Rolniczy handel detaliczny i sprzedaż bezpośrednia – jak właściwie prowadzić dokumentację

Kategoria: Firma
Data: 2020-03-03 r.
Ocena:

Prowadzenie RHD zmusza rolnika do zgromadzenia wielu dokumentów. Są one niezbędne dla wszelkich kontroli, a ich brak – zagrożony karami. Co wchodzi w skład takiej dokumentacji? (...)

Będzie coraz mniej wody!

Jak zatem ściółka wpływa na zawartość wody w glebie
Kategoria: Firma
Data: 2020-02-28 r.
Ocena:

Łacińska sentencja – Verba docent, eksempla trahunt – mówi, że słowa uczą, ale czyny pociągają. To doskonale obrazuje treść tego e-booka. Kwestie ochrony wody w glebie, to słowa, pomysły wynikające z wiedzy i doświadczenia. W tym artykule pokazane zostaną „czyny”, czyli, różnice, efekty tych działań i realne korzyści. Nic tak (...)

Jaka powinna być opłata za zwykłe korzystanie z wody

Kategoria: Firma
Data: 2020-02-28 r.
Ocena:

W ebooku przedstawiamy odpowiedź naszego eksperta na pytanie Czytelnika w sprawie opłaty za zwykłe korzystanie z wody. Wątpliwości wzbudza pkt 39oświadczenia dotyczącego usług wodnych. Iga Wall-Majcher prawnik, PGM Kancelaria adwokacka (...)

Kiedy rolnik nie będzie płacił składek na ubezpieczenie społeczne

Kategoria: Firma
Data: 2020-02-28 r.
Ocena:

W ebooku przedstawiamy odpowiedź naszego eksperta na pytanie Czytelnika dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne. Chodzi o sytuację, w której rolnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Piotr Szulczewski ekspert podatkowy PIT.pl (...)

Rolnik w sądzie: Nie każdy wypadek jest wypadkiem przy pracy rolniczej

Kategoria: Firma
Data: 2020-02-27 r.
Ocena:

Rolnik w sądzie: Nie każdy wypadek jest wypadkiem przy pracy rolniczej Większość wypadków na terenie gospodarstw rolnych zostaje uznana za wypadki przy pracy rolniczej i podlega ochronie ubezpieczeniowej. Jeżeli jednak KRUS stwierdzi brak związku zdarzenia z działalnością rolniczą – nie wypłaci Ci odszkodowania. Sprawdź, jakie kryteria musi spełniać zdarzenie, by zostało (...)

Skuteczny sposób na odstąpienie od niekorzystnej umowy

Kategoria: Firma
Data: 2020-02-27 r.
Ocena:

W ebooku przedstawiamy odpowiedź naszego eksperta na pytanie Czytelnika dotyczące odstąpienia od umowy. Chodzi o sytuację, w której rolnik zawarł umowę kilka lat temu. W tamtym czasie była bardzo korzystna. Obecnie chce się z tej umowy wycofać. Co może zrobić? Katarzyna Borkowska radca prawny (...)

Jak właściwie wypełnić kartę oceny pacjenta

któremu zlecasz długoterminową domową opiekę pielęgniarki
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-02-26 r.
Ocena:

Jeżeli pacjent nie jest objęty opieką przez hospicjum domowe czy inny zakład opiekuńczy, lekarz może mu zlecić długoterminową opiekę domową pielęgniarki. Sprawdź, jak wypełnić Kartę oceny pacjenta do objęcia lub objętego długoterminową domową opieką pielęgniarską, aby mieć pewność, że wpisałeś wszystkie niezbędne informacje. (...)

Akta osobowe - oryginały czy odpisy

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-25 r.
Ocena:

Obowiązujące obecnie przepisy o aktach osobowych stanowią, że kserokopie dokumentów dostarczanych przez pracownika poświadczamy za zgodność „z dostarczonym dokumentem”, a nie jak kiedyś „z oryginałem”. Co to w praktyce oznacza? I jak reagować, gdy pracownik dostarczy nam dokument, który powinien był dostarczyć już dawno? (...)

Świadectwo pracy 2020 - co się zmieniło w ostatnim czasie?

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-25 r.
Ocena:

Mamy bardzo duże zmiany w zakresie wydawania kopii świadectwa pracy. W zakresie wzoru świadectwa pracy już mniejsze, ale również bardzo istotne. Sprawdź. (...)

Zmiany Kodeksu pracy wprowadzane w 2020 roku

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-21 r.
Ocena:

Jedną z najważniejszych zmian kodeksowych było w ostatnim czasie skrócenie okresu przechowywania akt osobowych oraz możliwość przejścia na elektroniczną formę prowadzenia akt. Wobec wielu niejasności kluczowe są stanowiska ministerstwa pracy w tym zakresie. (...)