Poprawne rozliczanie zbiorowego żywienia – wybrane orzecznictwo

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2018-06-03 r.
Ocena:

Jednostki mogą zostać zobligowane do prowadzenia zbiorowego żywienia. Dotyczy to przede wszystkim takich jednostek jak przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, czy domy pomocy społecznej. Z części orzecznictwa wynika, że działalność stołówek wykracza poza zakres usług edukacyjnych. Prowadzi to do wniosku, że sprzedaż posiłków można uznać za podpadającą pod usługi gastronomiczne. (...)

Potrącenia z pensji pracownika

Tylko do określonej kwoty
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2018-05-10 r.
Ocena:

Wynagrodzenie za pracę jest w sposób szczególny chronione przed potrąceniami. Zajęciu może podlegać wyłącznie wynagrodzenie netto i tylko w ściśle określonych przypadkach. Pracodawca może potrącać bez zgody pracownika tylko należności wymienione w art. 87 § 1 Kodeksu pracy. Poznaj szczegóły. (...)

Zapłata odsetek

Kiedy stanowi naruszenie dyscypliny finansów
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2018-05-10 r.
Ocena:

Zapłata odsetek przez jsfp nie zawsze będzie skutkować postawieniem zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Aby tak się stało, muszą wystąpić łącznie określone przesłanki. Szczegóły w opracowaniu, z którego dowiesz się także m.in. jak przebiega prawidłowa ewidencja odsetek ze środków finansowych pracownika. Poznasz także 4 zasady przy nieterminowym regulowaniu zobowiązań. (...)

RODO w jednostce budżetowej

Praktyczne wskazówki dla księgowych i kadrowych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2018-05-10 r.
Ocena:

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Dla księgowych i kadrowych z sektora publicznego nowe przepisy oznaczają dodatkowe obowiązki. Uwaga! Za nieprzestrzeganie przepisów RODO grożą surowe kary. Pobierz ebook i sprawdź: - jakie najważniejsze skutki rodzi wejście w życie RODO w praktyce służb kadrowych i księgowych (...)

Administracja publiczna – co zrobić, żeby przygotować się do RODO

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2018-01-11 r.
Ocena:

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (w skrócie RODO) wprowadza nowe obowiązki dla administratorów danych, także tych z administracji publicznej. Wprawdzie nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych, która uzupełni RODO, najprawdopodobniej zmniejszy wymiar kary finansowej za naruszenia postanowień RODO dla podmiotów publicznych, jednak nie oznacza to, że nie będą one (...)

Trzynastki – zasady obliczania i wypłacania w 2018 roku

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2018-01-10 r.
Ocena:

Warunkiem nabycia prawa do trzynastki jest przepracowanie u danego pracodawcy okresu pełnego roku. Czy możliwe jest nabycie prawa do tego świadczenia także w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego roku, ale świadczył pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy? Szczegóły w opracowaniu, w którym zamieściliśmy liczne przykłady i odpowiedzi na (...)

Gdzie ewidencjonować środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych jednostek

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2018-01-08 r.
Ocena:

Jednostki sektora finansów publicznych, które gromadzą środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych, w tym udzielone kredyty oraz środki funduszy specjalnego przeznaczenia, powinny księgować je na kontach zespołu 1. Jak wyglądają typowe zapisy na kontach 132 i od 134 do 139? (...)

Kiedy przeprowadzić inwentaryzację metodą potwierdzenia sald

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2018-01-08 r.
Ocena:

Inwentaryzację poprzez potwierdzenie sald stosuje się do aktywów, które nie mają postaci materialnej lub zostały powierzone innym jednostkom. Kto odpowiada za przeprowadzenie takiej inwentaryzacji, jak wyglądają kolejne jej etapy oraz w jaki sposób inwentaryzować należności sporne i wątpliwe? (...)

RODO i ochrona danych osobowych w pomocy społecznej

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2018-01-08 r.
Ocena:

Już niedługo, bo od 25 maja 2018 r., zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – RODO. Zarówno prawodawstwo krajowe, jak i wewnętrzne procedury ochrony danych osobowych każdego administratora danych, muszą być do tego czasu zaktualizowane i w pełni zgodne z nowymi przepisami. Przeczytaj dokładnie, bo zmiany nie (...)

Infrastruktura techniczna i społeczna w projektach unijnych

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2017-12-01 r.
Ocena:

4 pomysły na jej rozwój z dotacji unijnych W perspektywie programowania funduszy europejskich na lata 2014–2020 zapewniono finansowanie dla wielu inwestycji, które wychodzą naprzeciw zdiagnozowanym potrzebom samorządów terytorialnych. Popularne w ostatnim okresie zagadnienia dotyczące ochrony środowiska (m.in. problem smogu i dotrzymanie standardów jakości powietrza, termomodernizacja, ograniczanie niskiej emisji) czy ochrony dziedzictwa (...)

Array ( [idCategory] => 1504 [tagname] => sektor-publiczny [page] => 3 )
Array ( [idCategory] => 1504 [tagname] => sektor-publiczny [page] => 3 )

Array ( [idCategory] => 1504 [tagname] => sektor-publiczny [page] => 3 )