Nowe przepisy o wymiarach i wadze pojazdów dla ciężarówek i autobusów

Kategoria: Transport
Data: 2017-06-22 r.
Ocena:

Już niedługo mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące dozwolonych wymiarów i dopuszczalnej masy całkowitej ciężarówek i autobusów, Co się zmieni? Przepisy będą zliberalizowane. Ciężarówki oraz autobusy będą mogły mieć większą długość, będą mogły też być cięższe niż do tej pory. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich pojazdów, tylko niektórych, trzeba (...)

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Poznaj zasady i tryb realizacji zadań dotyczących sieci
Kategoria: Nieruchomości
Data: 2017-07-10 r.
Ocena:

GESUT stanowi system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. Sprawdź, w jaki sposób dokonuje się sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przeczytaj raport i poznaj: Formy gromadzenia informacji Tryb dokonywania uzgodnień dla projektowanych sieci W artykule m.in.: Podajemy okres ważności ustaleń z narady oraz przechowywania (...)

Zobacz, jakie uproszczenia możesz wprowadzić do ksiąg rachunkowych Twojej jednostki

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2017-07-24 r.
Ocena:

W ramach przyjętych zasad rachunkowości jednostki mogą stosować uproszczenia pozwalające oszczędzić czas i pracę. Mogą one dotyczyć np. definiowania momentu ewidencji rozrachunków na przełomie okresów sprawozdawczych, wyceny zapasów oraz ewidencji niskocennych składników majątku. Z e-booka dowiesz się: Jak poprawnie zastosować próg istotności dla stanu zapasów? Jak prowadzić uproszczoną ewidencję czynnych RMK na (...)

Tajemnica lekarska po śmierci pacjenta – nowe regulacje

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-07-24 r.
Ocena:

Każda osoba bliska pacjenta, który zmarł, może zwolnić lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Od 5 sierpnia 2016 roku zmiany wprowadził znowelizowany Kodeks postępowania karnego. Co to oznacza w praktyce? Z e-booka dowiesz się: kiedy lekarz może ujawnić informacje o stanie zdrowia zmarłego kiedy osoba bliska może sprzeciwić się ujawnieniu tajemnicy o zmarłym pacjencie jak rozumieć definicję (...)

Pakiet drogowy uchwalony – przewoźniku sprawdź, co się za tym kryje

Kategoria: Transport
Data: 2017-08-18 r.
Ocena:

Komisja Europejska przedstawiła zbiór przepisów, których wprowadzenie ma na celu poprawę konkurencyjności, warunków socjalnych pracy kierowców, a także promowanie ekologicznych rozwiązań w transporcie. Najważniejsze zmiany dotyczą przewozów kabotażowych, płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym oraz czasu pracy kierowców.  Przepisy te zaczną obowiązywać w ciągu najbliższych miesięcy, sprawdź jakie zmiany cię czekają!   Z (...)

O co należy zadbać, aby bezpiecznie udzielać świadczeń medycyny estetycznej

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-09-15 r.
Ocena:

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zabiegi estetyczne wzrosła również liczba podmiotów udzielających tego typu świadczeń, w tym gabinetów dentystycznych, które stale poszerzają zakres swoich usług. O czym należy pamiętać, rozpoczynając działalność w tym zakresie, a na co szczególnie zwrócić uwagę jeśli takie usługi już mamy w ofercie.  Z e-booka dowiesz się: Które (...)

Usługi społeczne

W zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Data: 2017-10-11 r.
Ocena:

Co jest a co nie jest usługą społeczną? Krajowy ustawodawca odstąpił od odrębnego wobec przepisów unijnych określania katalogu usług społecznych. Tym samym, nie odnajdziemy takiej spisu w żadnym z aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych. Aby zapoznać się z rodzajem usług objętych przepisami ustawy Pzp należy sięgnąć do dokumentów (...)

Korzystanie z wyszukiwarki Google

Kategoria: Firma
Data: 2017-11-02 r.
Ocena:

Wyszukiwarka internetowa to strona umożliwiająca znalezienie w gąszczu stron WWW potrzebnych informacji. Prawie każdy z nas posługuje wyszukiwarką Google na co dzień – wpisując w pasku wyszukiwania poszukiwane słowo lub frazę, wciskając [Enter] lub klikając Szukaj w Google i przeglądając wyniki wyszukiwania. Lecz na pewno nieraz zdarzyło Ci się, że (...)

Jak podwyższać wynagrodzenie zasadnicze w podmiotach leczniczych

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-11-21 r.
Ocena:

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakłada stopniowy wzrost wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny. Wzrost ten obejmie tych pracowników medycznych, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego.  Z e-booka dowiesz się: jakie grupy pracowników obejmie stopniowy wzrost wynagrodzeń kto ustala sposób podwyższania (...)

Kontrola statutu przedszkola

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-18 r.
Ocena:

Przedszkola miały obowiązek przygotować nowe statuty dostosowane do nowych regulacji prawnych do 30 listopada 2017 r. Za zrealizowanie tego zadania w oznaczonym terminie odpowiedzialny był dyrektor przedszkola.  Jeżeli statut przedszkola nie został dostosowany do nowych przepisów  albo znalazły się w nim zapisy niezgodne z nową ustawą, to dyrektor kierujący placówką, (...)