Otwarcie ksiąg rachunkowych

Rozpoczęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Z e-booka dowiesz się: Kiedy należy otworzyć księgi rachunkowe? Jak określić zasady rachunkowości, którymi będzie kierować się jednostka? Jak utworzyć zakładowy plan kont? Na jakie koszty zwrócić szczególną uwagę przechodząc z PKPiR na pełną księgowość? Rozpoczynając prowadzenie ksiąg rachunkowych, należy przeprowadzić wiele czynności, dzięki którym prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości będzie (...)

Potrzeby logistyczne w firmie

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie logistyki i magazynowania
Kategoria: Firma
Data: 2015-03-09 r.
Ocena:

Aby prawidłowo wskazać obszary działalności, które korzystniej będzie realizować za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy, należy przede wszystkim precyzyjnie określić podstawowe pole działalności firmy, pozwalające na osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku. Jak to zrobić, dowiesz się z tego e-booka. W raporcie przeczytasz: Jaka jest identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie logistyki i magazynowania? Jak skalkulować koszty? Co (...)

Rozliczanie kosztów firmowego auta

Rozliczanie kosztów samochodu służbowego w firmie
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

W bezpłatnym e-booku przeczytasz o: rozliczaniu kosztów związanych z eksploatacją służbowych aut, ewidencji wydatków związanych z firmowym samochodem, metodach i stawkach amortyzacji aut, rozliczeniu kosztów ubezpieczenia pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Specyfika użytkowania aut oraz pełnione funkcje powodują, że samochód osobowy służyć może równocześnie do osobistych potrzeb podatników, jak i celów biznesowych. Mając tego (...)

Różnice inwentaryzacyjne

Jak bezbłędnie rozliczyć różnice inwentaryzacyjne
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Rozliczenie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych jest ostatnim etapem inwentaryzacji. W ramach tego etapu dokonuje się ustalenia, wyceny, wyjaśnienia i zaksięgowania skutków inwentaryzacji. W celu wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych przeprowadza się postępowanie wyjaśniające. Polega ono na uzyskaniu pisemnych wyjaśnień od osób materialnie odpowiedzialnych za dane składniki majątku i zweryfikowaniu tych wyjaśnień. Warto wiedzieć, jak (...)

Spis z natury

Spis z natury jest warunkiem zamknięcia PKPiR
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Z bezpłatnego e-booka dowiesz się: Co powinien zawierać spis z natury? Jak i do kiedy należy przeprowadzić wycenę rzeczy objętych spisem? Jak ująć w PKPiR remanent początkowy? Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzić spis z natury na koniec roku podatkowego. Spis ten powinien obejmować towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe oraz pomocnicze, produkcję (...)

Spis z natury w firmie

Uniknij błędów przeprowadzając spis z natury w swojej firmie
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Dokumentem uzupełniającym do zarządzenia w sprawie inwentaryzacji wydawanym przez kierownika jednostki jest harmonogram inwentaryzacji. Ustalony plan inwentaryzacji zapewnia jakość i skuteczność inwentaryzacji w określonych z góry terminach i umożliwia sporządzenie sprawozdania finansowego w wyznaczonym ustawowo czasie. Warto wiedzieć, jak skutecznie przygotować się do inwentaryzacji by uniknąć błędów podczas jej przebiegu. Pobierz (...)

Windykacja

Przedsiębiorca ma prawo ubiegać się od dłużnika ryczałtowych kosztów windykacji
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Od 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Daje ona możliwość uzyskania na podstawie określonych dokumentów nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, a więc silniejszym dla wierzyciela i dającym większe możliwości niż nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Z tego bezpłatnego poradnika dowiesz się m.in.: sposobie windykacji należności dokumentacji opłat (...)

Cele charytatywne

Wydatki na cele charytatywne
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Z bezpłatnego e-booka dowiesz się : Jakie wydatki na cele charytatywne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Które z wydatków wpłyną na wynik naszego rozliczenia rocznego? Jak rozliczyć zakup przedmiotu na aukcji charytatywnej? Koniec roku i początek następnego to czas, w którym wiele osób i instytucji podejmuje działania o charakterze dobroczynnym. Sprzyja temu atmosfera (...)

Wydatki strukturalne w oświacie

Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się: Które z wydatków charakterystycznych dla szkół należy zaliczyć do strukturalnych; Jak poprawnie wypełnić sprawozdanie Rb-WSa w programie księgowym; Do którego kodu zaliczyć wydatki na opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów. Klasyfikując dane wydatki jako strukturalne, należy pamiętać, że mogą to być wyłącznie środki pochodzące z budżetów krajowych. Mogą być nimi (...)

Wynagrodzenia z przełomu roku

Jak rozliczyć w księgach wynagrodzenia z przełomu roku
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Wynagrodzenia w księgach rachunkowych należy ujmować jako koszty działalności operacyjnej okresu, w którym pracownicy nabyli prawo do tych wynagrodzeń. Pod względem podatkowym sytuacja nieco się komplikuje. Z tego bezpłatnego poradnika dowiesz się m.in.: Jak rozliczyć wynagrodzenia na przełomie roku przedstawione w formie praktycznych przykładów? W kosztach, którego roku należy uwzględnić wynagrodzenia za grudzień? W (...)

Array ( [order] => title [page] => 10 )
Array ( [order] => title [page] => 10 )

Array ( [order] => title [page] => 10 )