Przenoszenie plików między komputerem a telefonem komórkowym

Kategoria: Firma
Data: 2017-11-02 r.
Ocena:

Ten e-book pokaże Ci, w jaki sposób możesz przenosić pliki z komputera do pamięci telefonu i z telefonu do komputera. Dzięki temu będziesz mógł obejrzeć zdjęcia i filmy wykonane telefonem na monitorze komputera oraz posłuchać swojej ulubionej muzyki, wykorzystując odtwarzacz plików MP3 w Twoim telefonie. Dzięki możliwości transferu plików będziesz (...)

Czy wiesz, jakie skutki księgowe i podatkowe wiążą się z dotacjami na R+B?

Kategoria: Firma
Data: 2017-10-30 r.
Ocena:

Unia stawia na badania i rozwój Prace badawczo-rozwojowe to słowo wytrych w trwającej perspektywie finansowej. Trudno znaleźć dokument, który pomijałby ten aspekt i konkurs, który nie premiowałby projektów zawierających takie działania. Ta wszechobecność determinuje jednak różnorodność samych projektów R+B. Różne – uzależnione od przedmiotu projektu – są też zasady księgowania i (...)

Jakie obowiązki będzie miał podmiot przetwarzający według unijnego rozporządzenia o ochronie danych

Kategoria: Firma
Data: 2017-10-11 r.
Ocena:

Unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych nakłada nowe, bardziej restrykcyjne obowiązki na podmioty, którym powierza się przetwarzanie danych osobowych. Jednym z nich jest konieczność uzyskania zgody administratora danych, jeśli zamierza się przekazać przetwarzanie danych pomiotowi trzeciemu. Omówienie pozostałych obowiązków podmiotów przetwarzających znajdziesz w naszej publikacji. Dowiesz się z niej (...)

11 ułatwień w systemie wdrażania funduszy UE, z których już możesz korzystać

Kategoria: Firma
Data: 2017-09-05 r.
Ocena:

Z tego ucieszą się beneficjenci! Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 wyraźnie ułatwia i upraszcza procedury.   Znowelizowana ustawa stanowi element tzw. Konstytucji Biznesu, tj. pakietu zmian instytucjonalnoprawnych, którego celem jest stworzenie nowego, lepszego otoczenia prawnego dla przedsiębiorców gwarantujących im szeroki zakres praw (...)

Naruszenia ochrony danych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Kategoria: Firma
Data: 2017-07-25 r.
Ocena:

Unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych zwiększa ochronę praw osób, których dane dotyczą. Dużą wagę przykłada m.in. do zapobiegania naruszeniom ochrony danych osobowych, a w sytuacji gdy do nich dojdzie – odpowiedniego na nie reagowania (np. informowanie organu nadzorczego i podmiotu danych, że doszło do naruszenia). Omówienie tego tematu (...)

Administrator systemów informatycznych

Kategoria: Firma
Data: 2017-06-30 r.
Ocena:

Administratora systemów informatycznych można nazwać bezpośrednim opiekunem systemów informatycznych, w których są m.in. przetwarzane dane osobowe. Często funkcja ta jest łączona z funkcją administratora bezpieczeństwa informacji. Czy to dobre rozwiązanie? Na to i inne pytania dotyczące administratora systemów informatycznych znajdziesz odpowiedź w naszej publikacji. Dowiesz się z niej m.in.: Kim jest (...)

Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w projekcie unijnym

Kategoria: Firma
Data: 2017-06-30 r.
Ocena:

O tym nigdy nie możesz zapomnieć! Instytucja zarządzająca powierza beneficjentom funduszy unijnych obowiązek przetwarzania danych osobowych w ramach zarówno poszczególnych programów operacyjnych, jak i centralnego systemu teleinformatycznego. Już w tym momencie przepisy określające zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych są restrykcyjne, a od maja 2018 r. zostaną dodatkowo zaostrzone. Wówczas (...)

Nieprawidłowości, nadużycia i uchybienia w dotacjach unijnych

Kategoria: Firma
Data: 2017-06-22 r.
Ocena:

Sprawdź, na co uważać, aby nie stracić dotacji! Każdy błąd, jakiego dopuści się podmiot realizujący unijny projekt, ma inne znaczenie i konsekwencje. Warto wiedzieć, że wystąpienie nadużyć, nieprawidłowości oraz uchybień w realizacji projektu nie jest pojęciem tożsamym. Na czym polegają te różnice? Jakie są konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości? Przeczytasz o tym (...)

Powierzenie danych osobowych do przetwarzania - odpowiedzi na 8 kluczowych pytań

Kategoria: Firma
Data: 2017-05-22 r.
Ocena:

Jeśli przekazujesz innemu podmiotowi dane osobowe swoich pracowników lub klientów, aby przetwarzał je w Twoim imieniu, dochodzi wówczas do powierzenia przetwarzania danych osobowych. Będzie tak np. przy zlecaniu obsługi prawnej lub kadrowej podmiotowi zewnętrznemu. Aby takie działanie było zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, należy z takim podmiotem podpisać (...)

Programy transnarodowe i przygraniczne

Programy unijne dla tych, którzy przekraczają granice
Kategoria: Firma
Data: 2017-05-09 r.
Ocena:

Programy zarządzane przez Komisję Europejską są cennym źródłem dofinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska, badań i rozwoju, innowacji, praw człowieka, czy też wymian międzynarodowych. Skorzystaj także z bogatej oferty dotacji w programach współpracy przygranicznej. Najbliższe miesiące będą obfitować w nabory projektów w programach współpracy przygranicznej. Nowością w ofercie jest program (...)

Array ( [idCategory] => 1323 [tagname] => firma [page] => 7 )
Array ( [idCategory] => 1323 [tagname] => firma [page] => 7 )