Gospodarka wodnościekowa w orzecznictwie sądów

Data: 2021-05-18 r.
Ocena:

Znajomość przepisów regulujących szeroko pojętą tematykę wodnościekową, a także nadążanie za ich zmianami jest kluczowe dla wszystkich osób, których codzienna praca związana jest z gospodarowaniem wodą i ściekami. Prawo jednak często okazuje się niedoskonałe, a interpretacja przepisów budzi wątpliwości. Wiele spraw ma swój finał w sądzie. W tym ebooku przeczytasz (...)

Decyzje środowiskowe – praktyczne wskazówki dla inwestora

Data: 2021-05-14 r.
Ocena:

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezwykle czasochłonna, a czas jej trwania jest głównie uzależniony od szczegółowości karty informacyjnej przedsięwzięcia, bądź raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jak uzyskać decyzję środowiskową bez zbędnej opieszałości? Szczegóły znajdziesz w ebooku. (...)

Opłata za korzystanie ze środowiska – sprawdź, jak ją wyliczyć

Data: 2021-04-14 r.
Ocena:

Sprawdź, jak wyliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska na podstawie konkretnych przykładów. Publikacja rzetelnie przedstawia i tłumaczy sposób wyliczeń opłat krok, po kroku. Zawarte w ebooku praktyczne przykłady pomogą Ci uniknąć podstawowych błędów w Twojej pracy, a także dostarczą gotowe rozwiązania, które będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie. (...)

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

Data: 2021-03-25 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2021 obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Dowiedz się, czy jako wytwórca odpadów również musisz stosować się do jego zapisów. (...)

Poznaj obowiązki, które wynikają z gospodarowania azbestem

Data: 2021-03-12 r.
Ocena:

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska azbest, podobnie jak PCB należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Obowiązujące przepisy prawne nakazują jego sukcesywną eliminację. Azbest powinien być wykorzystywany, przemieszczany i eliminowany przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1000 kg/m3 można wykorzystywać w (...)

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

Data: 2020-12-09 r.
Ocena:

Masz pytania dotyczące BDO? Poznaj przykładowe pytania (i odpowiedzi na nie) jakie zdarzają się w trakcie użytkowania bazy. Czy wytwórca odpadów, który sam je przewozi do własnego punktu, musi wystawić KPO? Czy można odwołać się od kary za brak BDO? Numer BDO kontrahenta – czy musi się pojawić w dokumentacji? Czy można poprawić KPO (...)

Brak decyzji na emisję gazów i pyłów – konsekwencje

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Za brak decyzji zezwalającej na emisję gazów i pyłów do powietrza przedsiębiorca może ponieść opłatę podwyższoną, odpowiedzialność administracyjną i karną. (...)

Gospodaruj odpadami kuchennymi i pokonsumpcyjnymi zgodnie z prawem

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Odpady kuchenne zaliczamy do bioodpadów. Bioodpady to pojęcie szersze niż odpady zielone, gdyż poza odpadami zielonymi w zakresie tego pojęcia mieszczą się odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. (...)

Za co mogą ukarać Cię Wody Polskie – nowe rozporządzenie

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Dnia 31 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które pracownicy Wód Polskich wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Sprawdź, czy przepisy również Ciebie dotyczą. (...)

Szykuje się kolejna nowelizacja ustawy o odpadach

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach. Projekt zakłada weryfikowanie danych z Bazy Danych o Odpadach (BDO) z danymi Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanymi z systemu JPK VAT. Wprowadzenie tej funkcjonalności ma ograniczyć szarą strefę w gospodarce odpadami i uszczelnić system, co powinno skutkować także zwiększonymi wpływami do budżetu państwa z tytułu podatku (...)

Array ( [idCategory] => 1443 [tagname] => ochrona-srodowiska )
Array ( [idCategory] => 1443 [tagname] => ochrona-srodowiska )