Tajemnica lekarska po śmierci pacjenta – nowe regulacje

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-07-24 r.
Ocena:

Każda osoba bliska pacjenta, który zmarł, może zwolnić lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Od 5 sierpnia 2016 roku zmiany wprowadził znowelizowany Kodeks postępowania karnego. Co to oznacza w praktyce? Z e-booka dowiesz się: kiedy lekarz może ujawnić informacje o stanie zdrowia zmarłego kiedy osoba bliska może sprzeciwić się ujawnieniu tajemnicy o zmarłym pacjencie jak rozumieć definicję (...)

Jak zorganizować pracę w warunkach pandemii – zalecenia dla pracodawców

Kategoria: BHP
Data: 2020-06-08 r.
Ocena:

Główny Inspektor Pracy wydał 6 maja 2020 r. zalecenia dla pracodawców, których zastosowanie pozwoli zakładom pracy (obecnie prowadzącym działalność głównie na zasadzie pracy zdalnej) na powrót do funkcjonowania jak w stanie sprzed epidemii. To pracodawcy jednak – ostatecznie – będą odpowiedzialni za przygotowanie i przyjęcie konkretnych procedur zapewniających pracownikom optymalne (...)

Jak przeprowadzić analizę ryzyka w przypadku wprowadzenia e-dokumentacji medycznej

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-06-30 r.
Ocena:

Od stycznia 2021 roku prowadzenie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą dokumentacji medycznej zasadniczo powinno mieć miejsce w formie elektronicznej. Ponieważ w takiej dokumentacji przetwarzany jest szereg danych osobowych, przed rozpoczęciem ich przetwarzania w systemie informatycznym niezbędne jest oszacowanie ryzyka. (...)

Pakiet drogowy uchwalony – przewoźniku sprawdź, co się za tym kryje

Kategoria: Transport
Data: 2017-08-18 r.
Ocena:

Komisja Europejska przedstawiła zbiór przepisów, których wprowadzenie ma na celu poprawę konkurencyjności, warunków socjalnych pracy kierowców, a także promowanie ekologicznych rozwiązań w transporcie. Najważniejsze zmiany dotyczą przewozów kabotażowych, płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym oraz czasu pracy kierowców.  Przepisy te zaczną obowiązywać w ciągu najbliższych miesięcy, sprawdź jakie zmiany cię czekają!   Z (...)

Wyższe kwoty wolne od potrąceń z powodu COVID-19. Najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Kadry
Data: 2020-09-15 r.
Ocena:

Od 16 maja 2020 r. kwoty wolne od potrąceń uległy zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Sprawdź najnowsze wyjaśnienia MRPiPS. (...)

Jak przygotować wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Data: 2020-09-16 r.
Ocena:

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku prowadzenia działalności związanej z przetwarzaniem odpadów na drodze odzysku lub unieszkodliwiania. Wytwórca odpadów, który prowadzi przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeśli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. (...)

O co należy zadbać, aby bezpiecznie udzielać świadczeń medycyny estetycznej

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-09-15 r.
Ocena:

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zabiegi estetyczne wzrosła również liczba podmiotów udzielających tego typu świadczeń, w tym gabinetów dentystycznych, które stale poszerzają zakres swoich usług. O czym należy pamiętać, rozpoczynając działalność w tym zakresie, a na co szczególnie zwrócić uwagę jeśli takie usługi już mamy w ofercie.  Z e-booka dowiesz się: Które (...)

COVID w firmie. Instrukcje postępowania dla pracodawcy i pracownika

Kategoria: Kadry
Data: 2020-10-28 r.
Ocena:

E-book zawiera instrukcje postępowania krok po kroku. Jedna służy pracodawcy i opisuje działania, które należy podjąć w firmie, gdy u pracownika wystąpią objawy zakażenia COVID-19. Druga przeznaczona jest dla pracownika z uzasadnionym podejrzeniem zachorowania na koronawirusa. Materiał opracowany przez prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy, w szczególności w zagadnieniach związanych (...)

Usługi społeczne

W zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Data: 2017-10-11 r.
Ocena:

Co jest a co nie jest usługą społeczną? Krajowy ustawodawca odstąpił od odrębnego wobec przepisów unijnych określania katalogu usług społecznych. Tym samym, nie odnajdziemy takiej spisu w żadnym z aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych. Aby zapoznać się z rodzajem usług objętych przepisami ustawy Pzp należy sięgnąć do dokumentów (...)

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

Data: 2020-12-09 r.
Ocena:

Masz pytania dotyczące BDO? Poznaj przykładowe pytania (i odpowiedzi na nie) jakie zdarzają się w trakcie użytkowania bazy. Czy wytwórca odpadów, który sam je przewozi do własnego punktu, musi wystawić KPO? Czy można odwołać się od kary za brak BDO? Numer BDO kontrahenta – czy musi się pojawić w dokumentacji? Czy można poprawić KPO (...)