Zmiany na rynku transportowym i nowe regiony sprzedażowe a oczekiwania klienta

Kategoria: Firma
Data: 2017-04-05 r.
Ocena:

Aktualnie widzimy dynamiczne zmiany w Europie spowodowane kwestiami politycznymi i prawnymi. Klienci zaczęli poszukiwać nowych rynków, a także firm specjalizujących się w danych regionach. Kompleksowość usług nadal jest ważna, ale możemy zaobserwować trend specjalizacyjny. Mówimy o produkcie również w kontekście regionalnym. Dynamika roku 2016 pokazała ułomności krajów europejskich, dając możliwości (...)

Jest już nowy KSR. Poznaj praktyczne wskazówki, jak ujmować środki trwałe zgodnie z KSR nr 11

Kategoria: Podatki
Data: 2017-06-22 r.
Ocena:

KSR nr 11 zawiera cenne dla księgowych wskazówki, jak prawidłowo ujmować środki trwałe. Pobierz ebook i sprawdź: - od kiedy musisz obowiązkowo stosować postanowienia KSR, - jak jednostki, które nie stosują KSR mogą skorzystać z zawartych tam wskazówek, - kiedy składnik aktywów spełnia warunki uzasadniające uznanie go za środek trwały, - jak określić okres ekonomicznej (...)

Wyodrębniona ewidencja księgowa

Obowiązek beneficjenta projektów unijnych
Data: 2017-08-16 r.
Ocena:

Ubiegając się o dofinansowanie, pamiętaj o wyodrębnionej ewidencji! Jeśli zamierzasz realizować projekt współfinansowany ze środków europejskich, sprawdź, czy musisz do niego zaprowadzić odrębne księgi rachunkowe. W umowach o dofinansowanie wskazywane jest, że beneficjenci zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Nie oznacza to jednak konieczności ani prowadzenia ksiąg rachunkowych (jeśli podatnik prowadzi (...)

12 przypadków poprawnego rozliczania środków trwałych

Kategoria: Podatki
Data: 2017-08-18 r.
Ocena:

Środkami trwałymi są budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty - stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na (...)

Elektronizacja zamówień publicznych

Wskazówki dla zamawiających i wykonawców na 2018 r.
Data: 2018-02-08 r.
Ocena:

Przygotuj się do ważnej zmiany! Już od kwietnia 2018 r. zamawiający i wykonawcy zostaną zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do oświadczenia JEDZ. W pozostałym zakresie wymóg ten będzie obowiązywał od 18 października 2018 r. Z artykułu dowiesz się m.in. z czym w praktyce wiąże się (...)

Jakie są 4 sposoby na szybsze rozstanie się z pracownikiem

Kategoria: Kadry
Data: 2019-05-08 r.
Ocena:

Korzyści: sprawdzisz, który ze sposobów przyspieszenia rozstania z pracownikiem można zastosować dowiesz się, jakie są wady i zalety każdego ze sposobów przyspieszenia rozstania z pracownikiem, unikniesz błędów przy jednostronnym skracaniu okresu wypowiedzenia przez pracownika, prawidłowo zwolnisz pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia. Poznaj 4 sposoby na szybsze rozstanie się z pracownikiem, wady i zalety (...)

Zmiany w VAT od 1 września 2019 r. zestawienie zmian i praktyczne porady ekspertów

Kategoria: Podatki
Data: 2019-09-17 r.
Ocena:

Zmiany w VAT od 1 września 2019 r. zestawienie zmian i praktyczne porady ekspertów   Od 1 września 2019 r. weszły w życie zmiany w VAT, w tym m.in. dotyczące wykreślania podatników z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE, pojawiły się też nowe kategorie podatników, którzy nie mogą (...)

Kontrola UOKiK

Kiedy UOKiK może zainteresować się Twoją firmą
Kategoria: Firma
Data: 2015-03-02 r.
Ocena:

Prowadząc niewielką, nawet jednoosobową działalność gospodarczą można stać się obiektem zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szkoda, że nie wszyscy przedsiębiorcy sobie zdają z tego sprawę. Wszczęte przez UOKiK postępowania w stosunku do przedsiębiorcy oznacza poważne ryzyko nałożenia dotkliwej kary finansowej lub nakazania zaprzestania określonej praktyki biznesowej. Koniecznie sprawdź: Jakie kompetencje ma prezes (...)

Gwarancja wadialna

Gwarancja wadialna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W publikacji znajdziesz: praktyczne rady dotyczące sporządzania gwarancji wadialnej (ubezpieczeniowej bądź bankowej) ze szczególnym wskazaniem na elementy, z którymi wiążą się najczęstsze błędy wykonawców powodujące wyeliminowanie z postępowania, pytania Czytelników oraz odpowiedzi ekspertów związane z wnoszeniem a także zatrzymywaniem i uzupełnianiem wadium, wzór gwarancji wadialnej. Zamawiający często żąda od wykonawców określonej kwoty, celem zabezpieczenia (...)

Karta Nauczyciela przed nowalizacją i po niej – tabelaryczne zestawienie wprowadzonych zmian

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-18 r.
Ocena:

Jak doskonale wiemy, Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych zawierającą przepisy nowelizujące Kartę Nauczyciela. Szerokie spektrum zmian, istota objętych nimi zagadnień i różne terminy wchodzenia w życie nowelizacji wymagają czujności ze strony dyrektorów. W związku z tym przydatne może okazać się opracowane przez redakcję Portalu Oświatowego tabelaryczne zestawienie zmian. (...)