Wszystkie artykuły

  Fundusze 04.09.2012
  Idea TFI: klienci bez wypłat, portfel na sprzedaż
  Inwestycje na rynku funduszy i zakup jednostek uczestnictwa w okresie globalnego kryzysu finansowego również obarczone są ryzykiem, podobnie jak ma to miejsce w segmencie akcyjnym. Lokując kapitał musimy więc dokładnie prześwietlić strategię inwestycyjną funduszu, poziom akceptowanego przez zarządzających ryzyka i w końcu skład samego portfela oraz znajdujących się w nim aktywów. ...

  Fundusze 03.09.2012
  Fundusze inwestycyjne zyskają na nowych przepisach
  Przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych ma na celu przede wszystkim wzmocnienie tego segmentu usług zarówno na krajowym, jak i zagranicznym rynku. Dzięki nowym regulacjom, które wynikają z obowiązku dostosowania rodzimych przepisów do unijnych dyrektyw, TFI będą mogły m.in. ograniczyć koszty prowadzonej działalności. Zmiany mają bardzo ważne znaczenie ...

  Fundusze 02.08.2012
  Ryzyko nieterminowej wypłaty środków i błędnego wyboru funduszu
  Każdy nabywca jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych musi się liczyć z tym, że moment umorzenia lokaty nie będzie się pokrywał się terminem wypłaty środków przez TFI. Rozczarowaniem dla uczestnika funduszu może być także błędny wybór portfela, który nie przyniesie oczekiwanych zysków lub stanie się przyczyną poważnych strat. Dlatego tak istotnym elementem przy podejmowaniu ...

  Fundusze 02.08.2012
  Obciążenia podatkowe w przypadku inwestowania z TFI
  Podobnie, jak ma to miejsce przy innych tego typu inwestycjach na rynku kapitałowym, zakup i późniejsze umorzenie jednostek uczestnictwa lub sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych wiąże się z koniecznością odprowadzenia 19-proc. podatku od osiągniętego zysku. Mamy tutaj jednak dwie możliwości odprowadzenia podatku. Pierwszy wariant występuje w sytuacji, kiedy lokujemy kapitał w jednostki ...

  Fundusze 02.08.2012
  Instrumenty dłużne i pochodne jako element ryzyka w inwestycjach TFI
  Lokowanie kapitału zarówno w instrumenty dłużne, jak też pochodne wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka. Wydawać by się mogło, że pierwsza kategoria – z racji swojego bezpiecznego charakteru – nie powinna być obciążona jakimkolwiek ryzykiem. Tak jednak w rzeczywistości nie jest. W przypadku inwestowania funduszy na rynku instrumentów dłużnych jednym z podstawowych czynników ...

  Fundusze 02.08.2012
  TFI: Ryzyko płynące z gospodarki i inwestycji zagranicznych
  Pamiętajmy, że otoczenie gospodarcze funduszy, które lokują na rynku nasz kapitał, podlega ciągłym zmianom. Dotyczy to zarówno sfery finansów w ujęciu całego państwa i powiązań kapitałowych z innymi krajami, ale także relacji gospodarczych w odniesieniu do małych i średnich firm czy też wielkich, prywatnych korporacji. Przepływ pieniądza i jego znaczenie dla poszczególnych podmiotów, ...

  Fundusze 02.08.2012
  Przepisy unijne, które chronią klientów TFI
  W przypadku ochrony klientów funduszy inwestycyjnych szczególną rolę odgrywają przepisy unijnej dyrektywy MiFiD. Chodzi tutaj o dopasowanie oferty produktowej, a także prowadzenie działalności inwestycyjnej przez poszczególne TFI zgodnie z najlepiej pojętym interesem uczestników rynku. W ramach dyrektywy MiFiD (Markets in Financial Instruments Directive), Towarzystwa mają obowiązek identyfikacji ...

  Fundusze 02.08.2012
  Warto monitorować kierunki działania i decyzje TFI
  Zakup jednostek uczestnictwa wiąże się z koniecznością dokładnego śledzenia bieżących decyzji inwestycyjnych, jakie są podejmowane przez zarządzających funduszami. Na podstawie tych informacji można w miarę trafnie ocenić, czy wdrożona przez TFI strategia przynosi oczekiwane rezultaty.Oprócz wnikliwej oceny wyników finansowych osiąganych przez fundusz, którego jednostki uczestnictwa ...

  Fundusze 02.08.2012
  Skutki likwidacji funduszu inwestycyjnego dla uczestników rynku
  Nabywając jednostki funduszy inwestycyjnych, musimy się liczyć z różnymi, bardzo nieoczekiwanymi sytuacjami na rynku, na które nie będziemy mieli żadnego wpływu. Jedną z nich jest likwidacja funduszu i jego rozwiązanie przez TFI. To dosyć niecodzienny przypadek, który może mieć przykre konsekwencje dla inwestorów. Do likwidacji portfela może dojść w sytuacji, kiedy np. depozytariusz ...

  Fundusze 02.08.2012
  TFI: Opłaty i prowizje obniżą stopę zwrotu z inwestycji
  Rynek podlega często gwałtownym zmianom nastrojów, a co za tym idzie również niespodziewanym wahaniom wycen jednostek. Przy planowaniu inwestycji, musimy być w każdej sytuacji przygotowani na czarny scenariusz. Warto także pamiętać, że przy szacowaniu przyszłych zysków, trzeba pamiętać o prowizjach i podatku od zysków kapitałowych.Podstawowy element ryzyka wynika tutaj właśnie z ...