Potrącenia z pensji pracownika

Tylko do określonej kwoty
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2018-05-10 r.
Ocena:

Wynagrodzenie za pracę jest w sposób szczególny chronione przed potrąceniami. Zajęciu może podlegać wyłącznie wynagrodzenie netto i tylko w ściśle określonych przypadkach. Pracodawca może potrącać bez zgody pracownika tylko należności wymienione w art. 87 § 1 Kodeksu pracy. Poznaj szczegóły. (...)

3 kluczowe zmiany dla podmiotów leczniczych od 1 stycznia 2016 r.

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2016-01-22 r.
Ocena:

Podmioty lecznicze od 1 stycznia 2016 r. będą musiały wdrożyć kilka istotnych zmian związanych z przepisami, które wchodzą w życie.   Z e-booka dowiesz się: jakie uprawnienia zyskały pielęgniarki i położne na które leki i badania wystawią recepty  jakie formy e-zwolnień będą obowiązujące jak wystawić zwolnienie, kiedy lekarz nie będzie miał dostępu do Internetu jakie nowe terminy (...)

Akta osobowe - oryginały czy odpisy

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-25 r.
Ocena:

Obowiązujące obecnie przepisy o aktach osobowych stanowią, że kserokopie dokumentów dostarczanych przez pracownika poświadczamy za zgodność „z dostarczonym dokumentem”, a nie jak kiedyś „z oryginałem”. Co to w praktyce oznacza? I jak reagować, gdy pracownik dostarczy nam dokument, który powinien był dostarczyć już dawno? (...)

JAKIE ZAPISY POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ W REGULAMINIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZWIĄZKU Z RODO

Kategoria:
Data: 2019-06-26 r.
Ocena:

Biblioteka szkolna powinna wypełniać wobec swoich czytelników obowiązki przewidziane przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Jednym z nich jest przekazanie osobom, których dane są przetwarzane, stosownych informacji wymaganych przepisami. Informacje te należy umieścić w ramach lub obok regulaminu biblioteki. Sprawdź, jak powinny w praktyce wyglądać przejrzyście sformułowane zapisy związane z przetwarzaniem danych osobowych. (...)

Transport do 3,5 t - najtrudniejsze przypadki czasu pracy kierowców

Przepisy o których mogłeś nie wiedzieć!
Kategoria: Transport
Data: 2018-12-04 r.
Ocena:

Zasady transportu drogowego dla pojazdów poniżej 3,5 t DMC tylko z pozoru są łatwiejszy. Tutaj również obowiązują przepisy, których trzeba przestrzegać, jednak inne niż dla floty ciężkiej. Dlatego musisz być czujny i uważać, aby nie popełnić błędów i nie narazić się na kary. Przykładowo kierowca pojazdu do przewozu rzeczy, którego (...)

NGO może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej

Kategoria: NGO
Data: 2015-12-01 r.
Ocena:

W tym e-booku przeczytasz na temat: Jakie są warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej? Jak rozliczyć ulgę? Dlaczego zwrot ulgi nie wpływa na podatek dochodowy? Jak zaewidencjonować kwotę ulgi na zakup kasy rejestrującej? (...)

Zmiany w VAT w 2015 r. - reverse chargé

Rozliczanie VAT w systemie reverse chargé
Kategoria: Podatki
Data: 2015-06-02 r.
Ocena:

Nowelizacja ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2015 r., rozszerza listę towarów wymienionych w załączniku nr 11. Ich dostawa podlega rozliczeniu przez nabywcę w ramach mechanizmu odwrotnego poboru (reverse chargé). W konsekwencji to Ty jako kupujący masz obowiązek rozliczenia VAT! Nowelizacja ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 (...)

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. – kto sporządzi je w formie uproszczonej
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-03 r.
Ocena:

Jednostki, które nie przekroczyły przez dwa ostatnie lata określonej wartości posiadanych aktywów i przychodów oraz wielkości zatrudnienia mogą sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe. Z tego bezpłatnego poradnika dowiesz się m.in.: Kto sporządzi uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r.? Jaki jest zakres prezentowanych informacji w bilansie i rachunku zysków i strat? Jak stosować uproszczenia w zakresie (...)

Elektroniczna recepta

jak ją realizować krok po kroku
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2019-10-04 r.
Ocena:

E-recepta zaczęła obowiązywać od 2019 roku – pacjenci mają możliwość wykupienia elektronicznych recept już we wszystkich aptekach. E-recepta, podobnie jak e-zwolnienia i e-skierowania, jest częścią większego programu cyfryzacji. Sprawdź, jak należy poprawnie realizować recepty w postaci elektronicznej. (...)

Przepisy na czas epidemii ważne dla elektryków

Data: 2020-10-15 r.
Ocena:

Epidemia COVID-19 doprowadziła do zmiany terminów realizacji niektórych obowiązków elektryków oraz ich zleceniodawców, czy pracodawców. W ebooku przedstawiamy te, które wiążą się bezpośrednio z wykonywaniem pracy przez elektryka. (...)