Kalendarium zmian w Karcie Nauczyciela

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-18 r.
Ocena:

Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela. Pierwsze istotne zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli wchodzą w życie już 1 stycznia 2018 r., zaś kolejne – od nowego roku szkolnego. Sprawdź, jakie nowe obowiązki dochodzą w styczniu, we wrześniu a jakie w 2019 i 2020 roku.   Autor: Michał (...)

Kontrola statutu przedszkola

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-18 r.
Ocena:

Przedszkola miały obowiązek przygotować nowe statuty dostosowane do nowych regulacji prawnych do 30 listopada 2017 r. Za zrealizowanie tego zadania w oznaczonym terminie odpowiedzialny był dyrektor przedszkola.  Jeżeli statut przedszkola nie został dostosowany do nowych przepisów  albo znalazły się w nim zapisy niezgodne z nową ustawą, to dyrektor kierujący placówką, (...)

Karta Nauczyciela przed nowalizacją i po niej – tabelaryczne zestawienie wprowadzonych zmian

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-18 r.
Ocena:

Jak doskonale wiemy, Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych zawierającą przepisy nowelizujące Kartę Nauczyciela. Szerokie spektrum zmian, istota objętych nimi zagadnień i różne terminy wchodzenia w życie nowelizacji wymagają czujności ze strony dyrektorów. W związku z tym przydatne może okazać się opracowane przez redakcję Portalu Oświatowego tabelaryczne zestawienie zmian. (...)

Nowe obowiązki dyrektora szkoły i kontrola dokumentacji po 1 stycznia 2018 r.

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-18 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje część z rewolucyjnych zmian w Karcie Nauczyciela. Oprócz tego w nowym roku dyrektorzy zmierzą się m.in.: ze zmianami w egzaminie potwierdzającym klasyfikacje w zawodzie, z nowymi zawodami w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz z nowym sposobem podziału subwencji oświatowej w 2018 roku. (...)

RODO w oświacie – rozpocznij przygotowania już teraz

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-09 r.
Ocena:

Placówki oświatowe przetwarzają dane osobowe, w związku z tym są zobowiązane do ich ochrony. Muszą się więc przygotować do nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO. Mają na to czas do 25 maja 2018 r. Wtedy bowiem rozpocznie się obowiązywanie (...)

Reforma w Karcie Nauczyciela 2018 r. - 8 pytań i odpowiedzi

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-09 r.
Ocena:

Dowiedz się co zmieniło się w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela w dniu 1 stycznia 2018 r. W jaki sposób rozliczyć zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem? Jak udzielić urlopu uzupełniającego? Jakie są zasady udzielania urlopu uzupełniającego? Kto ma obowiązek zastąpić dyrektora, przebywającego na urlopie wypoczynkowym? Jak będzie wyglądała ocena pracy nauczyciela dyplomowanego? Czy wyróżniająca ocena (...)

Organizacja pracy przedszkola od 1 września 2017 r. 15 zmian wprowadzonych reformą oświatową

Kategoria: Oświata
Data: 2017-11-07 r.
Ocena:

Reforma systemu oświaty wprowadziła wiele zmian do zasad organizacji pracy przedszkola – nowe przepisy w większości weszły w życie 1 września 2017 r., a dyrektorzy nie mieli możliwości wcześniejszego przygotowania się do stosowania nowych zasad, ponieważ rozporządzenia podpisano tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W poradniku dokonujemy szczegółowego omówienia 15 (...)

Karta Nauczyciela w przedszkolu niepublicznym. 13 przepisów, których stosowanie jest obligatoryjne w każdym przedszkolu

Kategoria: Oświata
Data: 2017-11-07 r.
Ocena:

Nawet przy zatrudnieniu nauczyciela szkoły niepublicznej na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy należy stosować niektóre przepisy Karty Nauczyciela. Opis: Zakres stosowania ustawy z Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) w przedszkolach niepublicznych został określony w art. 91b ust. 2 pkt 1 (...)

10 objawów uzależnienia od komputera i sposoby radzenia sobie z nimi

Kategoria: Oświata
Data: 2017-09-05 r.
Ocena:

Dowiedz się, jak rozpoznać dziecko uzależnione od komputera i znajdź odpowiedzi na pytania: Od czego można się uzależnić? Jak nadmierne korzystanie z ekranów wpływa na dziecko? Kto jest podatny na uzależnienie? Jak sobie poradzić z objawami uzależnienia?   (...)

Zobacz, jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017

Wolontariat, innowacje, eksperyment, doradztwo zawodowe i in.
Kategoria: Oświata
Data: 2017-04-10 r.
Ocena:

Wrzesień przyniesie wiele zmian w pracy szkoły. Już teraz sprawdź, co czeka nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym. Z ebooka dowiesz się m.in. o: nowych regulacjach dotyczących wolontariatu w szkole, zmianach w działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, nowym wymiarze godzin doradztwa zawodowego, zmianach w podstawie programowej i ramowych planach nauczania. (...)

Array ( [idCategory] => 1457 [tagname] => oswiata [page] => 2 )
Array ( [idCategory] => 1457 [tagname] => oswiata [page] => 2 )