Przekształcenie oddziałów przedszkolnych

Kolejne wydatki dla samorządów
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W poradniku znajdziesz: Główne założenia ustawy w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole Informacje na temat działań w związku z przekształceniem oddziałów przedszkolnych Dane na temat wielkości wydatków, jakie poniosą jednostki przekształcające odziały Do września 2016 roku organy prowadzące przedszkola powstałe w wyniku przekształcenia oddziału zorganizowanego przy (...)

Budżetowe pogotowie rachunkowe

Przykłady ewidencji księgowej
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Dzięki publikacji dowiesz się: Jak księgować notę odsetkową wystawioną przez jednostkę budżetową? Jak w JSFP poprawnie rozliczyć koszty naprawy uszkodzonego pojazdu? W jaki sposób zewidencjonować zwrot VAT za poprzedni okres rozliczeniowy? Specyfika zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych występujących w jednostkach publicznych powoduje, że przedstawiciele służb finansowo-księgowych tego rodzaju podmiotów muszą bazować na niezliczonej ilości przepisów (...)

Opłaty śmieciowe

Nowe zasady egzekucji opłat śmieciowych 2015
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny raport i dowiedz się: Jakie obowiązki będą miały gminy w związku z nowelizacją ustawy śmieciowej. Co powinny zrobić gminy chcące nadal pobierać opłaty śmieciowe. Jak w praktyce stosować przepisy przejściowe zawarte w nowelizowanej ustawie. (...)

Odpisy aktualizujące w JSFP

Odpisy aktualizujące w jednostkach sektora finansów publicznych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny raport i dowiedz się: Co zrobić, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości korzyści; Jak poprawnie dokonać odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe; Jakie zapisy dotyczące odpisów aktualizujących należności zawrzeć w polityce rachunkowości. Aby sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych przedstawiało rzetelne dane, zaprezentowany w nim majątek musi (...)

Kontrole Regionalnych Izb Obrachunkowych

Jak skutecznie sformułować zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz e-book i dowiedz się: Które z obszarów gospodarki finansowej moga sprawdzać kontrolerzy; Jak poprawnie zgłosić zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych; Jak wygląda procedura rozpatrywania zastrzeżeń do wniosków; Jak wyglada realizacja zawiadomienia izby o realizacji wniosków. Instytucja publiczna, w której regionalna izba obrachunkowa zakwestionowała poprawność prowadzenia gospodarki finansowej, ma prawo zgłoszenia obiekcji do wniosków zawartych w (...)

JST pod ostrzałem NIK

Plan kontroli NIK na 2015 rok
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny raport i dowiedz się: Jakie kontrole zamierza przeprowadzić NIK w 2015 roku Czy Twoja jednostka jest narażona na wizytę kontrolerów W jakich terminach izba dokona kontroli poszczególnych rodzajów działalności jednostek publicznych Poprawność finansowania przez samorządy straży miejskiej oraz podmiotów spoza sfery publicznej, a także sposób korzystania z usług i instrumentów finansowych - (...)

Ewidencja na kontach pozabilansowych

Ewidencja na kontach pozabilansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierając poradnik: dowiesz się, jak poprawnie stosować konta zespołu 9; przeczytasz o zasadach ewidencji wydatków strukturalnych; zdobędziesz wiedzę na temat rozliczeń wzajemnych; zyskasz pewność, że prawidłowo księgujesz wielkości określone w planach wydatków. Jednostki sektora finansów publicznych, oprócz ewidencji zdarzeń gospodarczych wpływających na sprawozdania finansowe, powinny ujmować w swoich księgach rachunkowych również te, które nie znajdują (...)

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa 2015 w jednostkach oświatowych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny raport i dowiedz się: W którym paragrafie ujmować wywóz śmieci po zmianach opisu do § 430; Jak w 2015 roku jednostki oświatowe powinny klasyfikować wydatki na dostęp do sieci Internet; Jaką podziałkę stosować aktualnie do klasyfikacji wydatków na nagrody konkursowe. Wprowadzenie jednej podziałki do klasyfikowania zakupu wszystkich usług telekomunikacyjnych, doprecyzowanie, że § (...)

Jednostki budżetowe jako podatnicy VAT

VAT w samorządowych jednostkach budżetowych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W raporcie znajdziesz: Informacje dotyczące zasad opodatkowania VAT jednostek organizacyjnych podległych samorządom Podejście sądów administracyjnych oraz resortu finansów do kwestii podmiotowości VAT Przykład wniosku o interpretację w sprawie podmiotowości VAT Po uchwale NSA dotyczącej podmiotowości VAT samorządowych jednostek budżetowych zdawać by się mogło, że wyjaśnione zostały wreszcie wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Organy podatkowe (...)

Ewidencja księgowa nabycia auta JSFP

Zakup samochodu – ewidencja księgowa w JSFP
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny raport i dowiedz się: Jakie warunki musi spełnić jednostka publiczna aby zaliczyć zakupione auto do środków trwałych. Jakie stawki amortyzacyjne może stosować jednostka umarzając nabyty samochód, Czy nabyte auto jednostka publiczna może odpisać jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Zakup samochodu, jego eksploatacja, użytkowanie na podstawie umów dzierżawy, leasing oraz możliwość udostępniania (...)

Array ( [idCategory] => 1504 [tagname] => sektor-publiczny [page] => 7 )
Array ( [idCategory] => 1504 [tagname] => sektor-publiczny [page] => 7 )

Array ( [idCategory] => 1504 [tagname] => sektor-publiczny [page] => 7 )