Umowa o zamówienie publiczne

Jak przygotować umowę o zamówienie publiczne
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W poradniku znajdziesz: Definicję terminu standstill, Informacje o zawężeniu umowy, Możliwości rozwiązania umowy z wykonawcą, Poznasz możliwy czas trwania kontraktu o zamówienie publiczne. Świadomość tego jakie elementy powinna zawierać umowa a także znajomość sposobów jej rozwiązywania jest niezbędna. Bez takiej wiedzy trudno o udaną współpracę między zamawiającym a wykonawcą. Tym bardziej, że idealna sytuacja równowagi (...)

Ulga na zakup kasy fiskalnej przez NGO

NGO może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej
Kategoria: Podatki
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W e-booku przeczytasz na temat: Jakie są warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej? Jak rozliczyć ulgę? Dlaczego zwrot ulgi nie wpływa na podatek dochodowy? Jak zaewidencjonować kwotę ulgi na zakup kasy rejestrującej? Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z obowiązkiem tym (...)

Szkody powstałe w mieniu jednostki budżetowej

Ewidencja księgowa szkód w mieniu jednostki budżetowej
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Z poradnika dowiesz się: Która z form rozliczenia szkody komunikacyjnej jest najbardziej optymalna w JSFP? Jak poprawnie zaksięgować kosztorysowe rozliczenie szkody? Jak poprawnie zaksięgować bezgotówkowe rozliczenie szkody? To jaką formę rozliczenia szkody komunikacyjnej jednostka powinna wybrać dla potrzeb rozliczenia szkody komunikacyjnej (kosztorysową czy bezgotówkową), zależy przede wszystkim od tego, czy jednostka ma zabezpieczone środki (...)

Rozliczenia projektów unijnych

Rozliczenia w księgach rachunkowych zwrotu dotacji unijnych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W publikacji znajdziesz: Sposoby rozliczenia w księgach rachunkowych zwrotu dotacji w zależności od rodzaju; Informacje, jak prawidłowo zaksięgować wkład niepieniężny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej; Opisane sytuacje, kiedy możliwe jest odliczenie podatku VAT od czynności opodatkowanych; Rozróżnienie w księgach rachunkowych wydatków bieżących projektu inwestycyjnego od wydatków zwiększających wartość inwestycji. Pozytywne rozpatrzenie (...)

Rozliczenie pracowniczych kas pożyczkowych w jednostkach publicznych

Ewidencja księgowa operacji kas zapomogowo pożyczkowych w jednostkach publicznych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W poradniku znajdziesz: Informacje na temat organizacji kas zapomogowo-pożyczkowych w JSFP Omówienie zasad prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej kasy Przykładowy statut pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej W zakładach pracy mogą działać tzw. kasy zapomogowo-pożyczkowe, które są formą wzajemnej pomocy materialnej pracowników. Ich podstawową funkcją jest udzielanie swoim członkom niskooprocentowanych pożyczek. Ewidencja operacji dotyczących wpływu i wypływu środków następuje (...)

Przekształcenie oddziałów przedszkolnych

Kolejne wydatki dla samorządów
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W poradniku znajdziesz: Główne założenia ustawy w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole Informacje na temat działań w związku z przekształceniem oddziałów przedszkolnych Dane na temat wielkości wydatków, jakie poniosą jednostki przekształcające odziały Do września 2016 roku organy prowadzące przedszkola powstałe w wyniku przekształcenia oddziału zorganizowanego przy (...)

Umowa o zamówienie publiczne – orzecznictwo KIO

Umowa o zamówienie publiczne – wyroki Krajowej Izby Odwoławczej
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W raporcie znajdziesz tezowane wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczące umowy o zamówienie, poruszające m.in.: Zmniejszenia zakresu umowy Uwzględnienia interesów wykonawców w treści umowy Opóźnienia prac budowlanych, które nie zawsze stanowią zwłokę Skonstruowania umowy ramowej Wykonania usług na odpowiednim poziomie Od tego, w jaki sposób będzie układała się współpraca między zamawiającym a wykonawcą w dużej mierze zależy (...)

Budżetowe pogotowie rachunkowe

Przykłady ewidencji księgowej
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Dzięki publikacji dowiesz się: Jak księgować notę odsetkową wystawioną przez jednostkę budżetową? Jak w JSFP poprawnie rozliczyć koszty naprawy uszkodzonego pojazdu? W jaki sposób zewidencjonować zwrot VAT za poprzedni okres rozliczeniowy? Specyfika zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych występujących w jednostkach publicznych powoduje, że przedstawiciele służb finansowo-księgowych tego rodzaju podmiotów muszą bazować na niezliczonej ilości przepisów (...)

Opłaty śmieciowe

Nowe zasady egzekucji opłat śmieciowych 2015
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny raport i dowiedz się: Jakie obowiązki będą miały gminy w związku z nowelizacją ustawy śmieciowej. Co powinny zrobić gminy chcące nadal pobierać opłaty śmieciowe. Jak w praktyce stosować przepisy przejściowe zawarte w nowelizowanej ustawie. (...)

Odwołanie do KIO

Jak walczyć o swoje prawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Z bezpłatnego raportu dowiesz się m.in.: w jakich terminach należy składać poszczególne środki ochrony prawnej, jakie są koszty każdej z wymienionych możliwości podważania decyzji zamawiającego, jak w praktyce przygotować odwołanie oraz informację o niezgodnej z przepisami prawa czynności zamawiającego. Każdy zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest związany przepisami ustawy z 29 stycznia (...)

Array ( [page] => 63 )
Array ( [page] => 63 )

Array ( [page] => 63 )