PO Inteligentny rozwój. Finanse na innowacje w latach 2014-2020

Jak zdobywać dotacje na innowacje
Kategoria: Firma
Data: 2015-12-11 r.
Ocena:

Innowacyjność to priorytet na lata 2014-2020 Filarem nowoczesnej gospodarki jest innowacyjność. W związku z tym kluczową rolę w obecnej perspektywie finansowej pełni Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. To z niego m.in. przedsiębiorstwa i instytucje ze środowiska biznesowego pozyskiwać mogą środki finansujące projekty badawczo-rozwojowe. Z e-booka dowiesz się: w jakim trybie i w jakich priorytetach (...)

Praktyczne aspekty wyceny ofert

Błędy w wycenie są kosztowne
Data: 2016-01-08 r.
Ocena:

Niedoszacowanie oferty zwiększa prawdopodobieństwo jej odrzucenia. Przy sporządzaniu obszernych kosztorysów ofertowych nietrudno o błąd. Do niedawna, prawie każda niezgodność treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia skutkowała jej odrzuceniem. Obecne przepisy są dużo łagodniejsze dla starających się o zamówienia publiczne, ale w dalszym ciągu błąd w kosztorysie może wykonawcę wiele (...)

Szkody łowieckie. Kilka uwag praktycznych i teoretycznych

Kategoria: Firma
Data: 2016-08-01 r.
Ocena:

Pieczołowicie pielęgnujesz swoje pola lub sady, a zwierzęta łowne wyrządziły szkody w uprawach? Czy wiesz, że za poniesione z tego tytułu straty możesz otrzymać wynagrodzenie? To prawda, że uzyskanie takiego odszkodowania nie jest proste, ale możliwe. W tym e-booku podpowiadamy, jakie działania może podjąć rolnik, aby uzyskać rekompensatę. Z ochroną przed (...)

Elektroniczna recepta

jak ją realizować krok po kroku
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2019-10-04 r.
Ocena:

E-recepta zaczęła obowiązywać od 2019 roku – pacjenci mają możliwość wykupienia elektronicznych recept już we wszystkich aptekach. E-recepta, podobnie jak e-zwolnienia i e-skierowania, jest częścią większego programu cyfryzacji. Sprawdź, jak należy poprawnie realizować recepty w postaci elektronicznej. (...)

Zmiany na rynku transportowym i nowe regiony sprzedażowe a oczekiwania klienta

Kategoria: Firma
Data: 2017-04-05 r.
Ocena:

Aktualnie widzimy dynamiczne zmiany w Europie spowodowane kwestiami politycznymi i prawnymi. Klienci zaczęli poszukiwać nowych rynków, a także firm specjalizujących się w danych regionach. Kompleksowość usług nadal jest ważna, ale możemy zaobserwować trend specjalizacyjny. Mówimy o produkcie również w kontekście regionalnym. Dynamika roku 2016 pokazała ułomności krajów europejskich, dając możliwości (...)

Jest już nowy KSR. Poznaj praktyczne wskazówki, jak ujmować środki trwałe zgodnie z KSR nr 11

Kategoria: Podatki
Data: 2017-06-22 r.
Ocena:

KSR nr 11 zawiera cenne dla księgowych wskazówki, jak prawidłowo ujmować środki trwałe. Pobierz ebook i sprawdź: - od kiedy musisz obowiązkowo stosować postanowienia KSR, - jak jednostki, które nie stosują KSR mogą skorzystać z zawartych tam wskazówek, - kiedy składnik aktywów spełnia warunki uzasadniające uznanie go za środek trwały, - jak określić okres ekonomicznej (...)

Wyodrębniona ewidencja księgowa

Obowiązek beneficjenta projektów unijnych
Data: 2017-08-16 r.
Ocena:

Ubiegając się o dofinansowanie, pamiętaj o wyodrębnionej ewidencji! Jeśli zamierzasz realizować projekt współfinansowany ze środków europejskich, sprawdź, czy musisz do niego zaprowadzić odrębne księgi rachunkowe. W umowach o dofinansowanie wskazywane jest, że beneficjenci zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Nie oznacza to jednak konieczności ani prowadzenia ksiąg rachunkowych (jeśli podatnik prowadzi (...)

12 przypadków poprawnego rozliczania środków trwałych

Kategoria: Podatki
Data: 2017-08-18 r.
Ocena:

Środkami trwałymi są budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty - stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na (...)

Elektronizacja zamówień publicznych

Wskazówki dla zamawiających i wykonawców na 2018 r.
Data: 2018-02-08 r.
Ocena:

Przygotuj się do ważnej zmiany! Już od kwietnia 2018 r. zamawiający i wykonawcy zostaną zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do oświadczenia JEDZ. W pozostałym zakresie wymóg ten będzie obowiązywał od 18 października 2018 r. Z artykułu dowiesz się m.in. z czym w praktyce wiąże się (...)

Zmiany w VAT od 1 września 2019 r. zestawienie zmian i praktyczne porady ekspertów

Kategoria: Podatki
Data: 2019-09-17 r.
Ocena:

Zmiany w VAT od 1 września 2019 r. zestawienie zmian i praktyczne porady ekspertów   Od 1 września 2019 r. weszły w życie zmiany w VAT, w tym m.in. dotyczące wykreślania podatników z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE, pojawiły się też nowe kategorie podatników, którzy nie mogą (...)

Array ( [order] => stars [page] => 10 )
Array ( [order] => stars [page] => 10 )

Array ( [order] => stars [page] => 10 )