Co jest przedmiotem działalności Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 15-07-2012 r.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych są specjalnie powołanymi podmiotami do tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, które następnie lokują na rynku kapitał powierzony przez klientów. Oczywiście TFI muszą mieć zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie tego typu działalności.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych działają w formie spółek akcyjnych. Podlegają także rygorystycznym przepisom i obowiązkom w zakresie ustaw i przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

Działalność TFI reguluje jednak przede wszystkim ustawa o funduszach inwestycyjnych, która ściśle określa ich kompetencje. Dzięki temu klienci, nabywający jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, mają zapewniony bezpieczny i przejrzysty obrót, bez obaw o możliwość jakiegokolwiek działania niezgodnego z przepisami i rynkowymi procedurami.

Pierwszym elementem, na który warto tutaj zwrócić uwagę jest wspomniane już wcześniej prawo do tworzenia i zarządzania funduszami oraz reprezentowania funduszy wobec osób trzecich. W tym zakresie mieści się np. sprzedaż na rynku jednostek uczestnictwa, ale także ich odkupywanie i umarzanie.

Rola TFI polega również na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi, w skład których wchodzą różnego rodzaju instrumenty finansowe. Ma to bardzo ważne znaczenie, szczególnie dla klientów wybierających określoną strategię inwestycyjną, która jest później podstawą dla lokowanych przez siebie zasobów gotówkowych.

 

Nie można tutaj również zapominać o działalności polegającej na doradztwie inwestycyjnym. Oczywiście ten element obwarowany jest koniecznością uzyskania odpowiedniej zgody organów nadzorczych i kontrolnych nad TFI.

Zgodnie z przepisami ustawy, podmioty tego typu mogą również pośredniczyć w zbywaniu oraz odkupywaniu jednostek uczestnictwa utworzonych przez inne Towarzystwa. Przy spełnieniu określonych kryteriów, są również w stanie pełnić funkcję przedstawiciela funduszy zagranicznych.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24651 )
Array ( [docId] => 24651 )