Rozliczanie dotacji w projektach unijnych

Poznaj aspekty księgowe i podatkowe
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Często – nota bene słusznie – już samo pozyskanie dotacji uznajemy za duży sukces.  I choć niewątpliwie jest to ważne wyróżnienie, to nie może ono przysłonić kolejnego żmudnego etapu, jakim jest wydatkowanie i rozliczanie pozyskanego dofinansowania. Sprawne rozliczenie dofinansowania jest mocno zbiurokratyzowanym procesem, w którym można wykorzystywać różne metodyki zarządzania. Pewna (...)

Oświadczenia i dokumenty w postępowaniach elektronicznych

Poznaj nowe reguły!
Data: 2019-03-21 r.
Ocena:

Jeżeli postępowanie dotyczy zamówienia o wartości równej lub wyższej progom unijnym, to jest już objęte „pełną” elektronizacją. Oznacza to, że obowiązują w nim nowe reguły wypełnienia przez wykonawców obowiązków dokumentacyjnych. O tym, jak w nowej „elektronicznej” rzeczywistości skutecznie potwierdzać wymogi zamawiającego opisane dokumentacją postępowania oraz na co zwrócić uwagę i (...)

Konsorcja i podwykonawcy w zamówieniach publicznych

7 najciekawszych pytań i odpowiedzi
Data: 2019-03-20 r.
Ocena:

Podwykonawstwo to popularny sposób na to, by znaleźć potencjał niezbędny do realizacji publicznego kontraktu. Część firm tylko dzięki podmiotom trzecim udostępniającym im swoje zasoby, a następnie realizującym po części umowę jest w stanie wygrać przetarg. Innym sposobem na walkę o publiczny kontrakt jest zawiązanie konsorcjum w celu połączenia zasobów – (...)

Jak udzielać zamówień poniżej 30.000 euro?

Sprawdź, czy regulamin wewnętrzny jest wystarczający dla zamówień bagatelnych
Data: 2018-11-05 r.
Ocena:

Zasady udzielania zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro są uzależnione nie tylko od przedmiotu zamówienia, ale także od tego, czy zamawiający korzysta wyłącznie ze środków własnych czy też z wsparcia zewnętrznego np. z funduszy unijnych. W tym drugim przypadku regulacje dotyczące tzw. zamówień bagatelnych są bardziej restrykcyjne. Pobierz e-poradnik i (...)

Obowiązek elektronizacji zamówień publicznych

Sprawdź co zmieniło się 18 października 2018 r.
Data: 2018-11-05 r.
Ocena:

Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej muszą być już prowadzone w pełni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Nowe rozwiązania wpływają w istotny sposób na uprawnienia oraz obowiązki zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Wymaga to nie tylko znajomości przepisów ustawy Pzp i aktów wykonawczych, ale także (...)

Jak oszacować wartość zamówienia i nie narazić się na zarzuty

Data: 2018-09-13 r.
Ocena:

Czynnością poprzedzającą wszczęcie każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest szacowanie wartości zamówienia, które zamawiający planuje udzielić po przeprowadzonej procedurze. Od ustalonej wartości zamówienia zależy to, jakie przepisy znajdą zastosowanie w danym postępowaniu. A to z kolei przekłada się na zakres obowiązków spoczywających na zamawiającym. Sięgnij po ebook i poznaj m.in.: - (...)

Krok po kroku przez podział zamówienia na części

Data: 2018-09-13 r.
Ocena:

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące kwestii podziału zamówienia na części w praktyce wywołują niemałe problemy. Dotyczy to zwłaszcza art. 36aa ustawy Pzp przewidującego możliwość podzielenia przez zamawiającego zamówienia na części. Co istotne, nie jest to „pomysł” wyłącznie polskiego ustawodawcy.   Pobierz darmowy e-poradnik a dowiesz się m.in.: - czy wartość zamówienia (...)

Co zrobić, gdy wykonawca wprowadzi zamawiającego w błąd?

Data: 2018-09-10 r.
Ocena:

W toku postępowania wykonawcy przedstawiają wiele informacji, według których jest wybierana najkorzystniejsza oferta. Może się zdarzyć, że część z nich nie będzie odpowiadać rzeczywistemu stanowi rzeczy. Konsekwencją tego jest konieczność wykluczenia wykonawcy z postępowania. W orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej można znaleźć wskazówki, które ułatwią stosowanie przepisów w praktyce. Sięgnij po ebook (...)

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Sprawdź, jakich informacji nie możesz zastrzec
Data: 2018-09-10 r.
Ocena:

To wykonawca musi wykazać zasadność zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Otrzymane argumenty ocenia zamawiający pod kątem ich „racjonalnych względów”. Dowiedz się, jakie informacje nie będą uznane za skutecznie zastrzeżone. Sprawdź, jakie wnioski płyną z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.   W e-poradniku przeczytasz m.in. o: - nieuprawnionym zastrzeganiu informacji, - warunkach, jakie musi spełniać (...)

Opis przedmiotu zamówienia

Poznaj kluczowe orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
Data: 2018-09-10 r.
Ocena:

Właściwy i zgodny z potrzebami zamawiającego opis przedmiotu zamówienia to warunek uzyskania tego, na czym organizatorowi postępowania zależy. Tworząc opis przedmiotu zamówienia każdy zamawiający powinien kierować  się przede wszystkim własnymi oczekiwaniami, potrzebami i możliwościami. Nie powinien na tym etapie ograniczać się możliwościami firm, które mogą stać potencjalnymi wykonawcami.   Sięgnij po ebook (...)

Array ( [idCategory] => 1518 [tagname] => zamowienia-publiczne [page] => 2 )
Array ( [idCategory] => 1518 [tagname] => zamowienia-publiczne [page] => 2 )