Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

Dane osobowe w urzędach
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-12-03 r.
Ocena:

Podmioty administracji publicznej powinny mieć podstawę prawną do przetwarzania danych. Administrator danych (np. jednostka sektora publicznego) może przetwarzać dane osobowe m.in. w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, bądź jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku (...)

Straty nadzwyczajne w jednostkach sektora finansów publicznych

Straty nadzwyczajne w JSFP – uniknij błędów w ewidencji
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-11-06 r.
Ocena:

Kierownik  każdej  jednostki  sektora  finansów  publicznych  powinien  ustalić  zakres zdarzeń  kwalifikowanych  do  strat  nadzwyczajnych,  np.:  straty  spowodowane działaniem sił natury, takich jak: pożar, powódź, czy huragan. Poniesione  wydatki  na  likwidację  szkody  oraz  otrzymane  odszkodowanie  jednostki ujmują  w  księgach  w  zależności  od rodzaju zdarzenia, szkody, czyli tego, co było  przyczyną ich  (...)

Remont, czy ulepszenie

Remont, czy ulepszenie – prawidłowe rozróżnienie nakładów na środki trwałe w JSFP
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-09-28 r.
Ocena:

Jednym z najczęściej pojawiających się problemów związanych z pracą księgowych jsfp jest prawidłowe rozróżnienie nakładów poniesionych na remont od tych wykorzystywanych na ulepszenia. Ma to istotne znaczenie, od tego bowiem, do której kategorii zakwalifikujemy dana kwotę, zależy poprawność klasyfikacji budżetowej. Z e-booka dowiesz się: Jak zaklasyfikować wydatki do konkretnego paragrafu? Jak rozróżnić, czy (...)

Przeniesienie służbowe pracownika jednostki samorządowej

Przeniesienie służbowe urzędnika samorządowego
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-09-10 r.
Ocena:

Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można przenieść do pracy w innej jednostce. Sposób przeniesienia akt powinien być ściśle określony w porozumieniu pracodawców. Zagubienie lub zniszczenie dokumentacji jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny do 30.000 zł.  Z e-booka dowiesz się: Czy można przenieść urzędnika samorządowego do pracy poza (...)

Związki zawodowe w jednostkach publicznych

Związki zawodowe w sektorze publicznym
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-09 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się: jak poprawnie ustalić liczbę osób niezbędną do utworzenia związku zawodowego, jakie uprawnienia mają organizacje związkowe w zakresie ochrony pracowników niezrzeszonych, w jakich przypadkach pracodawca nie musi konsultować swoich działań z przedstawicielami związków. Trudne warunki pracy, łamanie przez pracodawcę przepisów prawa pracy, niezadowolenie z polityki kadrowej w zakładzie pracy (...)

Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych

Wydatki strukturalne w oświacie
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się: Które z wydatków charakterystycznych dla szkół należy zaliczyć do strukturalnych; Jak poprawnie wypełnić sprawozdanie Rb-WSa w programie księgowym; Do którego kodu zaliczyć wydatki na opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów. Klasyfikując dane wydatki jako strukturalne, należy pamiętać, że mogą to być wyłącznie środki pochodzące z budżetów krajowych. Mogą być nimi (...)

Współpraca samorządów ze specjalnymi strefami ekonomicznymi

Jednostki samorządowe mogą współpracować ze SSE
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny raport i dowiedz się: W jakich obszarach jednostki samorządowe mogą współpracować ze strefami i jakie przynosi to korzyści? Na co muszą zwrócić uwagę samorządy decydujące się na współpracę z SSE? Jakie formy współpracy są najbardziej optymalne dla samorządów? Jak opracować uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do spółki zarządzającej SSE? Obowiązujące przepisy (...)

Szkody powstałe w mieniu jednostki budżetowej

Ewidencja księgowa szkód w mieniu jednostki budżetowej
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Z poradnika dowiesz się: Która z form rozliczenia szkody komunikacyjnej jest najbardziej optymalna w JSFP? Jak poprawnie zaksięgować kosztorysowe rozliczenie szkody? Jak poprawnie zaksięgować bezgotówkowe rozliczenie szkody? To jaką formę rozliczenia szkody komunikacyjnej jednostka powinna wybrać dla potrzeb rozliczenia szkody komunikacyjnej (kosztorysową czy bezgotówkową), zależy przede wszystkim od tego, czy jednostka ma zabezpieczone środki (...)

Rozliczenia projektów unijnych

Rozliczenia w księgach rachunkowych zwrotu dotacji unijnych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W publikacji znajdziesz: Sposoby rozliczenia w księgach rachunkowych zwrotu dotacji w zależności od rodzaju; Informacje, jak prawidłowo zaksięgować wkład niepieniężny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej; Opisane sytuacje, kiedy możliwe jest odliczenie podatku VAT od czynności opodatkowanych; Rozróżnienie w księgach rachunkowych wydatków bieżących projektu inwestycyjnego od wydatków zwiększających wartość inwestycji. Pozytywne rozpatrzenie (...)

Rozliczenie pracowniczych kas pożyczkowych w jednostkach publicznych

Ewidencja księgowa operacji kas zapomogowo pożyczkowych w jednostkach publicznych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W poradniku znajdziesz: Informacje na temat organizacji kas zapomogowo-pożyczkowych w JSFP Omówienie zasad prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej kasy Przykładowy statut pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej W zakładach pracy mogą działać tzw. kasy zapomogowo-pożyczkowe, które są formą wzajemnej pomocy materialnej pracowników. Ich podstawową funkcją jest udzielanie swoim członkom niskooprocentowanych pożyczek. Ewidencja operacji dotyczących wpływu i wypływu środków następuje (...)

Array ( [idCategory] => 1504 [tagname] => sektor-publiczny [page] => 6 )
Array ( [idCategory] => 1504 [tagname] => sektor-publiczny [page] => 6 )

Array ( [idCategory] => 1504 [tagname] => sektor-publiczny [page] => 6 )