Sieć szpitali – 6 wskazówek, jak postąpić z listami oczekujących po ustaniu udzielania świadczeń

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-09-05 r.
Ocena:

Znamy już listę placówek, które znalazły się w sieci szpitali. Zabrakło wielu tych, które zabezpieczały kilkadziesiąt procent udzielanych świadczeń na danym terenie. Co się stanie z pacjentami, którzy znajdowali się na listach oczekujących podmiotów, które nie weszły do sieci szpitali? Z e-booka dowiesz się ponadto: jakie obowiązki wobec pacjentów i NFZ ma (...)

Tajemnica lekarska po śmierci pacjenta – nowe regulacje

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-07-24 r.
Ocena:

Każda osoba bliska pacjenta, który zmarł, może zwolnić lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Od 5 sierpnia 2016 roku zmiany wprowadził znowelizowany Kodeks postępowania karnego. Co to oznacza w praktyce? Z e-booka dowiesz się: kiedy lekarz może ujawnić informacje o stanie zdrowia zmarłego kiedy osoba bliska może sprzeciwić się ujawnieniu tajemnicy o zmarłym pacjencie jak rozumieć definicję (...)

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej - ostatnie zmiany

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-07-24 r.
Ocena:

Od 11 maja 2017 roku placówki pobierają niższe opłaty za sporządzenie kopii, skanu czy wydruku dokumentacji medycznej. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany wprowadziła nowelizacja z 23 marca 2017 r. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z e-booka dowiesz się: Jak naliczać opłaty za sporządzenie kopii i odpisu dokumentacji po 11 maja (...)

Zmiany w udostępnianiu dokumentacji medycznej Nowe regulacje od 11 maja 2017 r.

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-05-25 r.
Ocena:

Od 11 maja obowiązują zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Sprawdź, nowe regulacje i dowiedz się, jak je zastosować w praktyce. Z e-booka dowiesz się: jakie zmiany wprowadzono w zakresie wydania oryginałów dokumentacji medycznej jakie są nowe zasady udostępniania dokumentacji po śmierci pacjenta jaka nowa forma udostępniania jest dopuszczalna jak (...)

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-04-06 r.
Ocena:

Kierownik SPZOZ – zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o działalności leczniczej - ma obowiązek do 31 maja każdego roku sporządzić i przekazać podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu. Po raz pierwszy musisz się wywiązać z tego zadania w 2016 roku. Raport przygotowujesz na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok (...)

Analiza przypadku zawodnika rzutu dyskiem (badanie, terapia, efekt)

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-04-04 r.
Ocena:

Zawodnik rzutu dyskiem (28 lat, 201 cm, 125kg, praworęczny) dolegliwości bólowe i zapalenie prawego stawu krzyżowo-biodrowego (ocena dokonana na podstawie MRI). Zawodnik został poddany terapii manualnej-mobilizacje, manipulacje w obrębie odc. L-S, praca na tkankach miękkich, ostrzyknięcie przeciwzapalne stawu k-b pod kontrolą usg, po ostrzyknięciu brak poprawy w odczuwanych dolegliwościach bólowych, (...)

Jak postępować z dokumentacją medyczną po śmierci pacjenta

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-04-04 r.
Ocena:

Aktualne wytyczne Osoba upoważniona do uzyskiwania dokumentacji medycznej za życia pacjenta może uzyskać do niej dostęp również po śmierci tego pacjenta. Upoważnienie nie musi być udzielone tam, gdzie pacjent zmarł. Dowiedz się, jakich zasad musisz przestrzegać w zakresie informowania najbliższej rodziny o stanie zdrowia pacjencie po jego śmieci. Poznaj zmiany związane (...)

Za co stomatologowi grozi odpowiedzialność deliktowa?

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-02-17 r.
Ocena:

Z ebooka „Za co stomatologowi grozi odpowiedzialność deliktowa?” dowiesz się: jakie 4 warunki muszą być spełnione, aby lekarz stomatolog poniósł odpowiedzialność za źle wykonane leczenie, na czym może polegać szkoda niemajątkowa, czy szpital, w którym zatrudniony jest lekarz, poniesie odpowiedzialność za leczenie chłopca, dlaczego właściwie prowadzona dokumentacja medyczna może uchronić dentystę przed roszczeniami pacjenta. (...)

10 najważniejszych zasad prowadzenia dokumentacji przez stomatologów

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-02-17 r.
Ocena:

Z ebooka „10 najważniejszych zasad prowadzenia dokumentacji przez stomatologów” dowiesz się: jak prowadzić dokumentację w procesie leczenia, aby nie przegrać w przypadku procesu z pacjentem, kiedy poniesiesz odpowiedzialność kontraktową, jak przestrzegać wzorca dobrego lekarza, jak się uwolnić od poniesienia odpowiedzialności. (...)

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-01-18 r.
Ocena:

Z e-booka dowiesz się: przed czym zabezpieczy Cię wdrożenie regulaminu obsługi pacjentów, które z praw pacjenta są najistotniejsze z punktu widzenia pracy rejestratorek i jak je z nimi zapoznać, jak aktualizować tę wiedzę, jakie konsekwencje możesz wyciągnąć wobec rejestratorek, które naruszyły prawa pacjentów, jak możesz wpierać rejestratorki, które spotkały się z agresją ze strony (...)

Array ( [idCategory] => 1450 [tagname] => ochrona-zdrowia [page] => 10 )
Array ( [idCategory] => 1450 [tagname] => ochrona-zdrowia [page] => 10 )