Dyrektor nie ma dużej swobody w wyborze rodzaju umowy dla nauczyciela

Kategoria: Oświata
Data: 2016-09-26 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: Z jakim nauczycielem można zawrzeć umowę na czas określony Kiedy dyrektor nie ma wyboru i musi zatrudnić nauczyciela na czas nieokreślony Jak uzasadnić zaistnienie w szkole przesłanki wynikającej z organizacji nauczania, by móc zgodnie z Kartą Nauczyciela zawrzeć z nauczycielem umowę terminową W jakim zakresie nowe przepisy Kodeksu pracy, obowiązujące (...)

Jak radzić sobie z niezdyscyplinowanym nauczycielem?

Kategoria: Oświata
Data: 2016-09-26 r.
Ocena:

W e-booku znajdziesz: Wymierzanie kar porządkowych nauczycielom Odpowiedzialność dyscyplinarna Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków Ocena pracy nauczyciela Nie w każdym przypadku nauczyciel zachowuje dyscyplinę pracy i wykonuje ją z należytą starannością. Dyrektor zadaje sobie wówczas pytanie, jak postąpić z niesubordynowanym nauczycielem. W zależności od danego przypadku, można ukarać nauczyciela karą porządkową, doprowadzić do wszczęcia przeciwko (...)

Likwidacja godzin karcianych

Kategoria: Oświata
Data: 2016-09-26 r.
Ocena:

W związku z likwidacją godzin karcianych od września 2016 r. dyrektorzy szkół na nowo muszą przydzielać nauczycielom godziny dodatkowych zajęć. Nie będą również prowadzone rejestry takich godzin. Zajęcia dodatkowe wynikające z zadań statutowych szkoły wciąż obowiązują, ale zmienia się sposób ich przydzielania. Dowiedz się, jak przydzielać godziny dodatkowych zajęć, tak (...)

Ustalenie obiektywnych kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia może się przydać w sądzie pracy

Kategoria: Oświata
Data: 2016-05-13 r.
Ocena:

O tym, jak ważne jest stosowanie w szkole rzeczywistych i obiektywnych kryteriów przy dokonywaniu zmian kadrowych, przekonał się już niejeden dyrektor. Mimo, że przepisy nie wymagają, by listę kryteriów sporządzać na piśmie i zapoznawać z nimi nauczycieli – taka procedura może okazać się przydatna, gdy nauczyciel odwoła się od wypowiedzenia (...)

Nowe limity i okresy wypowiedzeń umów na czas określony w szkole

Kategoria: Oświata
Data: 2016-04-04 r.
Ocena:

Od 22 lutego 2016 r. pracownik niepedagogiczny oraz nauczyciel szkół publicznych niesamorządowych i niepublicznych mogą pracować w tej samej szkole na czas określony nie dłużej niż przez 33 miesiące. Co więcej, w jednej placówce mogą mieć tylko 3 takie umowy, chyba że dyrektor wykaże zasadność przekroczenia tych limitów i spełni (...)

Bezprawne odwołanie dyrektora z funkcji kierowniczej

4 kroki do obrony stanowiska i dobrego imienia
Kategoria: Oświata
Data: 2016-04-04 r.
Ocena:

Mnogość i stopień skomplikowania przepisów prawa oświatowego powoduje, że dyrektorzy często popełniają błędy. Uchybienia w dokumentacji pracowniczej, gospodarce finansowej szkoły czy też inne błędy o charakterze organizacyjnym nie uzasadniają jednak odwołania dyrektora ze skutkiem natychmiastowym z pełnionej funkcji. Odwołany dyrektor nie jest pozbawiony prawa do obrony, może się bowiem odwołać (...)

Notatki służbowe nie zawsze powinny być dołączane do akt pracownika

Kategoria: Oświata
Data: 2016-02-18 r.
Ocena:

W raporcie znajdziesz: 5 elementów notatki służbowej Notatki służbowe – na polecenie dyrektora 10 sytuacji, w których należy sporządzić notatkę Spotkania i rozmowy służbowe także potwierdzone na piśmie Przebieg rozmów dyscyplinujących Wzory dokumentów do tematu: Wzór notatki służbowej Notatka służbowa z postępowania wyjaśniającego Sporządzanie i przechowywanie notatek służbowych w szkole często sprawia problemy. Spowodowane jest to m.in. wątpliwościami, czy (...)

Nowy nadzór pedagogiczny wprowadza istotne zmiany w ewaluacji zewnętrznej

Kategoria: Oświata
Data: 2016-02-18 r.
Ocena:

W raporcie znajdziesz: Przyczyny zmian regulacji dotyczących nadzoru pedagogicznego Dostęp do platformy Czas sporządzania raportu Przykłady ze szkół Przepisy przejściowe (również dla szkół niepublicznych) Nowy nadzór wprowadza zmiany w zadaniach dyrektora Wyniki ewaluacji będą przesądzały o spełnieniu lub niespełnieniu każdego z badanych wymagań na poziomie podstawowym. Wiąże się to z odstąpieniem od dotychczasowego literowego wskazywania poziomu ich (...)

11 zmian w treści i sposobie spełniania wymagań dotyczących szkół

Kategoria: Oświata
Data: 2016-02-18 r.
Ocena:

W raporcie znajdziesz: 11 najważniejszych zmian w treści wymagań Szkoły dla dorosłych z mniejszym zakresem badań ewaluacyjnych Zakres wymagań objętych programem naprawczym dla szkół wszystkich typów Konsekwencje wyników kontroli i ewaluacji bez zmian 7 trudności w spełnianiu wymagań przez szkoły Nadając wymaganiom rangę odrębnego rozporządzenia, podkreślono, że ich spełnianie jest obowiązkowe. Nowe regulacje wytyczają kierunek działania (...)

Urlop w ferie zimowe można przerwać, ale ze zwrotem kosztów

Kategoria: Oświata
Data: 2016-02-17 r.
Ocena:

W raporcie znajdziesz: Trzeba dopracować do ferii, by otrzymać urlop wypoczynkowy Praca w ferie ma swoje granice i może być dla szkoły kosztowna Przerwanie urlopu w przedszkolu – tylko wyjątkowo, tak samo jak w oddziale przedszkolnym Zobowiązanie do pracy w czasie ferii szkolnych – wzór dokumentu Zobowiązanie do stawienia się do pracy w trakcie (...)

Array ( [idCategory] => 1457 [tagname] => oswiata [page] => 4 )
Array ( [idCategory] => 1457 [tagname] => oswiata [page] => 4 )