Wszystkie artykuły

  Fundusze 02.08.2012
  Jak składać dyspozycje nabycia i umorzenia jednostek TFI
  W celu dokonania inwestycji w jednostki uczestnictwa lub umorzenia posiadanych już udziałów, możemy skorzystać z kilku opcji, jakie zapewniają nam Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Oprócz osobistej wizyty w punkcie obsługi klienta, dyspozycje są przyjmowane także drogą pocztową oraz za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji. O ile uruchomienie rejestru, a więc pierwsze ...

  Fundusze 02.08.2012
  Jak zostać uczestnikiem funduszu inwestycyjnego
  Po przeanalizowaniu strategii i wyborze odpowiedniego funduszu, należy przystąpić do zakupu jednostek uczestnictwa. Procedura wygląda tutaj bardzo podobnie, jak w przypadku indywidualnego nabycia instrumentów finansowych, np. akcji. Zapisy na określone jednostki nie wymagają jednak konieczności otwarcia rachunku inwestycyjnego. Pierwszy krok to wypełnienie odpowiedniego formularza, na którym ...

  Fundusze 30.07.2012
  Przewaga inwestycji w fundusze nad indywidualnym lokowaniem kapitału
  Oprócz zdecydowanie większych możliwości negocjowania opłat i prowizji od nabywanych papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne – z racji swych rozmiarów i posiadanego kapitału - uczestniczą w operacjach rynkowych, które są nieosiągalne dla drobnych graczy. Ich zaplecze finansowe pozwala także na odpowiednie rozproszenie środków. W tym ostatnim przypadku chodzi głównie o odpowiednie ...

  Fundusze 30.07.2012
  Zakup jednostek jako gwarancja bezpieczeństwa ulokowanych środków
  Dla wielu osób, które stawiają pierwsze kroki na rynku kapitałowym, bardzo ważną kwestią jest bezpieczeństwo gotówki powierzonej funduszom inwestycyjnym. Tutaj – z uwagi na bardzo rygorystyczne przepisy i procedury – TFI są zobligowane do zachowania szczególnych środków ostrożności. W praktyce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, nadzorując tworzenie określonych portfeli rynkowych, ...

  Fundusze 30.07.2012
  Dodatkowe korzyści z lokowania kapitału w fundusze inwestycyjne
  Wydawać by się mogło, że zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych to jedyna usługa jaką proponują swoim klientom TFI. Nic jednak bardziej mylnego. Korzystając z oferty poszczególnych Towarzystw, można liczyć na wiele dodatkowych propozycji, które zdecydowanie wzbogacają paletę usług funduszy inwestycyjnych. Jedną z takich opcji – szczególnie dla osób, które myślą ...

  Fundusze 30.07.2012
  Świadomy wybór funduszu inwestycyjnego
  Zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych to poważna decyzja, która wiąże się z pewnym ryzykiem straty ulokowanego kapitału. Oczywiście każdy z góry zakłada, że jego wybór okaże się trafny i zaowocuje zyskami. Nastroje na rynku są jednak często kapryśne i mogą doprowadzić do nieprzewidzianych wydarzeń. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze, dokładne zaplanowanie inwestycji ...

  Fundusze 30.07.2012
  Prowizje i opłaty manipulacyjne w TFI – ważny element kosztów
  Prowizje funduszu budzą szczególne emocje wśród przyszłych posiadaczy jednostek uczestnictwa. Każdy bowiem inwestując swój kapitał na rynku, chce osiągnąć możliwie jak najwyższe zyski. A tu na przeszkodzie stają różnego rodzaju prowizje od dokonanych transakcji i opłaty manipulacyjne. Wysokość prowizji w TFI jest różna, w zależności od typu funduszu, w jaki zdecydujemy się ...

  Fundusze 30.07.2012
  Czynniki ryzyka inwestycji w jednostki uczestnictwa
  Zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się różnymi rodzajami ryzyka, które dotyczą zarówno bezpośredniej działalności TFI, jak też otoczenia rynkowego. Warto zapoznać się z czynnikami ryzyka, które poszczególne Towarzystwa dokładnie opisują w publikowanych przez siebie dokumentach informacyjnych. Najwięcej informacji o ewentualnych zagrożeniach, związanych ...

  Fundusze 30.07.2012
  Wyniki finansowe – podstawa do oceny działalności funduszy
  Osiągane przez fundusze rezultaty finansowe świadczą o ich wiarygodności w oczach potencjalnych inwestorów. Od tego, jak wyglądały wyniki w przeszłości, możemy wnioskować, czy dany fundusz będzie mógł się pochwalić dobrymi osiągnięciami inwestując powierzone przez nas środki w kolejnych okresach. Z drugiej jednak strony, trzeba być bardzo ostrożnym przy analizowaniu wyników ...

  Fundusze 30.07.2012
  Łatwy dostęp do funduszy inwestycyjnych
  Aby stać się nabywcą jednostek funduszy inwestycyjnych nie trzeba dysponować potężnymi środkami. Wystarczą niewielkie tylko zasoby, które – w ramach systematycznego programu oszczędzania – mogą urosnąć do całkiem sporych kwot. Oprócz skromnych wymogów kapitałowych, na uwagę zasługuje również szeroki wybór funduszy. Tutaj kwoty - wymagane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ...