Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2017-02-17 r.
Ocena:

Pracownicy nie zawsze wykorzystują na bieżąco należny im urlop, dlatego dość często w wyniku rozwiązania umowy o pracę zawartej z pracownikiem – okazuje się, że pracownikowi pozostały dni niewykorzystanego, a należnego urlopu i trzeba ten fakt zrekompensować albo udzieleniem urlopu albo poprzez wypłatę ekwiwalentu. Chcąc wyliczyć kwotę ekwiwalentu musimy ustalić (...)

Zasiłki na przełomie 2016 i 2017 roku – 5 kwestii, które powinien ustalić płatnik

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2017-02-17 r.
Ocena:

Koniec starego i początek nowego roku wiąże się dla płatników zasiłków z dodatkowymi obowiązkami. Dotyczą one w szczególności prawidłowego ustalenia limitów wypłaty zasiłku chorobowego lub opiekuńczego oraz przeliczeniem minimalnych podstaw świadczeń chorobowych pracownikom pobierającym takie świadczenia na przełomie roku. Dlatego przekonaj się: Jak liczyć wynagrodzenie chorobowe od Nowego Roku Jak obliczać zasiłek (...)

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2016-05-13 r.
Ocena:

Przygotowanie odpowiednio wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych jest jednym z podstawowych obowiązków płatników składek. Kolejne zmiany przepisów czy też wprowadzenie tzw. Interaktywnego Płatnika Plus oznaczają nowe zasady oraz nowe funkcjonalności programu, o których trzeba pamiętać. Chodzi tu m.in. o oznaczenie kolejności przetwarzania dokumentów w zestawie czy też zablokowanie do edycji kartotek (...)

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2016-05-13 r.
Ocena:

Zawieranie umów cywilnoprawnych oznacza dla firm określone obowiązki wobec ZUS i tylko w niektórych przypadkach oszczędności składkowe. Co ważne, zmiana przepisów obowiązująca od tego roku dotyczy przede wszystkim tych osób, które mają kilka tytułów do ubezpieczeń, np. kilka zleceń, i z żadnego z nich nie osiągają w podstawie wymiaru kwoty (...)

Podstawa wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2016-04-25 r.
Ocena:

Składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych zobowiązani są opłacać wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ocena, czy dana praca wykonywana jest w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, należy tylko i wyłącznie do płatnika składek. Pracodawca musi więc opłacać składkę na FEP za wszystkich (...)

Choroba w okresie wypowiedzenia

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2016-04-25 r.
Ocena:

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik objęty jest obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, a więc również ubezpieczeniem chorobowym. Oznacza to, że w tym okresie ma prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. W sytuacji gdy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo (...)

Okres zasiłkowy

Jak liczyć okres zasiłkowy, aby nie nadpłacić zasiłku chorobowego
Kategoria: ZUS i płace
Data: 2016-04-06 r.
Ocena:

Z raportu dowiesz się: Jak liczyć okres zasiłkowy w przypadku zwolnienia lekarskiego uprawniającego do dłuższego okresu, które zostanie dostarczone po chorobie objętej okresem podstawowym? Jakie okresy, za które nie przysługuje zasiłek chorobowy, należy uwzględnić w okresie zasiłkowym Prawidłowe ustalenie okresu zasiłkowego oraz ustalenie, czy osoba przynosząca zwolnienie lekarskie nie wykorzystała już przysługującego jej (...)

Array ( [idCategory] => 1531 [tagname] => zus-i-place [page] => 2 )
Array ( [idCategory] => 1531 [tagname] => zus-i-place [page] => 2 )