Opis przedmiotu zamówienia

Wzór dokumentu
Data: 2016-02-12 r.
Ocena:

Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia? Opis przedmiotu zamówienia jest jedną z najważniejszych czynności dokonywanych przez zamawiającego w toku przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zobligowany jest do jego należytego sporządzenia, a wszelkie uchybienia w tym zakresie nie mogą w sposób negatywny wpływać na pozycję wykonawcy w postępowaniu. Z e-poradnika dowiesz (...)

6 porad, jak poprawnie sporządzać dokumentację przetargową

Błędy są kosztowne – unikaj ich!
Data: 2016-01-12 r.
Ocena:

Sukces w postępowaniu o zamówienia publiczne Każdy, choćby najmniejszy błąd w dokumentacji przetargowej to nieprzewidziane koszty, przekroczone terminy i ryzyko, że przyjęte plany oraz założone cele nie zostaną osiągnięte. Aby tych zagrożeń uniknąć, niezbędne jest uważne przygotowywanie dokumentacji przetargowej, siwz-ów, warunków udziału i kryteriów ocen. W ten sposób zamawiający zabezpieczają (...)

Opis przedmiotu zamówienia. Konkretne pytania i rzeczowe odpowiedzi

Data: 2016-01-08 r.
Ocena:

Dla zamawiającego właściwy opis przedmiotu zamówienia to gwarancja uzyskania dokładnie takich dostaw, usług bądź robót budowlanych, jakich potrzebuje. Możliwość precyzyjnego i szczegółowego opisania potrzeb jednostki zamawiającej ma jednak pewne granice. Nie może bowiem doprowadzić do takiego ograniczenia kręgu wykonawców, który naruszyłby zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów. W e-poradniku znajdziesz (...)

Praktyczne aspekty wyceny ofert

Błędy w wycenie są kosztowne
Data: 2016-01-08 r.
Ocena:

Niedoszacowanie oferty zwiększa prawdopodobieństwo jej odrzucenia. Przy sporządzaniu obszernych kosztorysów ofertowych nietrudno o błąd. Do niedawna, prawie każda niezgodność treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia skutkowała jej odrzuceniem. Obecne przepisy są dużo łagodniejsze dla starających się o zamówienia publiczne, ale w dalszym ciągu błąd w kosztorysie może wykonawcę wiele (...)

Ocena ofert na podstawie ceny

Jak wykorzystywać cenę do wyboru oferty?
Data: 2016-01-08 r.
Ocena:

Cena nie jest już jedynym kryterium Zamawiający w dalszym ciągu obowiązkowo muszą stosować cenę jako kryterium oceny ofert. Przy czym ustawa Prawo zamówień publicznych nie wskazuje, jaki jej procentowy udział ma decydować o wyborze określonej oferty. Decyzja o tym oraz o doborze pozostałych kryteriów należy do organizatora przetargu. Z e-poradnika dowiesz (...)

Jak wygrywać przetargi

Jak wygrywać przetargi i zdobywać nowe zamówienia
Data: 2015-06-09 r.
Ocena:

Z raportu dowiesz się: czy referencje muszą dowodzić, że umowę zrealizowano w prawidłowy i staranny sposób, w jakich przypadkach protokół odbioru może być dowodem należytej realizacji zamówienia, co może zrobić wykonawca, jeśli ma problem z uzyskaniem poświadczenia, czy z każdą ofertą trzeba przedstawić informację o powiązaniach kapitałowych, jakich dokumentów Zamawiający może żądać od wykonawców, kiedy zamawiający (...)

Wpływ nowelizacji ustawy Pzp na zamówienia publiczne w 2015 r.

Nowelizacja ustawy Pzp – porównanie przepisów
Data: 2015-06-09 r.
Ocena:

W niniejszej publikacji znajdziesz: Porównanie przepisów sprzed i po nowelizacji, Praktyczne zastosowania nowych regulacji, Skutki zmian w przepisach Pzp. Zmiany przepisów dotyczących zamówień publicznych są istotne i wprowadzają nowe obowiązki zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Jednak jak to zwykle bywa ze zmianami pojawia się wiele nowych pytań bez odpowiedzi i trudności w interpretacji (...)

Umowa o zamówienie publiczne

Jak przygotować umowę o zamówienie publiczne
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W poradniku znajdziesz: Definicję terminu standstill, Informacje o zawężeniu umowy, Możliwości rozwiązania umowy z wykonawcą, Poznasz możliwy czas trwania kontraktu o zamówienie publiczne. Świadomość tego jakie elementy powinna zawierać umowa a także znajomość sposobów jej rozwiązywania jest niezbędna. Bez takiej wiedzy trudno o udaną współpracę między zamawiającym a wykonawcą. Tym bardziej, że idealna sytuacja równowagi (...)

Umowa o zamówienie publiczne – orzecznictwo KIO

Umowa o zamówienie publiczne – wyroki Krajowej Izby Odwoławczej
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W raporcie znajdziesz tezowane wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczące umowy o zamówienie, poruszające m.in.: Zmniejszenia zakresu umowy Uwzględnienia interesów wykonawców w treści umowy Opóźnienia prac budowlanych, które nie zawsze stanowią zwłokę Skonstruowania umowy ramowej Wykonania usług na odpowiednim poziomie Od tego, w jaki sposób będzie układała się współpraca między zamawiającym a wykonawcą w dużej mierze zależy (...)

Odwołanie do KIO

Jak walczyć o swoje prawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Z bezpłatnego raportu dowiesz się m.in.: w jakich terminach należy składać poszczególne środki ochrony prawnej, jakie są koszty każdej z wymienionych możliwości podważania decyzji zamawiającego, jak w praktyce przygotować odwołanie oraz informację o niezgodnej z przepisami prawa czynności zamawiającego. Każdy zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest związany przepisami ustawy z 29 stycznia (...)

Array ( [idCategory] => 1518 [tagname] => zamowienia-publiczne [page] => 6 )
Array ( [idCategory] => 1518 [tagname] => zamowienia-publiczne [page] => 6 )