Wydawanie leków w praktyce – wskazówki dla farmaceutów

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-08-25 r.
Ocena:

Wydawanie leków w praktyce – wskazówki dla farmaceutów Realizacja recept prze farmaceutów to wielka odpowiedzialność, zarówno pod względem medycznym, jak i finansowym, ponieważ ewentualne błędy skutkują wysokimi karami. Dlatego tak istotne jest, aby proces ten przebiegał prawidłowo, zgodnie z przepisami, wytycznymi NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia. Sprawdź, jak nie popełnić błędów, które (...)

Apteki - zasady realizacji recepty weterynaryjnej

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-08-25 r.
Ocena:

Lekarz weterynarii w sytuacji, kiedy brak jest preparatu leczniczego, weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu, ma możliwość wystawienia recepty na produkty lecznicze lub leki recepturowe, które przeznaczone są dla ludzi, a mogą być stosowane w terapii zwierząt. Dokument taki nosi nazwę recepty weterynaryjnej. Jak w praktyce realizować takie recepty w aptekach? Dowiedz (...)

Koronawirus - bezpieczeństwo personelu apteki a obowiązek pracodawcy

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-04-02 r.
Ocena:

Obecna sytuacja związana z pandemią nakłada nowe obowiązki na właścicieli aptek. Poznać jakie obowiązki ma właściciel apteki w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w aptece w związku z koronawirusem. Z publikacji dowiesz się: • jakie obowiązki ma pracodawca, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu apteki • jak wdrożyć procedury gwarantujące bezpieczeństwo personelu • jakie (...)

3 sprawdzone sposoby, jak wyjaśnić pacjentom podniesienie cen usług w gabinecie stomatologicznym

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-06-30 r.
Ocena:

Gabinety stomatologiczne wracają do normalnej pracy. Trzeba jednak pamiętać, że na kierowniku spoczywa obowiązek prowadzenia wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego, w tym odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach zarządzanej placówki. Sposób, w jaki kierownicy podmiotów leczniczych będą wywiązywać się z nałożonych na nich obowiązków, będzie (...)

Jak przygotować dobrej jakości biznesplan w ramach PROW i innych programów

Kategoria: Firma
Data: 2020-09-15 r.
Ocena:

Rolnicy mogą liczyć na pomoc finansową w ramach różnych programów, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW). Każdy schemat pomocowy charakteryzują różne kryteria, jakie należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Kluczowym elementem jest jednak przejrzysty biznesplan. Jak go napisać? (...)

Wyższe kwoty wolne od potrąceń z powodu COVID-19. Najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Kadry
Data: 2020-09-15 r.
Ocena:

Od 16 maja 2020 r. kwoty wolne od potrąceń uległy zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Sprawdź najnowsze wyjaśnienia MRPiPS. (...)

Jak przygotować wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Data: 2020-09-16 r.
Ocena:

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku prowadzenia działalności związanej z przetwarzaniem odpadów na drodze odzysku lub unieszkodliwiania. Wytwórca odpadów, który prowadzi przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeśli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. (...)

Od 1 czerwca kary NFZ także wskutek czynności weryfikacyjnych

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2019-06-24 r.
Ocena:

Od 1 czerwca NFZ może nakładać kary nie tylko podczas kontroli, ale też wskutek czynności weryfikacyjnych  Nałożenie kary administracyjnej przez NFZ może być poprzedzone nie tylko kontrolą, ale też czynnościami weryfikacyjnymi. W razie stwierdzenia nieprawidłowości kara wyniesie równowartość kwoty refundacji.  Sprawdź, co się zmieniło w zakresie kontroli ordynacji lekarskiej. Z e-booka (...)

Czy przestój wpływa na podstawę zasiłkową?

Kategoria: Kadry
Data: 2020-09-14 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: Jakie są zasady, jeżeli  wynagrodzenie za przestój pracodawca wypłacił pracownikowi za cały miesiąc kalendarzowy niewykonywania pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy? Jaskie zasady należy zastosować, w przypadku gdy za część miesiąca pracownik otrzymał wynagrodzenie za świadczoną pracę, a za część miesiąca wynagrodzenie za przestój? Jak postąpić, jeżeli w (...)

W jaki sposób COVID-19 wpłynął na podstawę wymiaru zasiłków?

Kategoria: Kadry
Data: 2020-09-15 r.
Ocena:

W jaki sposób COVID-19 wpłynął na podstawę wymiaru zasiłków? Sprawdź, jak wypłata wynagrodzenia postojowego wpłynęło na podstawę wymiaru zasiłków dla pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców. Przekonaj się, czy obecnie podstawę wymiaru świadczenia, do którego prawo powstało w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy albo w miesiącach poprzedzających, stanowi wynagrodzenie po (...)