Korzystanie z wyszukiwarki Google

Kategoria: Firma
Data: 2017-11-02 r.
Ocena:

Wyszukiwarka internetowa to strona umożliwiająca znalezienie w gąszczu stron WWW potrzebnych informacji. Prawie każdy z nas posługuje wyszukiwarką Google na co dzień – wpisując w pasku wyszukiwania poszukiwane słowo lub frazę, wciskając [Enter] lub klikając Szukaj w Google i przeglądając wyniki wyszukiwania. Lecz na pewno nieraz zdarzyło Ci się, że (...)

Ozonowanie pomieszczeń w placówce medycznej i samochodów w dobie COVID-19 – zasady i gotowa procedura

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-01-12 r.
Ocena:

W obecnej sytuacji epidemicznej i szybkim szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 możesz stosować procedurę dezynfekcji pomieszczeń ozonem, jednak wyłącznie w warunkach rygorystycznej kontroli i nadzorowania tego procesu. Konieczne przy tym jest zastosowanie odpowiedniej dawki ozonu. (...)

Ważne zmiany we wskazówkach metodycznych dotyczących badań profilaktycznych pracowników

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-01-13 r.
Ocena:

Obowiązują już nowe wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Ze względu na fakt, że lekarze medycyny pracy są przygotowani do samodzielnej oceny podstawowych parametrów objętych badaniami lekarzy specjalistów, co wynika ze zmienionego kilka lat temu programu specjalizacji w zakresie medycyny pracy, zrezygnowano w tym zakresie z obligatoryjnych konsultacji (...)

Zmiany w dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r.

6 kluczowych wskazówek
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-03-01 r.
Ocena:

W myśl nowego rozporządzenia o dokumentacji medycznej za podstawową uznano postać elektroniczną dokumentacji medycznej. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej od 1 stycznia 2021 r. jest możliwe tylko dwóch określonych sytuacjach – gdy przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. Zapoznaj się z najważniejszymi (...)

Jak podwyższać wynagrodzenie zasadnicze w podmiotach leczniczych

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-11-21 r.
Ocena:

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakłada stopniowy wzrost wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny. Wzrost ten obejmie tych pracowników medycznych, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego.  Z e-booka dowiesz się: jakie grupy pracowników obejmie stopniowy wzrost wynagrodzeń kto ustala sposób podwyższania (...)

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

Data: 2021-03-25 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2021 obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Dowiedz się, czy jako wytwórca odpadów również musisz stosować się do jego zapisów. (...)

Prewencja COVID-19 w ramach szkoleń bhp

Kategoria: BHP
Data: 2021-04-01 r.
Ocena:

Szkolenia bhp powinny zapewnić ich uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy, oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Powyższa zasada wynikająca z rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp oznacza, że w ramach szkoleń bhp niezbędne jest uwzględnienie (...)

Kontrola statutu przedszkola

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-18 r.
Ocena:

Przedszkola miały obowiązek przygotować nowe statuty dostosowane do nowych regulacji prawnych do 30 listopada 2017 r. Za zrealizowanie tego zadania w oznaczonym terminie odpowiedzialny był dyrektor przedszkola.  Jeżeli statut przedszkola nie został dostosowany do nowych przepisów  albo znalazły się w nim zapisy niezgodne z nową ustawą, to dyrektor kierujący placówką, (...)

Zatrudnianie kierowców z Ukrainy, Białorusi i Rosji Nowe zasady od 1 stycznia 2018 r.

Kategoria: Transport
Data: 2018-02-08 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zatrudnianie na terenie Polski cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Zmiany są bardzo duże! Sprawdź, jak możesz zatrudnić kierowcę cudzoziemca według nowych przepisów: Jak długo będą ważne dotychczas wydane zezwolenia? Jakie nowe typy zezwoleń na pracę zostały wprowadzone? Które rodzaje prac są uważane za (...)

Dofinansowanie na projekty nieinfrastrukturalne

Czy potrzebne jest zaświadczenie o wpływie na ochronę środowiska?
Kategoria: Firma
Data: 2018-03-10 r.
Ocena:

W przypadku inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych, które w całości stanowią projekt nieinfrastrukturalny nie jest wymagane zaświadczenie Natura 2000. Jest to ustalone wytycznymi ministerstwa infrastruktury i rozwoju Należy jednak mieć na uwadze, że w niektórych regionalnych programach operacyjnych dokumentacja konkursowa może przewidywać inne wymagania. Sięgnij po poradnik i przeczytaj, w jakich (...)