Usługi społeczne

W zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Data: 2017-10-11 r.
Ocena:

Co jest a co nie jest usługą społeczną? Krajowy ustawodawca odstąpił od odrębnego wobec przepisów unijnych określania katalogu usług społecznych. Tym samym, nie odnajdziemy takiej spisu w żadnym z aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych. Aby zapoznać się z rodzajem usług objętych przepisami ustawy Pzp należy sięgnąć do dokumentów (...)

Obowiązek zatrudniania na umowę o pracę w zamówieniach publicznych

Wymóg utrudniający życie wykonawcom czy wsparcie rynku pracy?
Data: 2017-10-11 r.
Ocena:

KIO: personel kluczowy nie zawsze musi być zatrudniony na umowę o pracę Pod koniec lipca 2017 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęła skarga na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, skierowana przez jednego z największych zamawiających w kraju. Zamawiający w skardze kwestionuje nałożony przez Izbę nakaz usunięcia z opisu przedmiotu zamówienia (...)

Reguły ustalania i opisywania pozacenowych kryteriów oceny ofert Poznaj praktyczne wskazówki

Data: 2017-10-11 r.
Ocena:

Liczy się nie tylko cena Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wymuszają na wielu zamawiających odejście od dyktatu kryterium ceny. Obecnie nie wystarczy jednak samo wykorzystanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, niezbędne jest także ustalenie ich wagi na odpowiednim poziomie. To często wymusza na zamawiającym opisanie pozacenowych kryteriów i uzasadnienie ich właściwą analizą (...)

Wyodrębniona ewidencja księgowa

Obowiązek beneficjenta projektów unijnych
Data: 2017-08-16 r.
Ocena:

Ubiegając się o dofinansowanie, pamiętaj o wyodrębnionej ewidencji! Jeśli zamierzasz realizować projekt współfinansowany ze środków europejskich, sprawdź, czy musisz do niego zaprowadzić odrębne księgi rachunkowe. W umowach o dofinansowanie wskazywane jest, że beneficjenci zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Nie oznacza to jednak konieczności ani prowadzenia ksiąg rachunkowych (jeśli podatnik prowadzi (...)

Jak stosować „procedurę odwróconą”? Skorzystaj z praktycznych podpowiedzi specjalistów

Data: 2017-05-25 r.
Ocena:

Sprawdź, jak pokonać 7 problemów pojawiających się w „procedurze odwróconej” Procedura odwrócona to nowość wprowadzona do systemu zamówień publicznych w 2016 r. Właściwe jej wykorzystanie może przyspieszyć postępowanie i ułatwić wybór wykonawcy, pod warunkiem, że organizator przetargu dobrze wie, jakie czynności po kolei przeprowadzić i jak rozwiązać dylematy związane z (...)

Dokumenty ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zobacz, czy właściwie dokonujesz formalności
Data: 2017-03-29 r.
Ocena:

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych funkcjonują już ponad 6 miesięcy. Tymczasem pytania dotyczące ich stosowania w praktyce mnożą się. Mimo, że Urząd Zamówień Publicznych wydaje kolejne opinie związane z interpretacją nowych regulacji, wiele kwestii nadal pozostaje niejasnych. W opracowaniu omawiamy 5 problemów, z którymi przyszło się zmierzyć uczestnikom rynku zamówień (...)

Podział zamówienia na części. Oferty częściowe lub postępowanie częściowe

Data: 2016-12-06 r.
Ocena:

Musisz mieć ważny powód, aby zrezygnować z podziału Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła zasadę, że każde zamówienie, które jest podzielne, powinno zostać podzielone na mniejsze części. Odstąpienie od tej zasady musi zostać uargumentowane przez zamawiających. Podział na części może opierać się na kryteriach ilościowych, tak by wielkości poszczególnych zamówień lepiej (...)

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

Data: 2016-10-18 r.
Ocena:

UZP podpowiada, jak uniknąć błędów Od czasu wejścia w życie ustawy nowelizującej Prawo zamówień publicznych wielu zamawiających i wykonawców boryka się z problemem właściwej interpretacji jej często niejasnych przepisów. Potrzeba z pewnością wiele czasu, aby w odniesieniu do spornych zagadnień ugruntowała się – zarówno linia orzecznicza KIO jak i opinie doktryny. (...)

Kiedy można wykluczyć wykonawcę z przetargu?

Data: 2016-10-18 r.
Ocena:

Wykonawca musi wiedzieć, z jakich powodów może zostać wyeliminowany Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (w art. 24 ust. 5) przewidują 8 fakultatywnych przesłanek do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Aby jednak mogło dojść do ich zastosowania, zamawiający wcześniej musi je przewidzieć w treści ogłoszenia o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Sprawdź, na co szczególnie uważać, stosując nowe przepisy Pzp!
Data: 2016-09-07 r.
Ocena:

Nowe przepisy = nowe obowiązki! Podstawowym celem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych było wdrożenie postanowień Dyrektyw UE. Na tym się jednak nie skończyło. Przy okazji wprowadzono do przepisów wiele innych zmian, które wpłyną na codzienną pracę wszystkich zamawiających i wykonawców. Sięgnij po e-poradnik, w którym znajdziesz praktyczną prezentację 5 najważniejszych zmian (...)

Array ( [idCategory] => 1518 [tagname] => zamowienia-publiczne [page] => 4 )
Array ( [idCategory] => 1518 [tagname] => zamowienia-publiczne [page] => 4 )