnieżanie dachów i chodników – poradnik BHP

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom odśnieżającym dachy i chodniki?
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-05-26 r.
Ocena:

Do prac polegających na odśnieżaniu zewnętrznych ciągów komunikacyjnych często zatrudniane są przypadkowe osoby. Często są to bezrobotni w ramach tzw. robót publicznych i interwencyjnych, uczniowie i studenci odbywający praktyki zawodowe, osoby osadzone w zakładach karnych.Pamiętaj - wszystkie te osoby przed dopuszczeniem ich do pracy powinny odbyć instruktaż stanowiskowy.Na co jeszcze (...)

Wyjaśnienia poszkodowanego w wypadku przy pracy – wzór dokumentu

Niezbędny dokument podczas każdego postępowania powypadkowego
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-05-26 r.
Ocena:

Uchroń się przed konsekwencjami nieprawidłowo sporządzonej dokumentacji bhp. Nie trać czasu na szukanie aktualnego wzoru wyjaśnienia poszkodowanego w wypadku przy pracy.Pobierz wzór dokumentu wyjaśnienia poszkodowanego w wypadku przy pracy i uniknij kary m.in. z tytułu niedotrzymania terminu na sporządzenie dokumentacji powypadkowej. (...)

Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp-i-instalacje [page] => 6 )
Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp-i-instalacje [page] => 6 )

Array ( [idCategory] => 1284 [tagname] => bhp-i-instalacje [page] => 6 )