Podstawowe cechy obligacji

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 21-06-2012 r.

Jedną z ważniejszych cech obligacji, szczególnie dla inwestorów o niskim poziomie akceptacji ryzyka jest ich zdecydowanie większa przewidywalność niż ma to miejsce na rynku akcji. Obligacje są również emitowane na określony czas - w przeciwieństwie do akcji, które są papierem bezterminowym.

Ponadto mamy tutaj ściśle określone terminy wypłat odsetek od pożyczonego kapitału. W przypadku akcji nie możemy z góry przewidzieć, jaka będzie dywidenda (bonus dla akcjonariuszy wypłacany z części wypracowanego przez spółkę zysku). Kolejny element – to w zależności od rodzaju obligacji – także możliwość trafniejszego przewidywania zmian ich wartości na rynku wtórnym.

Istotną cechą – oprócz wspomnianego już wielokrotnie mniejszego ryzyka – są też gwarancje spłaty obligacji. W przypadku akcji nie mamy żadnych gwarancji odnośnie udziału w zyskach (dywidenda), a tym bardziej profitów ze wzrostu wartości papierów na rynku wtórnym.

Ponadto upadłość lub likwidacja spółki może być zdecydowanie mniej bolesna dla posiadaczy obligacji niż dla posiadaczy akcji. Prawa tych ostatnich bowiem – po spieniężeniu majątku firmy - są realizowane w ostatniej kolejności, po spłaceniu wierzycieli, w tym także wspomnianych już obligatariuszy.

W niektórych przypadkach posiadacze obligacji mają także z góry zagwarantowaną spłatę zainwestowanych środków niezależnie od kondycji finansowej emitenta. Zdarza się także, że papiery dłużne są również zabezpieczone majątkiem podmiotu, który je wyemitował.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy obligacje są papierem wartościowym, który – po ich zakupie na rynku pierwotnym, a więc bezpośrednio od emitenta – można spieniężyć (podobnie jak akcje) na rynku wtórnym. To oznacza, że są płynnym instrumentem i nie trzeba ich trzymać do momentu wykupu. Przykładem niech będzie zakup obligacji trzyletnich skarbu państwa, które po wprowadzeniu do notowań na warszawskiej giełdzie można sprzedać w dowolnym momencie.

To daje spore możliwości inwestorom i jednocześnie pozwala im dosyć elastycznie budować portfel papierów wartościowych. Choć środki finansowe są tutaj w zasadzie „pod ochroną”, to nie występuje problem utraty odsetek – jak przy wcześniejszej rezygnacji z lokaty terminowej.

I kolejny ważny element, to dochód z odsetek, często przewyższający oprocentowanie lokat bankowych. Tutaj w zależności od wspomnianej już rangi inwestora najbardziej rentowne powinny być obligacje korporacyjne, mniej zarobimy natomiast na papierach komunalnych, a na ostatnim miejscu pod względem potencjalnych profitów z tytułu odsetek uplasują się obligacje skarbowe.

Ponadto emitenci obligacji oferują także ich nabywcom dodatkowe świadczenia niepieniężne. Tutaj warto np. wspomnieć o możliwości zamiany obligacji na akcje czy też prawa do objęcia kolejnej emisji papierów dłużnych. W przypadku obligacji komunalnych jednym z takich dodatkowych świadczeń są np. ulgi w podatkach lokalnych, które przysługują nabywcy określonych papierów.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24783 )
Array ( [docId] => 24783 )