Wszystkie artykuły

  Fundusze 15.07.2012
  Jakie zadania ma przed sobą depozytariusz TFI
  Depozytariusz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych pełni bardzo odpowiedzialną funkcję na rynku. Jego główną rolą jest prowadzenie rachunku, na który dokonywane są wpłaty poszczególnych klientów nabywających jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Zajmuje się także wyceną wartości aktywów funduszy. Dla inwestora nabywającego jednostki uczestnictwa, rola depozytariusza ...

  Fundusze 15.07.2012
  Rola agenta transferowego na rynku funduszy inwestycyjnych
  Agent transferowy odgrywa bardzo ważną rolę w działalności Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Jest bowiem odpowiedzialny za prowadzenie specjalnego rejestru, w którym odnotowuje m.in. wszelkie zmiany dotyczące dyspozycji klientów. W jego gestii znajduje się także organizacja i obieg dokumentów niezbędnych do obsługi działalności TFI. Z punktu widzenia klienta nabywającego jednostki ...

  Fundusze 15.07.2012
  Czy TFI może zlecić zarządzanie funduszami innym podmiotom
  Oczywiście, takie rozwiązanie jest dopuszczalne przez obowiązujące na rynku przepisy prawa. Jednak muszą tutaj zostać zachowane szczególne środki ostrożności, tak aby interes klientów nabywających jednostki uczestnictwa funduszy nie został w jakikolwiek sposób zagrożony i nie ponieśli oni z tego tytułu strat. Jak taka procedura wygląda w praktyce Na podstawie odpowiednich procedur ...

  Fundusze 15.07.2012
  Kontrola w TFI i ograniczenia w inwestowaniu na własnych rachunek
  Dbałość o przestrzeganie ściśle określonych zasad i procedur działania funduszy inwestycyjnych to jedna z głównych przesłanek bardzo rygorystycznej kontroli wewnątrz poszczególnych towarzystw. Podobnie wprowadzone ograniczenia w lokowaniu gotówki przez TFI na własny rachunek mają chronić ten segment rynku przed ewentualną destabilizacją. Tego typu działania są niezbędne, aby zabezpieczyć ...

  Fundusze 15.07.2012
  Zasady bezpieczeństwa w funkcjonowaniu TFI
  Aby skutecznie i efektywnie, a przede wszystkim bezpiecznie prowadzić swoją działalność w zakresie inwestowania i zarządzania kapitałem klientów, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych muszą podlegać pewnym rygorom. Dotyczy to zarówno procedur, odnoszących się do bieżącego działania, ale także wymogów kapitałowych i doboru odpowiednich kadr.Ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo ...

  Fundusze 04.06.2012
  Jakie opłaty i za co pobierają fundusze inwestycyjne
  Decydując się na ulokowanie pieniędzy w funduszu inwestycyjnym powinieneś zwrócić uwagę na opłaty, jakie pobierają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Niektóre z nich mogą mieć bowiem dość znaczny wpływ na stopę zwrotu z inwestycji.Powinieneś liczyć się przede wszystkim z opłatami za nabycie jednostek uczestnictwa (tzw. opłata dystrybucyjna), umorzenie jednostek uczestnictwa ...

  Fundusze 08.04.2012
  Kiedy warto ulokować oszczędności w funduszu parasolowym
  Jeśli zastanawiasz się nad ulokowaniem oszczędności długoterminowo w funduszu inwestycyjnym, ale zamierzasz na bieżąco reagować na sygnały płynące z rynku i zmieniać swoją strategię inwestycyjną w zależności od sytuacji na giełdzie, warto abyś zwrócił uwagę na fundusze parasolowe. Oferują je niemal wszystkie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.Fundusz parasolowy składa się ...

  Fundusze 08.04.2012
  Obligacje czy fundusz obligacji
  Po co inwestować w fundusze obligacji, skoro można to robić samodzielnie? Czy jest sens korzystać z pośrednika, który za swoje usługi pobiera przecież prowizję? Firma Open Finance porównała stopy zwrotu funduszy obligacji z czteroletnimi obligacjami skarbowymi. Jakie są wnioski?Stopa zwrotu Porównanie stóp zwrotu funduszy obligacji z czteroletnimi obligacjami skarbowymi ze zmiennym oprocentowaniemOkresObligacje ...