Factoring

Factoring w działalności gospodarczej
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-06 r.
Ocena:

Z tego e-booka dowiesz się : Co wyklucza podpisanie umowy faktoringu Jak zapisać taką transakcję w księgach rachunkowych O sposobie opodatkowania faktoringu VAT-em Jeśli przedsiębiorca chce, by w jego imieniu należności od kontrahentów ściągała zewnętrzna instytucja, może podpisać umowę faktoringu. Polega on na sprzedaży wierzytelności za ustaloną cenę poniżej jej wartości nominalnej. (...)

Dropshipping

Dropshipping jako sposób na biznes
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-06 r.
Ocena:

W e-booku przeczytasz o: Rozliczaniu metodą dropshippingu Opodatkowaniu VAT przy tej metodzie sprzedaży Ewidencji sprzedaży metodą dropshippingu w księgach rachunkowych Jeśli firma poszukuje nowych rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży i sposobów dotarcia do klienta, może zdecydować się na dropshipping, czyli model logistyczny sprzedaży przez Internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Przy dropshippingu (...)

Dofinasowanie przyjazdu do pracy

Dofinasowanie na dojazd pracowników do pracy
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-06 r.
Ocena:

W e-booku przeczytasz o: Nowych zasadach rozliczania dowozu pracowników do firmy Warunkach zwolnienia z PIT bezpłatnego dowozu Korzyściach jakie nowe przepisy dają pracodawcy Opodatkowanie bezpłatnego dowozu pracowników do firmy budziło przez lata kontrowersje. Od tego roku kwestia ta jest jednoznacznie określona przez ustawodawcę, który poprawił w tym zakresie sytuacje zarówno pracowników, jak i pracodawców. (...)

Badanie sprawozdania finansowego

Kto musi poddać badaniu sprawozdanie finansowe za 2014 rok?
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-06 r.
Ocena:

Każde sprawozdanie finansowe na życzenie jednostki może zostać zbadane przez biegłego rewidenta. W niektórych jednak sytuacjach istnieje obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych. Decyduje o tym spełnienie określonych warunków. Z tego bezpłatnego poradnika dowiesz się m.in.: Jakie jednostki są zobowiązane do badania sprawozdań finansowych? Jaki jest cel badania sprawozdania finansowego? Jakie są rodzaje opinii o (...)

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. – kto sporządzi je w formie uproszczonej
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-03 r.
Ocena:

Jednostki, które nie przekroczyły przez dwa ostatnie lata określonej wartości posiadanych aktywów i przychodów oraz wielkości zatrudnienia mogą sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe. Z tego bezpłatnego poradnika dowiesz się m.in.: Kto sporządzi uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r.? Jaki jest zakres prezentowanych informacji w bilansie i rachunku zysków i strat? Jak stosować uproszczenia w zakresie (...)

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

Ujmowanie różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-03 r.
Ocena:

Zgodnie z MSR 21 różnice kursowe ujmuje się w wyniku finansowym okresu, w którym powstają. Zgodnie z ustawą o rachunkowości ujmowanie różnic kursowych następuje w sposób analogiczny, tj. w rachunku wyników okresu, w którym powstają. Od tej zasady są jednak wyjątki. Z tego bezpłatnego poradnika dowiesz się m.in., jak: Ujmować różnice kursowe w (...)

Przejście z UoR na MSSF

Poznaj etapy sprawnego przejścia z UoR na MSSF
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-03 r.
Ocena:

Dla jednostek, które przechodzą na MSR mostem łączącym dotychczas stosowane zasady rachunkowości oraz nowe regulacje jest MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy. Ustanawia on wymogi formalne oraz definiuje zasady dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF po raz pierwszy. Z tego bezpłatnego poradnika dowiesz się m.in., jak: Uniknąć błędów przechodząc na (...)

Array ( [idCategory] => 1495 [tagname] => rachunkowosc [page] => 4 )
Array ( [idCategory] => 1495 [tagname] => rachunkowosc [page] => 4 )

Array ( [idCategory] => 1495 [tagname] => rachunkowosc [page] => 4 )