Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki wypiszą recepty
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-06-03 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2016 r. określona grupa pielęgniarek i położnych - zgodnie z nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 22 lipca 2014 r. - będzie uprawniona do samodzielnego udzielania świadczeń diagnostycznych i leczniczych. Jakie korzyści przyniosą te zmiany? więcej osób wykonujących zawód medyczny uprawionych do zlecania badań oraz wystawiania recept większa (...)

System eWUŚ

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-04-03 r.
Ocena:

Możliwość sprawdzania za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, czy pacjent jest ubezpieczony, to długo wyczekiwana zmiana znosząca z placówek odpowiedzialność za udzielenie świadczenia osobie nieuprawnionej. Oznacza też szybszą rejestrację do lekarza, gdyż jedynym dokumentem wymaganym od pacjenta będzie dowód osobisty lub paszport. Zmiany te wynikają z ustawy z 27 lipca 2012 (...)

Zakup sprzętu i oprogramowania IT dla placówki medycznej

Co wybrać do prowadzenia e-dokumentacji medycznej
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-03-09 r.
Ocena:

Od 1 sierpnia 2017 r. każdy podmiot leczniczy oraz praktyki lekarskie w kraju muszą tworzyć i magazynować dokumentację medyczną wyłącznie w formie cyfrowej. Zanim wdrożą system informatyczny, muszą wybrać spośród dostępnych na rynku rozwiązań oprogramowanie oraz sprzęt, na którym będzie działać elektroniczna dokumentacja medyczna. Na rynku istnieje wiele programów komputerowych wspomagających (...)

Transgraniczna opieka zdrowotna

Szansa czy zagrożenie dla polskich placówek?
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-03-09 r.
Ocena:

15 listopada 2014 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związana z leczeniem transgraniczny. Wdraża ona do polskich przepisów dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/EU z 9 marca 2011 r. Zgodnie z nią pacjenci z zagranicy będą mogli korzystać z opieki (...)

Odpady medyczne

Gospodarka odpadami w placówce medycznej – nowe zasady
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-03-03 r.
Ocena:

Od 1 lipca rada gminy może, ale nie musi, w drodze uchwały, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w których nie ma mieszkańców – np. w przypadku prywatnych praktyk lekarskich lub SPZOZ prowadzących działalność inną niż lecznicza. Oznacza to, że tylko część przedsiębiorców będzie podlegała przepisom ustawy o utrzymaniu (...)

Kontrola NFZ

Kontrola NFZ – postępowanie dowodowe, odwołania, kary
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-03-03 r.
Ocena:

Narodowy Fundusz Zdrowia jest uprawniony do przeprowadzania kontroli u każdego świadczeniodawcy, z którym zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Celem przeprowadzanych kontroli jest zbadanie, w jaki sposób świadczeniobiorcom udzielane są świadczenia finansowane z kontraktów. NFZ ma szerokie kompetencje w tym zakresie - kontrole prowadzone są pod względem legalności, rzetelności (...)

Fundusze unijne na ochronę zdrowia

Fundusze unijne na ochronę zdrowia w perspektywie 2014-2020
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-03-03 r.
Ocena:

Nowa perspektywa unijna stwarza szerokie możliwości finansowania inwestycji z zakresu ochrony zdrowia, zwłaszcza w ramach dwóch krajowych programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie na ochronę zdrowia planowane jest również ze środków 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Możliwość pozyskania finansowania na specjalistyczne przedsięwzięcia (...)

Nowa norma zarządzania jakością w ochronie zdrowia

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-03-03 r.
Ocena:

W 2012 r. wydano nową normę zarządzania jakością EN 15224:2012 skierowaną do placówek ochrony zdrowia. Standard powstał na podstawie wymagań normy jakościowej ISO 9001:2008, zaleceń Rady Unii Europejskiej z 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną, oraz innych wymagań, (...)

Array ( [idCategory] => 1450 [tagname] => ochrona-zdrowia [page] => 13 )
Array ( [idCategory] => 1450 [tagname] => ochrona-zdrowia [page] => 13 )