Podstawa wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2016-04-25 r.
Ocena:

Składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych zobowiązani są opłacać wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ocena, czy dana praca wykonywana jest w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, należy tylko i wyłącznie do płatnika składek. Pracodawca musi więc opłacać składkę na FEP za wszystkich (...)

Choroba w okresie wypowiedzenia

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2016-04-25 r.
Ocena:

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik objęty jest obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, a więc również ubezpieczeniem chorobowym. Oznacza to, że w tym okresie ma prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. W sytuacji gdy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo (...)

Okres zasiłkowy

Jak liczyć okres zasiłkowy, aby nie nadpłacić zasiłku chorobowego
Kategoria: ZUS i płace
Data: 2016-04-06 r.
Ocena:

Z raportu dowiesz się: Jak liczyć okres zasiłkowy w przypadku zwolnienia lekarskiego uprawniającego do dłuższego okresu, które zostanie dostarczone po chorobie objętej okresem podstawowym? Jakie okresy, za które nie przysługuje zasiłek chorobowy, należy uwzględnić w okresie zasiłkowym Prawidłowe ustalenie okresu zasiłkowego oraz ustalenie, czy osoba przynosząca zwolnienie lekarskie nie wykorzystała już przysługującego jej (...)

Array ( [idCategory] => 1531 [tagname] => zus-i-place [page] => 2 )
Array ( [idCategory] => 1531 [tagname] => zus-i-place [page] => 2 )

Array ( [idCategory] => 1531 [tagname] => zus-i-place [page] => 2 )