Jak przeprowadzić analizę ryzyka w przypadku wprowadzenia e-dokumentacji medycznej

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-06-30 r.
Ocena:

Od stycznia 2021 roku prowadzenie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą dokumentacji medycznej zasadniczo powinno mieć miejsce w formie elektronicznej. Ponieważ w takiej dokumentacji przetwarzany jest szereg danych osobowych, przed rozpoczęciem ich przetwarzania w systemie informatycznym niezbędne jest oszacowanie ryzyka. (...)

3 sprawdzone sposoby, jak wyjaśnić pacjentom podniesienie cen usług w gabinecie stomatologicznym

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-06-30 r.
Ocena:

Gabinety stomatologiczne wracają do normalnej pracy. Trzeba jednak pamiętać, że na kierowniku spoczywa obowiązek prowadzenia wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego, w tym odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach zarządzanej placówki. Sposób, w jaki kierownicy podmiotów leczniczych będą wywiązywać się z nałożonych na nich obowiązków, będzie (...)

COVID-19 – Choroba zawodowa

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-05-13 r.
Ocena:

Ministerstwo Zdrowia uznało COVID-19 – chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 – za chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że spowodowało ją działanie czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo pojawiła się w związku ze sposobem wykonywania pracy. (...)

Badania medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa

najnowsze zmiany
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-05-11 r.
Ocena:

Na mocy zmian do ustawy o COVID-19 na czas epidemii zmianie ulegają przepisy dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Zmiany te rozwiązują problemy z przeprowadzaniem badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników i wystawianiem skierowań na te badania.  (...)

Kiedy można wystawić receptę farmaceutyczną

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-04-16 r.
Ocena:

Dotychczas farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu mógł wystawić receptę farmaceutyczną wyłącznie w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia pacjenta. Chodzi więc o sytuacje wyjątkowe, kiedy nieprzyjęcie przez daną osobę leku może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, takimi jak np. nagły napad silnej duszności u chorego na astmę. Od 1 kwietnia 2020 r. weszły (...)

Wynagrodzenie przestojowe dla pracowników gabinetu stomatologicznego w czasie pandemii

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-04-09 r.
Ocena:

Stomatolog nie może wykonywać swojej pracy zdalnie. Jako właściciel gabinetu musisz jednak zapłacić swoim pracownikom wynagrodzenie przestojowe. Jaki liczyć wynagrodzenie przestojowe? (...)

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas leczenia pacjentów w czasie pandemii

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-04-09 r.
Ocena:

Twój sposób postępowania zależy od tego, czy masz podpisany kontrakt z NFZ. Sprawdź, jaką procedurę wdrożyć w przypadku zawieszenia przyjęć oraz jakie dokumenty wypełniać. Pamiętaj także o tym, aby każdorazowo pacjent przed leczeniem wypełniał stosowne zaświadczenie. (...)

Prawo farmaceutyczne – co zmienia specustawa dotycząca COVID-19

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-04-08 r.
Ocena:

W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie specustawą COVID-19. Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem. Ale nakłada również nowe uprawnienia na farmaceutów np. w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19 farmaceuta może (...)

Koronawirus - bezpieczeństwo personelu apteki a obowiązek pracodawcy

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-04-02 r.
Ocena:

Obecna sytuacja związana z pandemią nakłada nowe obowiązki na właścicieli aptek. Poznać jakie obowiązki ma właściciel apteki w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w aptece w związku z koronawirusem. Z publikacji dowiesz się: • jakie obowiązki ma pracodawca, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu apteki • jak wdrożyć procedury gwarantujące bezpieczeństwo personelu • jakie (...)

RODO a stan zagrożenia koronawirusem – wskazówki dla placówek medycznych

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-03-27 r.
Ocena:

Problem zakażenia wirusem z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań i podejrzeń ma wiele aspektów. Jednym z nich jest także ochrona danych osobowych osób zakażonych i potencjalnie będących nosicielami tego wirusa poddanych kwarantannie lub nadzorem epidemiologicznym.  Placówki medyczne powinny wiedzieć jakie dane mogą pozyskiwać oraz komu i w jakim zakresie je (...)

Array ( [idCategory] => 1450 [tagname] => ochrona-zdrowia [page] => 4 )
Array ( [idCategory] => 1450 [tagname] => ochrona-zdrowia [page] => 4 )