Wszystkie artykuły

  Fundusze 15.07.2012
  Jaką rolę pełnią na rynku fundusze inwestycyjne
  Głównym zadaniem funduszy inwestycyjnych jest lokowanie na rynku środków pozyskanych od indywidualnych klientów, przy założeniu osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu i jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Tym samym drobni inwestorzy mogą pomnażać swoje pieniądze, powierzając je wyspecjalizowanym i przygotowanym do tego właśnie celu firmom. Mechanizm działania funduszy ...

  Fundusze 15.07.2012
  Co jest przedmiotem działalności Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych są specjalnie powołanymi podmiotami do tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, które następnie lokują na rynku kapitał powierzony przez klientów. Oczywiście TFI muszą mieć zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie tego typu działalności. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych działają w formie spółek akcyjnych. Podlegają także ...

  Fundusze 15.07.2012
  Obowiązki informacyjne TFI
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych podlegają bardzo rygorystycznym obowiązkom informacyjnym, zarówno wobec organów nadzorczych, jak też innych uczestników rynku. Dzięki temu klienci, korzystający z usług TFI mają możliwość zapoznania się z metodami ich działania, przyjętą strategią, czy też wynikami inwestycyjnymi. To bardzo cenne i ważne ...

  Fundusze 15.07.2012
  Czy TFI mogą świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego
  Przepisy dopuszczają możliwość świadczenia usług w zakresie doradztwa przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Oczywiście konieczne jest w tym przypadku uzyskanie odpowiedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie obrotu jednostkami uczestnictwa TFI. Aby więc zaoferować klientom dodatkową – oczywiście nieodpłatną usługę w zakresie doradztwa inwestycyjnego (tylko ...

  Fundusze 15.07.2012
  Jak działają fundusze agresywne
  Fundusze agresywne, zwane inaczej akcyjnymi to kategoria przeznaczona dla inwestorów, którzy akceptują szczególnie wysoki poziom ryzyka, a jednocześnie liczą na spore profity z tytułu ulokowanego kapitału. Ten rodzaj funduszy sprawdza się przede wszystkim w okresie hossy, a więc dynamicznych wzrostów cen na rynku akcji. Trzeba pamiętać, że fundusze agresywne są bardzo ryzykowne i ich ...

  Fundusze 15.07.2012
  Czym różni się fundusz otwarty i zamknięty
  W zależności od konstrukcji i mechanizmu, jaki obowiązuje przy emisji i dystrybucji jednostek udziałowych, fundusze inwestycyjne możemy podzielić na otwarte i zamknięte. Te pierwsze zajmują się dystrybucją jednostek uczestnictwa, których liczba na rynku stale się zmienia. Drugie natomiast emitują tylko określoną liczbę udziałów, zwanych certyfikatami inwestycyjnymi. Warto pamiętać, ...

  Fundusze 15.07.2012
  Jak wygląda strategia inwestycyjna funduszy
  Na rynku kapitałowym możemy znaleźć wiele typów funduszy, które lokują gotówkę w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Od przyjętej strategii inwestycyjnej i skłonności do ryzyka, a jednocześnie przewidywanego poziomu zysków, zależeć będzie w jakich aktywach zostaną ulokowane nasze pieniądze. Wybór strategii inwestycyjnych, jakimi kierują się zarządzający funduszami jest ...

  Fundusze 15.07.2012
  Jak działają dystrybutorzy jednostek uczestnictwa
  Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych to element szczególnie zasługujący na uwagę. Od skutecznej dystrybucji zależy bowiem sukces, jaki na rynku mogą odnieść poszczególne TFI. Jest i druga strona medalu. Efektywna sieć dystrybucji, to dla klientów łatwy dostęp do usług inwestycyjnych – w tym zarówno możliwości kupna jednostek, jak i późniejszego ich umorzenia. ...

  Fundusze 15.07.2012
  Model działania funduszy bezpiecznych
  Jak sama nazwa wskazuje, zaletą tego typu funduszy jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji. Chodzi więc o osiągnięcie minimalnego nawet zysku, przy jednoczesnym – maksymalnym – ograniczeniu potencjalnego ryzyka. To opcja dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo, stroniąc od bardziej agresywnych form lokowania kapitału. Inwestycja w fundusze bezpieczne to doskonały ...

  Fundusze 15.07.2012
  Czym charakteryzują się fundusze zrównoważone
  Mechanizm działania funduszy zrównoważonych jest rozwiązaniem pośrednim między strategią opartą na agresywnym lokowaniu środków finansowych w akcje i bezpiecznym inwestowaniu w papiery dłużne. Chodzi o zachowanie odpowiednich proporcji, które z jednej strony dają możliwość osiągnięcia dosyć wysokiego zysku, a z drugiej chronią kapitał przed ewentualnymi spadkami kursów. Fundusze ...