Za co mogą ukarać Cię Wody Polskie – nowe rozporządzenie

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Dnia 31 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które pracownicy Wód Polskich wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Sprawdź, czy przepisy również Ciebie dotyczą. (...)

Szykuje się kolejna nowelizacja ustawy o odpadach

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach. Projekt zakłada weryfikowanie danych z Bazy Danych o Odpadach (BDO) z danymi Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanymi z systemu JPK VAT. Wprowadzenie tej funkcjonalności ma ograniczyć szarą strefę w gospodarce odpadami i uszczelnić system, co powinno skutkować także zwiększonymi wpływami do budżetu państwa z tytułu podatku (...)

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Zgodnie z ustawą o odpadach, wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za ich prawidłową klasyfikację, tj. określenie kodu na podstawie katalogu odpadów. Według katalogu odpadów, opakowania po środkach niebezpiecznych klasyfikowane są jako 15 01 10* (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone). W przypadku odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych klasyfikacja bywa (...)

Jak przygotować wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Data: 2020-09-16 r.
Ocena:

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku prowadzenia działalności związanej z przetwarzaniem odpadów na drodze odzysku lub unieszkodliwiania. Wytwórca odpadów, który prowadzi przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeśli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. (...)

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

Data: 2019-09-03 r.
Ocena:

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników   Zakres obowiązków pracowników stacji benzynowych bywa bardzo szeroki. Na stacjach benzynowych dostępne są nie tylko dystrybutory z paliwem, ale często również sklepy czy bary serwujące posiłki. Identyfikacja zagrożeń środowiskowych występujących na stacjach benzynowych może przysporzyć trudności. Należy szeroko spojrzeć na zadania pracowników stacji benzynowych. Z (...)

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

Data: 2019-09-03 r.
Ocena:

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego   Z ebooka dowiesz się: co podlega audytowi środowiskowemu; jakie są etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych; jakie są fazy audytu. (...)

Array ( [idCategory] => 1443 [tagname] => ochrona-srodowiska [page] => 2 )
Array ( [idCategory] => 1443 [tagname] => ochrona-srodowiska [page] => 2 )